Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová generace motorů ECblue přináší start do nové galaxie internetu věcí

S příchodem průmyslu 4.0 jsou kladeny nové a nové požadavky na jednotlivé prvky i na celé systémy, které jsou součástí výrobních, transportních, energetických aplikací a technického zařízení budov.

Společnost Ziehl-Abegg, která určuje směr technologického vývoje s cílem nabídnout svým zákazníkům to nejlepší v oboru, prezentovat vlastní řešení komunikace a správy těchto prvků. Našim klientům nabízíme zabezpečené datové prostory s vysoce inteligentními funkcemi ve své nové digitální platformě ZAbluegalaxy, specializující se na ventilační, řídicí a pohonnou techniku.

Digitální platforma ZAbluegalaxy

Nové inteligentní motory ECblue jsou vybaveny těmi nejlepšími senzory, které snímají aktuální stav ventilátorů nebo celého systému. Podobně, jako další produkty Ziehl-Abegg z oblasti regulace, umožňují sdílet svá data s nadřazeným systémem pomocí připojení do sítě a díky tomu jsou schopny využívat nejmodernější trendy prediktivní údržby. Budoucnost inteligentních motorů ECblue a dalších prvků s využitím ZAbluegalaxy nabízí nejjednodušší možnou cestu, jako trvalé a bezpečné monitorování a prediktivní údržbu s rychle spravovatelnými analýzami dat. Díky cloudovému úložišti a několika kliknutími získáte přehled o všech zařízeních připojených do sítě, jejich stavu a procesech, pohodlně a jasně z jakékoliv části světa. Nová generace našich ECblue motorů dokáže měřit teplotu motoru, aktuální příkon, otáčky a také mechanické vibrace, což je velmi důležité pro vyhodnocování jak aktuálního stavu, tak predikci budoucího stavu, a nabízí tedy i možnost včasného plánování servisních zásahů.

Možnosti komunikace s motory ECblue nové generace:

Možnosti komunikace s motory ECblue nové generace

S našimi inteligentními cloudovými technologiemi získáte jediným kliknutím veškeré důležité informace o svých síťových zařízeních reálném čase. Dálkové monitorování vám automaticky poskytuje včasné varování e-mailem, SMS nebo pomocí aplikace WhatsApp. Vy a vaši zákazníci se můžete připojit k ZAbluegalaxy pouze s jedním síťovým zařízením zvaným Gateway. Toto zařízení slouží jako brána pro komunikaci ve směru do internetu po LAN nebo Wi-Fi, a jednotlivými zařízeními, nejčastěji pomocí velmi rozšířeného komunikačního rozhraní MODBUS. Tato Gateway zpracovává informace, které jsou pro vás zajímavé, z jednotlivých zařízení a převádí je do balíčků informací, které odesílá do cloudového úložiště pomocí komunikačního protokolu MQTT specifikovaného jako protokol machine-to-machine (M2M) / "Internet of Things". Protože pouhá znalost současného stavu nemusí být dostačující, ZAbluegalaxy ukládá a zachovává historii měřených dat a nabízí jejich vyhodnocení v časové ose, což je další velmi důležitá výhoda, kdy tato data slouží pro plánování údržby, nebo určení předpokládané zbytkové životnosti. Celkově tedy nabízíme komplexní informační systém pro výrobce a správce zařízení v oblasti vzduchotechniky a techniky pohonů.

Díky platformě ZAbluegalaxy mohou výrobci a dodavatelé vzduchotechnických zařízení získat možnost sledovat a vyhodnocovat stav ventilátorů v rámci záručního a pozáručního servisu, bez nutnosti investovat do vývoje vlastního IT řešení. Další výhodou může být možnost licencovat sdílení údajů s koncovými uživateli, například údržbou nebo facility managementem. Vzhledem k předpokládanému budoucímu vývoji průmyslu 4.0 je ZAbluegalaxy navrhována tak, aby byla schopna komunikovat nejen se zařízeními Ziehl-Abegg, ale za předpokladu, že bude možná vzájemná komunikace, je možné Gateway naprogramovat i pro jiná zařízení. Pro případ, kdy zákazník provozuje vlastní cloudové řešení, je ZAbluegalaxy schopno komunikovat systémem cloud to cloud, a předávat tak získané informace.

V současné době probíhá testování platformy ZAbluegalaxy v reálných aplikacích a provozech a za přispění našich významných partnerů po celém světě, kteří už využívají uvedené výhody. Provoz ZAbluegalaxy s plným využitím pro další uživatele a provozovatele vzduchotechnických zařízení bude spuštěn v roce 2021.

V případě zájmu o aplikaci ZAbluegalaxy pište své dotazy na servis@ziehl-abegg.cz.


Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
logo Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, výtahových pohonů. Portfolio pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických, chladírenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků. ...