Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová generace VRV systému optimalizovaného na vytápění – řada VRV IV C+

Rostoucí zájem o celoroční využití VRV systémů pro chlazení a vytápění, přináší zvýšené požadavky na účinnost a vyšší topný výkon při nízkých venkovních teplotách.


© Fotolia.com

2. generace řady VRV IV C+ je optimalizovaná pro celoroční provoz a garantuje vytápění až do -25°C. Její konstrukce se opírá o nový scroll kompresor 7. generace, který má technologii vstřikování par chladiva. Páry vystupující z kondenzátoru procházejí výměníkem tepla a jsou vstřikovány do kompresoru. Samotné vstřikování par není novou technologií. Novinkou je, že DAIKIN kompresor má pro vstřikování 3x větší otvor, než jaký mají konkurenční výrobky, a to mu umožňuje zvýšení objemu vstřikovaného chladiva. Je vybaven zpětným ventilem pro regulaci tlaku při nízkém zatížení a minimalizaci zpětného toku vstřikovaného chladiva. Těmito konstrukčními úpravami se maximálně zvýšila účinnost systému při částečném zatížení, tj. v podmínkách od 10 % do 50 % jmenovitého výkonu. Význam zvýšení účinnosti vyplývá z velkého zastoupení provozu se sníženým výkonem během roku.

Hlavní předností řady VRV IV C+, ve srovnání s předchozí řadou VRV III-C, je prodloužení pásma s konstantním topným výkonem až do venkovní teploty -15 °C. Provoz vytápění je garantován až do -25 °C, a rovněž s vyšším výkonem, jak ukazuje graf.


Kromě nového kompresoru je vylepšen i obtokový okruh horkých par chladiva. Je veden na spodní straně výměníku, snižuje tvorbu námrazy na výměníku a prodlužuje dobu mezi odmrazovacími cykly na 5 hodin. I toto má výrazný vliv na zvýšení účinnosti systému, snížení provozních nákladů a rovněž zvýšení komfortu pro uživatele.
VRV IV C+ je možné propojit s kompletním portfoliem vnitřních, interiérových, VRV jednotek a lze jej také využít jako zdroj tepla pro vzduchotechnické jednotky.

Zásadně vhodné využití je v projektech, kde potřebujeme zvýšený topný výkon nebo jistotu provozu i při velmi nízkých teplotách.
Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.