Dvě metody adiabatického zvlhčování v inteligentní kombinaci Condair DL

Zvlhčování a odpařovací chlazení vzduchu
Datum: 10.5.2016  |  Organizace: FLAIR, a.s.  |  Firemní článek

FLAIR, a.s.
Jihlavská 512/52
140 00 Praha 4 - Michle

tel.:241 774 105, fax: 241 774 106
e-mail:
web:www.flair.cz  www.condair.cz

Účinný nízkotlaký systém

Nízkotlaké systémy zaručují podstatné úspory energie díky nižšímu příkonu čerpadel. Díky kombinaci zvlhčovače vzduchu Condair DL a reverzní osmózy Condair AT2 je tlakové čerpadlo ve zvlhčovacím systému dokonce zbytečné.

 

Vzduch bez aerosolu

Patentované keramické panely zcela odloučí vodní aerosol od proudu vzduchu, který se na jejich povrchu odpaří.

 

Účinná dezinfekce

Koncepce HygienePlus® obsahuje celou řadu prvků pro efektivní eliminaci choroboplodných zárodků. Klíčovým prvkem je přitom patentovaná ionizace stříbrem, která garantuje spolehlivé zajištění hygienické bezpečnosti.

 

Přesná regulace

Unikátní kombinace regulace rozprašovacího okruhu s plynulou změnou množství vody je zárukou naprosté preciznosti a přesnosti.


Condair DL je další vývojovou fází systému Condair Dual2, nejúspěšnějšího systému adiabatického zvlhčování vzduchu. Hygienická bezpečnost tohoto systému se osvědčila v praxi a byla potvrzena nezávislými veřejnoprávními organizacemi.

Celý vývoj systému Condair DL probíhal se zřetelem na nejvyšší možnou hygienickou bezpečnost. Detaily konstrukčního řešení působí preventivně a předcházejí nekontrolovanému růstu choroboplodných zárodků v celém zvlhčovači vzduchu.

Patentovaný proces HygienePlus® zajišťuje zdravý vzduch a trvalou hygienu. Správná relativní vlhkost vzduchu má velký význam. Optimální kvalita vzduchu k dosažení pohody a ochrany zdraví je v rozsahu 21 až 22 °C a relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 až 60 % r. v. V průmyslové oblasti umožňuje vhodná vlhkost vzduchu nejlepší výrobní výsledky a vysokou kvalitu.Inteligentní kombinace dvou adiabatických metod

Hybridní zvlhčovač vzduchu Condair DL sází na přednosti obou způsobů adiabatického zvlhčování – na rozprašování a odpařování. Touto unikátní kombinací přináší bezpečné řešení problémů, které by mohly vzniknout při samostatném využití těchto technologií. Proto je systém zvlhčování vzduchu Condair DL první volbou všude, kde jde o hygienu, energetickou účinnost a hospodárnost.

Rozprašování

Zvlhčovací voda je rozprašována mikrotryskami za nízkého tlaku. Trysky mají nastavitelný směr rozstřiku vody a jsou optimálně rozmístěny v celém průřezu zařízení.

Tímto uspořádáním se dosahuje vysoké účinnosti odpařování a stejnoměrného rozložení vlhkosti.

Odpařování

Stěna z vysoce kvalitních patentovaných keramických panelů je umístěna na konci zvlhčovací dráhy. Zachycuje vodní aerosol a dosahuje tak nejlepšího sekundárního odpařování. Keramika tak umožňuje maximální využití cenné vody pro zvlhčování. Současně tím brání možnému shromažďování vody v následujících částech vzduchotechnického zařízení.

Za zvlhčovačem vzduchu Condair DL se nachází hygienicky nezávadný vlhký vzduch bez obsahu aerosolu.

Rozprašování (Rozprašovací mikrotrysky) + Odpařování (Stěna z patentovaných keramických panelů)
Rozprašování (Rozprašovací mikrotrysky) + Odpařování (Stěna z patentovaných keramických panelů)

Nastavitelné rozprašovací mikrotrysky

Nízkotlaké systémy zaručují podstatné úspory energie díky nižšímu příkonu čerpadel. Mikrotrysky pracují s nízkým tlakem vody 2 až 10 barů bez jakéhokoliv opotřebení.

Samotná tryska je umístěna na pružné nosné sponě, kterou lze nastavit v přímém směru nebo pod úhlem 15 stupňů. Směrování trysek tím lze řídit tak, aby se vodní aerosol mohl dostat na odpařovací stěnu v celém průřezu i v kritických okrajových oblastech.

Nastavitelný úhel rozstřiku
Nastavitelný úhel rozstřiku
 

Celoplošné odpařování vody

Čím větší je smáčený povrch porézních keramických panelů, tím je využití rozprášené vody efektivnější. Proto je cíleně využíván celý průřez zvlhčovací komory.

Členitý povrch keramiky tak umožňuje vstřebání maximálního množství vody při minimální tlakové ztrátě na straně proudícího vzduchu.

 

Extrémně krátká konstrukční délka

Nízkotlaké systémy potřebují pro vestavbu podstatně kratší konstrukční délku než vysokotlaké zvlhčovací zařízení. Celoplošné uspořádání odpařovacích keramických panelů a směrovatelné kužely rozprašovacích mikrotrysek umožňují zkrácení konstrukční délky systému Condair DL až na pouhých 600 mm. Kompaktní konstrukce umožňuje radikální omezení délky zvlhčovací komory, a tím významnou úsporu materiálu.

Možnost zkrácení konstrukční délky až na 600 mm!
Možnost zkrácení konstrukční délky až na 600 mm!
 

Regulace s nejvyšší přesností

Přesné řízení rozprašovacích okruhů
Přesné řízení rozprašovacích okruhů

Unikátní kombinace regulace rozprašovacího okruhu s plynulou regulací množství vody je zárukou naprosté preciznosti a přesnosti. Nejprve se postupně aktivuje 15 výkonových stupňů rozprašovacího okruhu, teprve poté se spustí čerpadlo s regulací otáček a plynule se zvýší zvlhčovací výkon až k dosažení nastaveného požadavku vlhkosti.

Ve spojení s odpařováním vody na povrchu keramických panelů tak lze v každém referenčním bodě dosáhnout optimální regulace v celém rozsahu výkonu 0–100 %.

Tento způsob provozu je energeticky úsporný, šetří vodu pro zvlhčování a splňuje také vysoké požadavky na přesnost zvlhčování vzduchu.

 

Absolutně bez aerosolu

Při hygienickém zvlhčování vzduchu nesmí do vzduchotechnického systému pronikat žádný vodní aerosol, který by mohl kondenzovat a vytvářet rizikové vlhké plochy. Pokud obsahuje zvlhčovací voda mikroorganismy nebo pokud se v rozvodech vyskytnou biologické povlaky, může vodní aerosol představovat nosič choroboplodných zárodků a způsobit kontaminaci vzduchu pro dýchání.

Také zde nabízí systém Condair DL trvalé řešení s odpařovací stěnou z keramických panelů, která odlučuje zvlhčovací vodu z proudícího vzduchu.

 

Preventivní hygienická opatření

Klimatizační jednotky a zařízení pro zvlhčování vzduchu v zásadě nejsou sterilní. I když se používá pitné voda, nikdy není zcela bez choroboplodných zárodků.

Proto se mohou ve zvlhčovacích zařízeních a ve vlhkých komponentech klimatizačních jednotek usazovat choroboplodné zárodky a tvořit nebezpečné povlaky. Proto jsou nezbytná vhodná hygienická opatření, která by v adiabatických zvlhčovačích vzduchu preventivně zamezila růstu a šíření choroboplodných zárodků.

Graf výskytu choroboplodných zárodků znázorňuje razantní šíření mikroorganismů v případě, že nebyla přijata vhodná opatření proti jejich růstu.


Koncepce HygienePlus®

Nejčistší voda pro zvlhčování

Základem hygienického zvlhčování vzduchu je dokonalá čistota upravené vody. V systému Condair DL se používá jen čerstvá demineralizovaná voda vyráběná zásadně z pitné vody. Ve spojení s patentovanou neutralizací choroboplodných zárodků dosahuje takto upravená zvlhčovací voda nejvyšší hygienické kvality.

Automatické proplachování přívodu vody

Zbytková voda v rozvodech představuje obecně značné hygienické riziko. Proto se zvlhčovač vzduchu Condair DL po odstávce zařízení delší než 12 hodin zcela vyprázdní. Při každém spuštění zvlhčovače se navíc nejdříve zapíná cyklus proplachování rozvodů vody.

Rozvody bez usazenin díky automatickému monitorování parametrů vody

Vápenaté usazeniny v adiabatických zvlhčovačích vzduchu vytvářejí ideální prostředí pro množení mikroorganismů. V těchto sedimentech jsou bakterie chráněny a běžnými hygienickými prostředky je nelze odstranit. Proto je třeba pro adiabatické zvlhčování vzduchu vždy používat demineralizovanou vodu. Součástí hybridního zvlhčovače vzduchu Condair DL je automatické monitorování parametrů vody. To pomáhá chránit systém před nežádoucím usazováním minerálů i v případě, že v dané lokalitě nemá pitná voda optimální kvalitu.

Preventivní neutralizace choroboplodných zárodků

Základní koncepcí systému HygienePlus® je patentově chráněné využívání iontů stříbra ve zvlhčovací vodě. Ionty stříbra účinně brání množení mikroorganizmů a lze je přesně dávkovat v bezpečných koncentracích.

Sterilizační filtr

Dalším hygienickým opatřením je sterilizační filtr s automatickým monitorováním. Sterilizační filtr zabraňuje vytváření biologických povlaků v rozvodech zvlhčovací vody.

Účinná neutralizace choroboplodných zárodků
Účinná neutralizace choroboplodných zárodků pomocí iontů stříbra
Účinná neutralizace choroboplodných zárodků pomocí iontů stříbra

Graf výskytu choroboplodných zárodků znázorňuje razantní šíření mikroorganismů bez vhodných opatření proti jejich růstu. Při neutralizaci bakterií a prevenci sází koncepce HygienePlus® na přirozenou schopnost iontů stříbra zastavit množení mikroorganismů.

Elektronická regulace s automatickým sledováním koncentrace zajišťuje přesné dávkování s trvalými dezinfekčními účinky. Ionty stříbra tak zajišťují hygienickou bezpečnost ve všech částech zvlhčovače, které přicházejí do styku s vodou. Volitelná dezinfekce peroxidem vodíku (H2O2)

Na přání uživatele lze zvýšit preventivní neutralizaci choroboplodných zárodků pomocí dezinfekce peroxidem vodíku (H2O2). Množství účinné látky, délku a intervaly dezinfekčních cyklů lze jednoduše nastavit pomocí regulace systému Condair DL.

Intervalové proplachování přívodní vody

Také voda stojící v rozvodech představuje riziko množení choroboplodných zárodků. Proto je řídicí jednotka zvlhčovače Condair DL vybavena systémem automatického proplachování rozvodů v době přerušení zvlhčování.

Zvlhčovací voda v rozvodech je tak pravidelně obnovována. Délku a intervaly tohoto automatického proplachování může nastavit provozovatel podle svých požadavků.

Volitelné čištění zvlhčovacího systému tlakovým vzduchem

Na přání uživatele mohou být rozvody vody zvlhčovacího systému čištěny a vysoušeny stlačeným vzduchem. Tato funkce proběhne buď automaticky po nastavené době nečinnosti, nebo ji lze spustit podle požadavku.

Délku a intervaly čištění tlakovým vzduchem lze rovněž individuálně nastavit.

Reverzní osmóza Condair AT2 s čerpadlem s frekvenčním měničem
Reverzní osmóza Condair AT2 s čerpadlem s frekvenčním měničem

Zvlhčování vzduchu bez tlakového čerpadla

Zvlhčování vzduchu bez energie pro tlakové čerpadlo

Hybridní zvlhčovač vzduchu Condair DL a reverzní osmóza Condair AT2 se ideálním způsobem doplňují. Principy nízkotlakého rozprašování vody a plynulé regulace jejího množství přinášejí jedinečnou kombinaci.

Absence tlakového čerpadla ve zvlhčovači snižuje spotřebu elektrické energie systému téměř na minimum.

Plynulé řízení průtoku vždy poskytuje správné množství vody s přesně odpovídajícím vstupním tlakem. Úspora elektrické energie pro provoz zvlhčovače vzduchu bez čerpadla se tak díky použití frekvenční regulace blíží téměř 100 %. To přináší enormní úspory energie při úpravě vody.

Úspory zvlhčovací vody

Plynulá regulace množství vede k výraznému zvýšení účinnosti využití vody v systému Condair DL. Protože se upravuje a rozprašuje pouze skutečně potřebné množství vody, jsou její ztráty v celém výkonovém rozsahu zvlhčovače minimální, stejně jako množství odpadní vody z reverzní osmózy. Výsledkem je mimořádně hospodárný systém, který svojí účinností výrazně převyšuje obdobné produkty.

Přesná regulace vlhkosti

Při požadavku na maximální přesnost řízení pracuje zvlhčovač od počátku s plynulou změnou průtoku vody. Množství vody se mění plynule přímo podle požadavků regulace. Tím se dosahuje úzké tolerance parametrů vlhkosti v celém pracovním rozsahu hybridního zvlhčovače vzduchu Condair DL.


 

Datum: 10.5.2016
Organizace: FLAIR, a.s.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Tabulky a výpočty

Partneři - Větrání a klimatizace

 
 

Aktuální články na ESTAV.czAku-hřebíkovačky HITACHI Power Tools přinášejí volnost bez hadic a kompresorů„Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty od společnosti Wienerberger má své vítězeJak utlumit hluk ze stavebních prací? Postavte si stan!Na Vysočině přibylo do června 671 bytů, meziročně o 60 % více