Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Adsorbční odvlhčovače DST Seibu Giken pro náročné technologie, zimní stadiony i pro skladování za extrémních podmínek

Nároky na udržení specifických podmínek ve výrobních prostorách ve farmaceutickém, potravinářském a elektrotechnickém průmyslu přivedly na trh kategorii odvlhčovacích zařízení, která jsou schopna dosahovat měrné vlhkosti až na teplotu rosného bodu okolo -40°C.

Adsorpční princip odvlhčování umožňuje provoz i při podnulových teplotách. Tím jsou umožněny aplikace v chladírnách, tělesech vodních děl, tubusech větrných elektráren, při skladování vojenské techniky, v archivech a depozitářích.

Širší použití adsorbčních zařízení přinesl v posledních letech požadavek na odvlhčování ledových ploch, jejichž provoz v přechodném a letním období je bez řízení vlhkosti prakticky nemožný.

Od poloviny devadesátých let minulého století používaly odvlhčovače DST rotory se silikagelovým povrchem s označením SSCR od japonského výrobce Seibu Giken. Nová generace těchto rotorů nese označení D-Max. Rotory se vyrábějí z papírové voštiny sycené keramickou hmotou, na kterou je chemickou cestou vázána sloučenina silikagelu. Odvlhčovací účinnost rotoru je dána i jeho šířkou. Pro malé jednotky se používají rotory s šířkou 25 nebo 50 mm, pro velká zařízení s kapacitou 3000 – 12 000 m3/h s průměry rotorů 1000 mm je šířka 100, 200 nebo 400 mm. Samostatné rotory pro vestavbu do klimajednotek nebo zakázkově konstruované zařízení se používají rotory až do průměru 4 m.

Kromě jejich zvýšené účinnosti a odolnosti jsou nové rotory charakteristické mimořádnými vlastnostmi:


  • mimořádná účinnost
  • vysoká životnost
  • okamžitá účinnost bez nutnosti náběhu
  • hygienická nezávadnost
  • extrémní kapacita bez rizika přesycení a samovolného odlučování vody
  • mechanická odolnost umožňující mokré čištění rotorů bez ztráty účinnosti
  • „nízká“ regenerační teplota

Vedlejší účinek jako bonus

Při výzkumu syndromu nemocných budov byla měřena schopnost silikagelových rotorů pohlcovat organické látky (formaldehyd, toluen, etanol, 1-2 dichloretan). Účinnost se pohybovala kolem 94%, subjektivní hodnocení nepříznivého stavu prostředí respondenty se ze 70% zlepšila na 20%. Využití silikagelových rotorů tak otevírá novou cestu pro využití cirkulačního vzduchu a úsporu energií na provoz budov.

Další rotory DST pro speciální aplikace

Kromě standardních odvlhčovacích rotorů D-Max nabízí DST Seibu Giken nová provedení rotorů pro speciální aplikace:

Baktericidní rotory D-MAX-H

Odvlhčovaní rotory s použitím aktivních stříbrných iontů Ag+, které brání růstu bakteriálních kultur. Použití těchto rotorů je určeno především pro farmaceutický a potravinářský průmysl.

Rotory bez silikonu D-MAX -CI

Pro použití v lakovnách, farmaceutickém a elektronickém průmyslu je nutno použít zařízení a komponenty bez použití silikonu. Pro tyto případy dodává DST řadu rotorů D-Max-CI s vyloučením silikonových tmelů, které jsou nahrazeny teflonem.

Zeolitové rotory SZCR

Rotory pro speciální aplikace s extrémně nízkou hodnotou teploty rosného bodu (pod -30°C). Umožňují regeneraci při vyšší teplotě (až 250°C), které přináší vyšší účinnost.

Aplikace adsorpčního odvlhčování

Potravinářský průmysl

Stále větší obliba polotovarů, instantních pokrmů a mražených potravin klade nároky i na podmínky výroby a balení těchto výrobků, kde vyšší vlhkost snižuje kvalitu a trvanlivost finálního výrobku. Zvláštní kapitolou je výroba cukrovinek a bonbónů, které se ve vlhkém vzduchu slepují. Výroba čokolády při vyšší vlhkosti přináší problémy s namrzáním dochlazovací linky a vytváří bělavý povlak na povrchu výrobků.

Farmaceutický a chemický průmysl

Stejně jako u výroby cukrovinek dochází při vyšší vlhkosti ke slepování kapslí. Nízká vlhkost je rozhodující pro přesné dávkování práškových farmak. Rovněž výroba šumivých tablet s vitamíny a potravinovými doplňky vyžaduje minimální úroveň vlhkosti. Podobné podmínky platí i pro chemický průmysl.

Výroba elektrotechniky, plastů a skla

Při výrobě kondenzátorů a některých dalších speciálních komponentů pro mikroelektroniku je výstupní kvalita přímo závislá na nízké úrovni vlhkosti, stejně jako při zpracování plastů. Rovněž výroba lepených autoskel je možná pouze za podmínek minimální vlhkosti.

Skladové prostory bez temperování, vodní díla, přečerpávací stanice

Svoji schopnost účinného provozu za nízkých teplot osvědčí adsorpční odvlhčovače při aplikacích v netemperovaných skladech hygroskopických materiálů, zemědělských výrobků nebo například armádních skladech dlouhodobě uložené techniky a munice. Rovněž podzemní prostory vodních děl s nízkou teplotou a vysokou vlhkostí vyžadují použití adsorpčních odvlhčovačů. Pro prevenci škod na armaturách v přečerpávacích stanicích s vysokou prostorovou vlhkostí a nízkou teplotou přepravovaného média jsou rovněž tato zařízení vhodným zařízením.

Archivy, depozitáře a konzervace historických památek

Výčet možných aplikací by nebyl úplný bez využití adsorpčních odvlhčovačů pro uložení některých typů archiválií, při restaurátorských pracích a konzervaci uměleckých děl.

Odvlhčování zimních stadionů

Paradoxně největšími problémy s výskytem vlhkosti se potýkají malé a střední stadiony s relativně nízkým stropem a s objemem okolo 20-35.000 m3. Velké víceúčelové haly s velkým počtem diváků řeší otázku větrání vícezónově, přesto i zde je na správné odvlhčení třeba klást důraz.

Chladírny a mrazírny

Adsorbční odvlhčovače jsou ideálním řešením pro ochranu interiéru mrazíren pro vnikání vzdušné vlhkosti, která namrzá na povrchu výparníků, snižuje jejich výkon a konečně vynucuje přestávky na jejich odmrazování. Eliminuje se tak i námraza na podlahách, která představuje vysoké riziko z hlediska bezpečnosti práce.


FLAIR, a.s.
logo FLAIR, a.s.

Zvlhčovače parní, adiabatické. Odvlhčovače bazénové, stavební. Adsorbční odvlhčování. Klimajednotky a tepelná čerpadla pro bazény. Chladicí jednotky a přesná klimatizace. Dveřní clony. Předizolované potrubí ALP. Konvektory. Distribuční elementy pro VZT.