Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požadavky směrnice ErP na ventilátory

Prováděcí opatření směrnice ErP pro ventilátory definuje minimální účinnosti u ventilátorů ve výkonnostním rozsahu 125 W až 500 kW. Dodržení předepsané účinnosti ventilátorů je základním předpokladem pro označení CE a je tedy nutnou podmínkou pro použití v členských státech EU.

Důležité informace od společnosti Ziehl-Abegg

Cíl směrnice ErP

EU 20-20-20-cíle
EU 20-20-20-cíle

Se směrnicí ErP (Energy related Products-Directive) se má za účelem ochrany klimatu do roku 2020 zvýšit celkový podíl obnovitelných zdrojů energie v rámci EU na 20 % a energetická účinnost má stoupnout o 20 %.

 

Požadavky směrnice ErP na ventilátory

Prováděcí opatření ErP pro ventilátory definuje minimální účinnosti u ventilátorů ve výkonnostním rozsahu 125 W až 500 kW. Při posuzování skutečnosti, zda ventilátor odpovídá daným požadavkům, se hodnotí účinnost celého systému sestávajícího z motoru, převodu (např. řemenového pohonu) a hnacího kola. Směrnice ErP bude realizována ve dvou stupních: 1. stupeň od roku 2013 a 2. stupeň od roku 2015. Dodržení předepsané účinnosti ventilátorů je základním předpokladem pro označení CE a je tedy nutnou podmínkou pro použití v členských státech EU. V zásadě se vychází z toho, že celkově cca 50 % ventilátorů na trhu již neodpovídá požadavkům ErP 2015 a je nutné je nahradit energeticky účinnějšími systémy.

S Ziehl-Abegg jste připraveni nejlépe


Pokud jste se rozhodli pro firmu Ziehl-Abegg, můžete zcela bez obav hledět do budoucnosti: I v rámci ErP plní Ziehl-Abegg svou roli průkopníka a nabízí ventilátory, které již dnes předčí požadavky zítřka!

Ziehl-Abegg splňuje požadavky

Velká část našich výrobků převyšuje požadavky na minimální účinnosti podle směrnice ErP. U technologie AC i u technologie EC máte s firmou Ziehl-Abegg jistotu: Ziehl-Abegg nabízí v oblasti technologie AC ventilátory, které splní požadavky směrnice ErP 2015, a proto jsou i do budoucna ideálním řešením. Tam, kde je například omezený teplotní rozsah zabudovaných ventilátorů EC kritický, představuje ventilátor AC s externím frekvenčním měničem firmy Ziehl-Abegg (např. Fcontrol) inteligentní alternativu! Kromě toho firma Ziehl-Abegg přesvědčí nejnovější technologií EC „ECblue“ – jedná se o vysoce účinné, inovativní řešení, které již dnes zdaleka převyšuje nařízení ErP. Systémy společnosti Ziehl-Abegg jsou již dnes ventilátorovou technologií zítřka...

Společně s firmou Ziehl-Abegg požadavky ErP spolehlivě zvládnete

Tiché a vysoce účinné ventilátorové systémy ve všech oblastech použití byly a jsou vždy naší silnou stránkou. K naší odpovědnosti za životní prostředí patří i přesné znalosti nejnovějších směrnic ErP, jejich praktické a smysluplné využití a podpora poskytovaná našim zákazníkům na základě inteligentních nápadů, perfektních řešení u stávajících ventilátorových systémů či vybavení nových zařízení.

 

Sázejte na jistotu a zeptejte se nás

V chaotické směsici nových směrnic náš zkušený a kompetentní tým expertů spolehlivě prověří, zda Vaše současné ventilátory odpovídají požadavkům ErP. Zajistíme prověření a poradíme Vám s případnou nutnou výměnou produktu či nutnými opatřeními. Těšíme se na Váš telefonát.

Vaše nejdůležitější otázky – naše odpovědi

Je nutno přebudovat stávající systém?

Směrnice nenařizuje, že systémy, které byly uvedeny do provozu před datem platnosti směrnice, je nutno vyměnit za nové. V případě náhradních ventilátorů platí přechodná lhůta: Od 01. 01. 2015 musí i tyto ventilátory splňovat požadavky ErP.

Budou ventilátory dražší?

Ne, ventilátory, které již dnes odpovídají požadavkům, nebudou dražší. Nové technologie jsou většinou komplexnější a jsou spojeny s vyššími náklady na vývoj. Náklady se však velmi brzy díky vyšší energetické účinnosti vrací. Tak v konečném efektu profitují všichni: energetická účinnost šetří náklady a životní prostředí.

Týká se směrnice i motorů?

Ano! Směrnice se týká všech produktů, které jakoukoliv formou využívají energii. Nařízení č. 640/2009 zadává požadavky na účinnost elektrických motorů. Od 16. 06. 2011 musí motory podle ISO 60034 dodržet „třídu účinnosti IE2“.

Existují výjimky?

Ano. Výjimkou jsou produkty, které se používají v zónách s rizikem výbuchu, a ventilátory pro vysoké teploty či pro dopravní prostředky pro přepravu osob a zboží.

Jaký význam má směrnice pro AC ventilátory Ziehl-Abegg?

Více než 50 % našich AC ventilátorů splňuje požadavky směrnice ErP 2015, a to díky inteligentně použité technologie Ziehl-Abegg.

Jak poznáte, že ventilátor splňuje požadavky?

Od roku 2013, příp. 2015 poznáte produkty podle značky CE, která bude udělena pouze těm ventilátorům, které splňují směrnici ErP.

Odkud dostanete přesné údaje k ventilátorům?

Na základě poradenské činnosti našeho prodejního oddělení. Zaměstnanci společnosti Ziehl-Abegg jsou Vám k dispozici.

Platí směrnice po celém, světě?

Směrnice ErP se vztahuje na členské státy EU, přičemž požadavky musí splňovat i dovozci do těchto zemí.

Na koho se můžete obrátit s dotazy?

Na adrese www.ziehl-abegg.cz najdete kontaktní údaje našich kompetentních kontaktních partnerů.

Shrnutí

Důsledkem směrnice ErP je, že výrobce i uživatel ventilátorů musí své produkty prověřovat. Ventilátory Ziehl-Abegg co se týká účinnosti a bezpečnosti splňují již dnes požadavky zítřka. Kromě toho produkty společnosti Ziehl-Abegg přesvědčí svou vysokou životností, nízkými provozními náklady a rovněž z ekologického a ekonomického hlediska. Tyto argumenty zdůvodňují jejich špičkovou pozici na trhu. Ziehl-Abegg je i v oblasti životního prostředí a hospodárnosti královskou třídou.


Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
logo Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, výtahových pohonů. Portfolio pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických, chladírenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků. ...