Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

FANselect – návrhový program pro výběr ventilátorů

FANselect je selekční software společnosti Ziehl-Abegg, který slouží k výběru optimálního ventilátoru na základě reálných požadavků aplikace. Aktuálně obsahuje databázi přibližně 10tis. ventilátorů, kde hodnoty každého z nich byly naměřeny v laboratoři InVent – nejedná se tedy o dopočítávané hodnoty, ale skutečně naměřené hodnoty v certifikované laboratoři.

V poslední době se portfolio ventilátorů několikanásobně rozšířilo, čímž se zkomplikoval i výběr samotných ventilátorů. Na ventilátory jsou kladeny stále vyšší nároky, zejména na nízkou hlučnost a vysokou účinnost a vybrat ten nejvhodnější ventilátor pro konkrétní aplikaci, není vůbec jednoduché.

Právě pro tyto účely vyvinul Ziehl-Abegg nástroj, který je schopen vybrat ten nejoptimálnější ventilátor na základě požadovaných parametrů. Je tak možné porovnávat ventilátory například podle hlučnosti, účinnosti, velikosti, technologie motoru, apod.

FANselect je volně přístupný všem uživatelům na stránkách společnosti Ziehl-Abegg nebo pak přímo na https://fanselect.net (Obr. 1). Pro spuštění je nutné si vyžádat přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo), které lze získat na základě vyplnění registračního formuláře.

Obr. 1: Přihlašovací stránka
Obr. 1: Přihlašovací stránka

Jak vybrat správný ventilátor?

Základním požadavkem každého výběru ventilátoru je pracovní bod. To znamená, že je nutné zadat průtok a tlak, při kterém bude ventilátor pracovat. (Obr.2) Software je schopen na tomto základě vybrat všechny možnosti a výběr tak bude obsahovat několik tisíc možností. Abychom snížili počet vybraných artiklů, je nutné doplnit výběrové filtry. Mezi základní výběrové filtry patří volba napájení motoru, výběr technologie EC nebo AC, výběr výrobní řady, volba designu ventilátoru a další omezující kritéria.

Obr. 2: Základní vstupní parametry pro výběr ventilátoru
Obr. 2: Základní vstupní parametry pro výběr ventilátoru

Napájení motoru:

Ventilátory Ziehl-Abegg jsou používány po celém světě. Z tohoto důvodu je nutné zvolit požadované hodnoty napájení ventilátorů, které je možné zvolit v rolovacím menu, ihned pod zadáním pracovního bodu.

Další omezující kritéria:

Jedná se o podrobnější filtry (Obr. 3). Zde je možné zvolit průměr ventilátoru, druh provozu (regulace), technologii motoru (AC, EC, PM, ….), hustotu proudícího média a v neposlední řadě i velikost komory, ve které bude ventilátor umístěn.

Obr. 3: Další omezující kritéria
Obr. 3: Další omezující kritéria

Výrobní řada:

Záložka, kde je možné vybrat požadovaný typ ventilátoru (Obr. 4). Tato volba slouží spíše těm, kteří znají portfolio Ziehl-Abegg a chtějí vybrat ventilátor přímo z určité řady, například podle typu oběžného kola, typu motoru apod.

Rovněž je zde možný výběr i podle druhu aplikace. Aktuálně je k dispozici volba pro aplikace: AHU, čisté prostory, zemědělství, drážní aplikace a chlazení transformátorů. Každá z těchto aplikací obsahuje artikly ventilátorů, které jsou pro uvedenou aplikaci nejvhodnější.

Obr. 4: Volba výrobní řady
Obr. 4: Volba výrobní řady

Design ventilátoru:

Další možností doplnění filtrů je volba designu ventilátorů (Obr. 5). Podle názvu se jedná o výběr designu, tj. o volbu mřížky, směru proudění, polohu ventilátoru, apod.

Obr. 5: Volba designu ventilátoru
Obr. 5: Volba designu ventilátoru

Po zadání všech filtrů dostaneme tabulku výsledků výběru (Obr. 6), která často obsahuje více nejvhodnějších typů. Pak už je jen na konečném porovnání uživatele, který ventilátor zvolit. Pro přehlednost je možné tabulku řadit podle zvoleného kritéria, jako jsou například účinnost, hlučnost, příkon, průměr, apod. Po zvolení finálního artiklu je možnost tisku datového listu do pdf nebo otevřeného formátu rtf. Zároveň je možné zvolit i jazykovou verzi výstupního formátu a technických informací, které se mají na výsledném datovém listu objevit.

Obr. 6: Tabulka jako příklad výběru nejvhodnějších typů
Obr. 6: Tabulka jako příklad výběru nejvhodnějších typů

Multiple Fans (pro aplikace vzduchotechnických jednotek):

V řadě případů je nutné vybrat pro vzduchotechnickou jednotku více paralelně zabudovaných ventilátorů (tzv. ventilátorové stěny). Důvodů k této volbě je více: (provozní spolehlivost, omezené rozměry jednotky, hlučnost, příkon, hmotnost, regulace). Výběr vhodných ventilátorů se tak značně zkomplikuje, protože kromě výběru samotného ventilátoru, je nutné uvažovat i kombinaci různého počtu ventilátorů. Zvyšuje se tak možná kombinace příkonů, hlučností, účinností, apod. Výběr z katalogů a ruční přepočítávání jednotlivých ventilátorů pro konkrétní pracovní body na ventilátorové stěny je příliš zdlouhavé, pracné a s nejistým výsledkem volby nejvhodnějšího řešení. Výhodou FANselectu je to, že v řádu několika sekund je schopen provést výběr a porovnat všechny možné kombinace ventilátorů pro zvolený pracovní bod a samozřejmě to i s ohledem na velikost ventilátorové komory. Výsledkem je potom návrh všech možných kombinací vyhovujících zadání a uživateli jsou nabídnuty sumarizované výsledky pro celou ventilátorovou stěnu. Uživatel je pak jednoduchým způsobem porovná podle zvoleného kritéria a vybere nejvhodnější kombinaci.

AC nebo EC technologie pro vzduchotechnické jednotky?

Jedná se o velice častou otázku, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. Samostatné EC motory mají sice vyšší účinnost, ale u celých ventilátorů už tomu tak být nemusí. Důvodem je účinnost oběžného kola a elektroniky (resp. frekvenčního měniče), které účinnost celého ventilátoru ovlivňují také. Tzn., že vše závisí na konkrétním pracovním bodě a vhodném výběru ventilátoru. Opět se dostáváme k výběrovému programu FANselect, který vyhodnotí všechny možnosti a navrhne pro konkrétní pracovní body ty nejoptimálnější řešení. Z tohoto porovnání je pak možné si vybrat EC nebo AC technologii na základě požadovaného parametru.

DLL – knihovny:

Ziehl-Abegg má akreditovanou zkušebnu, ve které byly měřeny všechny ventilátory uvedené ve FANselectu, resp. v datové knihovně, ze které FANselect čerpá informace o ventilátorech. Všechny základní data ventilátorů jsou certifikované podle TÜV. Tato DLL knihovna je k dispozici pro zákazníky Ziehl-Abegg, kteří si tuto knihovnu chtějí integrovat do svých výběrových softwarů.

Manuál pro FANselect:

Součástí FANselectu je i podrobný návod k obsluze, kde je možné najít všechny základní funkce. Ziehl-Abegg s.r.o. pořádá pro stávající uživatele programu FANselect školení formou internetových webinářů, na který je možné se přihlásit na mailové adrese pavel.cermak@ziehl-abegg.cz. Samozřejmě, pokud by bylo cokoli nejasné, pracovníci Ziehl-Abegg v Brně jsou připraveni vám s výběrem ventilátorů v tomto softwaru poradit.


Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
logo Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních a tangenciálních ventilátorů. Portfolio výrobků pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických a chladírenských zařízení, výrobců filtračních zařízení a technologických celků. ...