Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Klimatizace Daikin jsou jasnou jedničkou na trhu

Ze spotřebitelských testů nástěnných invertorových klimatizací se samostatnou venkovní a vnitřní jednotkou dokončených v roce 2018 a nyní publikovaných i v České republice, kam bylo zahrnuto i 8 nástěnných klimatizací Daikin, skončily modely označené Emura, Perfera a Comfora s velmi příznivým hodnocením „dobře“. Model Ururu Sarara (FTXZ25NV1B / RXZ25NV1B) skončil s hodnocením „velmi dobře“ s mírou hodnocení na úrovni 84 % a s tímto výsledkem se stal i vítězem testu.

Testy provedly partnerské organizace českého dTestu v Itálii, Portugalsku a Španělsku. dTest je nezisková organizace zabývající se nezávislými spotřebitelskými testy již od roku 1992. Výsledky testů se staly významným kritériem rozhodujícím o zájmu zákazníků.

Nástěnné invertorové klimatizace se samostatnou venkovní a vnitřní jednotkou

Obr. Venkovní část klimatizace Ururu Sarara
Obr. Venkovní část klimatizace Ururu Sarara

Testovány byly nástěnné invertorové klimatizace se samostatnou venkovní a vnitřní jednotkou. To jsou klimatizace, které jsou určeně jak k ochlazování vnitřního prostředí při vysokých venkovních teplotách, tak po přepnutí provozního režimu i pro vytápění v chladných částech roku. Zájem o tento druh klimatizací roste. Při nízkých tepelných ztrátách dosahovaných moderními stavebními postupy není toto teplovzdušné vytápění spojeno s obtěžujícím intenzívním prouděním vzduchu. Typicky při podkrovních vestavbách je žádoucí ochlazování vnitřního prostředí a invertorovou klimatizací lze pokrýt zcela nebo z větší části i potřebu vytápění.

Testované modely invertorových klimatizací lze dělit do dvou kategorií:

  • sestavy s chladicím výkonem okolo 2,5 kW (orientačně vhodné pro místnosti o rozloze cca 25 m2)
  • sestavy s chladicím výkonem okolo 3,5 kW (pro místnosti o rozloze cca 35 m2).

Nejlepší pro chlazení, vytápění

Vítězná klimatizace Ururu Sarara nejenže dosáhla nejvyšší celkové míry spokojenosti spotřebitelů 84 %, ale na prvním místě mezi hodnocenými výrobky byla i v dílčích parametrech. A to ve:

  • chlazení (96 %)
  • vytápění (96 %)
  • a spotřebě elektrické energie v režimu stand-by (96 %).

Ke spotřebitelskému hodnocení je třeba přidat i další skvělé vlastnosti.

Obr. Vnitřní jednotka vítězné klimatizace Ururu Sarara má nejen unikátní technické vlastnosti, ale i kompaktní funkční design.
Obr. Vnitřní jednotka vítězné klimatizace Ururu Sarara má nejen unikátní technické vlastnosti, ale i kompaktní funkční design.


Obr. Vnitřní jednotka vítězné klimatizace Ururu Sarara má nejen unikátní technické vlastnosti, ale i kompaktní funkční design.

Vlhkost vzduchu

Při ochlazování vzduchu dochází ke kondenzaci vodních par obsažených ve vzduchu. V případě zvýšené vlhkosti vzduchu v místnosti nad 60 % r.v. a více je snižování vlhkosti vítaný proces. Na druhou stranu, významný pokles vlhkosti vzduchu pod 50 % r.v. je nežádoucí. Podobně to platí i pro provoz vytápění. Klimatizace Ururu Sarara automaticky udržuje vlhkost vzduchu v rozsahu příznivém pro lidské zdraví a požadovanému komfortu.

Při vytápění je využit princip, že přiměřeně zvýšená vlhkost vzduchu snižuje požadavek na vnitřní teplotu, a tím snižuje spotřebu energie pro vytápění.

Čistý a čerstvý vzduch

Pro zdravý a komfortní pobyt v místnostech je zapotřebí udržovat nejen vhodné teplotní parametry, ale i výměnu vzduchu za čerstvý a čistý. Významný podíl na zajištění těchto potřeb může převzít klimatizace. Přivádět čerstvý vzduch do místností nemusí být až tak velký problém. Zásadním problémem je zajistit výměnu vzduchu ve všech částech místností. Pokud umí klimatizace směrovat procházející vzduch do všech i vzdálených koutů místnosti, pak zajistí požadovanou vynikající distribuci vzduchu.

Druhý požadavek, čistota vzduchu, se řeší vzduchovými filtry. Zdrojem prachu v místnostech není jen venkovní prostředí, ale mnoho zdrojů se nachází i uvnitř. Typicky lze uvést zejména mikro úlomky vláken z oblečení na bázi syntetických hmot, ale vadí i nejrůznější organické látky. Toto znečištění vzduchu nelze odfiltrovat na vstupu vzduchu do místnosti. Klimatizace vybavená vhodným filtrem to dokáže. A pokud jde o filtr se samočistící funkcí, tak o jeho činnosti uživatel ani neví.

Hluk

Obr. Navenek jednoduché, přitom skrytě sofistikované řízení klimatizace uživatelem se automaticky postará o udržování předvolených parametrů teploty a vlhkosti vzduchu, směru vycházejícího vzduchu do místnosti.
Obr. Navenek jednoduché, přitom skrytě sofistikované řízení klimatizace uživatelem se automaticky postará o udržování předvolených parametrů teploty a vlhkosti vzduchu, směru vycházejícího vzduchu do místnosti.

Hluk je zásadní nepřítel komfortu, ale i zdraví. Pokud si uvědomíme, že hladina akustického tlaku, která se udává jako srovnávací veličina, se v obvyklé ložnici pohybuje na úrovni okolo 30 dB(A), tak hladina akustického tlaku od klimatizační jednotky by v ložnici neměla být vyšší. Pokud má vnitřní jednotka v tichém režimu hladinu akustického tlaku pouhých 19 až 21 dB(A) již ve vzdálenosti 1 metru od ní, jako prakticky všechny v testu hodnocené klimatizace Daikin, tak jde o hodnotu o přibližně 10 dB(A) pod úrovní hlukového pozadí v ložnici. Vzhledem k matematickému významu jednotky decibel dB je pak taková klimatizace prakticky téměř neslyšitelná. V případě hladiny akustického tlaku okolo 30 dB(A) v běžném provozu chlazení/vytápění jde o obdobně příznivé hodnoty pro ostatní obytné místnosti vzhledem k vyšší hlukové úrovni pozadí během dne.

Průvan

Rychlý pohyb vzduchu a s ním spojený pocit chladu může být zásadním důvodem odmítání klimatizací, pokud lze směr proudu chladného vzduchu z klimatizace nastavit jen manuálně. Lepším řešením jsou automaticky ovládané lamely, které mění svoji polohu v určité časově periodě a proud vzduchu mění směr ve vertikální rovině. Ještě lepším řešením je použití automaticky řízených lamel měnících směr proudu vzduchu jak vertikálně, tak i horizontálně. A nejlepším řešením je, pokud se navíc proud chladného vzduchu vyhýbá místu, kde se v místnosti nachází člověk. Toto řešení umožní prostorové čidlo pohybu, které sleduje přítomnost osob ve třech směrech: vlevo, vpředu střed a vpravo. Průtok vzduchu je pak nasměrován do zóny, ve které se právě nenachází žádná osoba. Kombinace automatického svislého a vodorovného natáčení také zajistí provětrání i vzdálených koutů větších místností.

Úspora energie, životní prostředí

Automatické řízení činnosti klimatizace podle okamžité poptávky maximalizuje snížení spotřeby energií. Pokud není zjištěna přítomnost osob v místnosti, pak se má klimatizace automaticky přepnout do režimu šetřícího energii. V případě chlazení má tento způsob řízení ještě větší efekt než při vytápění.

Zvolit si hodnoty pro úsporný režim lze pomocí dálkového ovladače nebo využít aplikaci pro chytré telefony, tablety. V ní si lze navíc kontrolovat i spotřebu energie.

Nízkou spotřebu energie garantují hodnoty celoroční účinnosti. V případě Ururu Sarara, vítěze testu, jde o hodnocení A+++ při chlazení a vytápění. Nízká spotřeba energie ve spojení s použitým chladivem R32, které má snížený dopad na skleníkový efekt, je významným příspěvkem k ochraně životního prostředí.

Závěr

Uvedené skutečnosti jsou potvrzením špičkové kvality výrobků společnosti Daikin a ukazují, proč má pozici leadera na evropském trhu.


Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.