Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové chillery Daikin řady EWAT-B pracují s chladivem R32 – nyní i s funkcí free-cooling

Společnost Daikin uvedla na trh jako první světový výrobce chillery (chladicí jednotky) řady EWAT-B pracující s čistým chladivem R32. Toto chladivo se používá již několik let, zejména však ve směsích s jinými chladivy, takže nejde o novou, neznámou látku bez provozních zkušeností. Daikin má s chladivem R32 dlouhodobé zkušenosti. Již od roku 2013 ho používá ve svých zařízeních a systémech pro komerční a rezidenční klimatizace typu Daikin Sky Air a od roku 2018 i v tepelných čerpadlech Daikin Altherma 3.

Chladivo R32 se vyznačuje velmi příznivou souhrou vysoké účinnosti a nízkého potenciálu globálního oteplení. Ten se vyjadřuje hodnotou GWP, a to ve velikosti GWP = 675. Jde o až 1/3 v porovnání s chladivy R410A (GWP = 2088), R134a (GWP = 1430) a jeho směsmi. Evropská legislativa chladivo R32, kterým je mírně hořlavý, ale těžko vznětlivý plyn, zařadila do bezpečnostní třídy A2L podle EN378 / ISO817. Toto zařazení umožnilo využití chladiva R32 i v chillerech Daikin řady EWAT-B.

Nové chillery využívají spirálové (Scroll) kompresory pro chladicí výkon 80 až 700 kW konstruované právě pro chladivo R32. S tímto výkonovým rozmezím najdou velmi široké uplatnění od menších kancelářských budov až po rozsáhlé areály typu obchodních center atp. Chillery pracují s konfigurací jednoho nebo dvou chladivových okruhů a jsou určeny pro umístění ve venkovních prostorech nebo ve strojovnách. S přispěním vlivu aplikace speciální mikrokanálkové konstrukce kondenzátorů se zvýšeným přestupem tepla dosahují na svou třídu nejvyšší účinnost SEER až 4,7. Další zvýšení energetických úspor umožňuje nová řada chillerů typy zařízení s integrovaným free-coolingovým okruhem (okruhem pro volné chlazení).

Základní data

 • široký rozsah chladicích výkonů 80 až 700 kW;
 • spirálové kompresory optimalizované pro využití chladiva R32;
 • mikrokanálkové kondenzátory pro vysokou účinnost a nízkou hmotnost chladiva;
 • dvě verze z pohledu účinnosti: GOLD se SEER = až 4,7 nebo SILVER se SEER až 4,5;
 • efektivita převyšuje požadavky normy Eco-Design platné od roku 2021;
 • tři varianty provedení z hlediska emisí hluku: pro standardní, nízký a velmi nízký akusticky tlak;
 • integrovaný hydraulický modul (čerpadlo a zásobní nádrž);
 • možnost použití frekvenčně řízených ventilátorů (o 3 % vyšší účinnost);
 • možnost využít nadřazený řídicí program „Intelligent Chiller Manager“ pro řízení kaskády vice chillerů;
 • řízení kompatibilní s i-cloudovým komunikačním systémem „Daikin On Site“;
 • široká nabídka volitelných příslušenství včetně dálkového monitoringu (LAN / GSM);
 • rozšiření řady o typy s integrovaným nebo externím modulárním free-coolingovým systémem (včetně využití technologie migrace chladiva), varianty s 25 %, 75 % a 100 % chladicího vykonu.

Dvě konfigurace - různé parametry

Chillery EWAT-B mohou být:

 1. jednoduché rozvržení do V, které je konstrukčně štíhlé, a ve verzi GOLD a SILVER nabízí i střední úroveň hluku pro širší možnost uplatnění.

 2. modulární rozvržení do V, které nabízí nejen zcela nový vzhled, ale především lepší účinnost při částečném zatížení (SEER) oproti předchozí generaci:
  • +4 % se standardním uspořádáním
  • +7 % s volitelným ventilátorem VFD

Dvě varianty free coolingu

Chillery EWAT B umožňují provozovat free cooling (volné chlazení) ve dvou variantách.

 1. Free Cooling Migration – Light
  Po aktivaci umožňuje toto řešení přirozené proudění chladiva (volné chlazení chladivem) z výparníku do kondenzátoru, takže dochází k obtoku kompresoru a současně i expanzního ventilu. V tomto režimu není zapotřebí činnost kompresoru a díky konstrukci výměníků s extrémně nízkými tlakovými ztrátami není potřeba ani dalšího zařízení k čerpání chladiva. Výkon chlazení venkovním vzduchem v tomto režimu je až 25 % jmenovitého chladicího výkonu jednotky.
 2. Free Cooling Migration – Full
  Každý obvod obsahuje další zaplavený výparník, zapojený paralelně se standardním deskovým výměníkem tepla, což umožňuje zlepšení výkonu.
  Toto řešení využívá stejný princip proudění jako „light migration“, ale je vybaveno přídavným výměníkem chladivo–voda, který umožňuje dosáhnout vyššího výkonu. Díky konstrukci výměníků s extrémně nízkými tlakovými ztrátami a zvýšenou poměrnou vzdáleností od kondenzátoru k výparníku může toto řešení poskytnout výkon chlazení venkovním vzduchem, které odpovídá až 75 % jmenovitého výkonu jednotky.

Ovládání, konektivita

V souladu s aktuálními trendy je možné ovládání jednotky vzdáleným inteligentním zařízením (tablet, chytrý telefon, počítač), aplikací pro Android, možnost replikace ovladače jednotky. Z pohledu konektivity jsou chillery připraveny na využívat komunikaci Wireless, Bluetooth, GSM, GPS, atd… s rozhraním karta SIM, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio.

Závěr

S ohledem na vývoj a trendy v oblasti legislativy omezující použití HFC chladiv s vysokým koeficientem GWP (ES č. 517) a na požadavky vyžadující zvyšování účinnost chladicích zařízení (EcoDesign 2021) je nová řada chillerů Daikin EWAT-B tím správným řešením pro okruhy s chladicí vodou. Využití funkce free-coolingu (volného chlazení) umožní provozovatelům snížení nákladů na energie a s tím spojeného snížení spotřeby neobnovitelné primární energie. Uplatnění chillerů podporuje Daikin nabídkou expertní konzultace a v případě zájmu i návrhem individuálního technického řešení.

Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.