Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Parní zvlhčovač vzduchu s patentovaným systémem odstraňování vodního kamene Condair RS

Pryč s vodním kamenem

Parní zvlhčovače vzduchu Condair RS jsou nanejvýš vhodné pro provoz s demineralizovanou a pitnou zvlhčovací vodou. Konstrukční detailní řešení umožňují jedinečnou bezpečnost provozu, nejpřesnější regulaci a snadnou obsluhu.


 

Technická inovace, která řeší problém vodního kamene

Patentovaný systém odstraňování vodního kamene se během provozu zbavuje vyloučených minerálů z parní vyvíjecí nádoby a automaticky je dopravuje do kontejneru, který je určen k jejich zachycení. Vznikající vodní kámen je tak z parní vyvíjecí nádoby průběžně odstraňován.

Pevně usazený vodní kámen
Pevně usazený vodní kámen
Patentovaný systém vápenatých usazenin řeší inkrustaci
Patentovaný systém vápenatých usazenin řeší inkrustaci

Kousky vodního kamene se hromadí v externím sedimentačním kontejneru, který lze jednoduše vyprázdnit. Tím se výrazně zkracuje doba údržby a je zajištěna maximální bezpečnost provozu. Patentovaný systém odstraňování vodního kamene je tak zárukou rychlé a snadné údržby a dlouhé životnosti parních zvlhčovačů vzduchu řady RS.

Snadné čištění a jednoduchá údržba

Díky externímu sedimentačnímu kontejneru se výrazně prodlužují intervaly údržby a omezuje se na minimum rozsah prací. Vnější umístění externího sedimentačního kontejneru pod zařízením poskytuje ideální přístupnost. Kontejner lze vyjmout a vyprázdnit, aniž by bylo nutné otevřít kryt zařízení. Údržbu tak lze provádět snadno a velmi rychle.

Vodní kámen se odvádí ze zařízení do záchytné nádrže
Vodní kámen se odvádí ze zařízení do záchytné nádrže
Sedimentační kontejner usazenin se snadno vyprázdní
Sedimentační kontejner usazenin se snadno vyprázdní

Inovativní odkalovací čerpadlo

Zóna studené vody chrání přívody a odtoky před zanesením vodním kamenem
Zóna studené vody chrání přívody a odtoky před zanesením vodním kamenem

Vodní kámen je nežádoucí nejen v samotném zvlhčovači, problémy může působit také v odpadním potrubí v místě instalace. Pokud jsou v odpadní vodě ještě přítomny jeho zbytky, mohou zanést a zúžit průřez odpadního potrubí.

U parních zvlhčovačů vzduchu řady RS proto bylo nad sedimentačním kontejnerem umístěno odkalovací čerpadlo. Vodní kámen se hromadí na dně sedimentačního kontejneru. Nedochází tak k nasávání zbytků vodního kamene a k jejich odplavování do odpadního potrubí.

Toto uspořádání odkalovacího čerpadla chrání odpadního potrubí v místě instalace před nežádoucím a problematickým vodním kamenem.

Flexibilita ve volbě kvality vody

Odporový ohřev pracuje nezávisle na vodivosti vstupní vody. Proto jsou parní zvlhčovače vzduchu Condair RS vhodné pro provoz s upravenou i s pitnou vodou.

Při použití demineralizované vody se údržba omezuje jen na periodické kontroly funkcí.

Pro provoz s pitnou vodou jsou parní zvlhčovače vzduchu řady RS od společnosti Condair vždy tou nejlepší volbou, protože patentovaný systém odstraňování vodního kamene zajišťuje i u vápenité vody vysokou spolehlivost a díky externímu sedimentačnímu kontejneru umožňuje snadnou a rychlou údržbu zařízení.
Přesné nastavení pomocí dotykového ovládání

Optimální transparentnost procesů


Díky dotykovému ovládání Condair máte všechna data zařízení a procesů na očích. Provozní data je možné vyvolat v reálném čase a prostřednictvím podrobné historie dat.

Přesná regulace

Elektronická regulace parního výkonu probíhá plynule v rozsahu od 0 do 100 % a umožňuje maximální přesnost regulace a řízení produkce páry.

Podle individuálních požadavků jsou k dispozici dvě varianty zařízení:

 • RS Visual – zařízení pro běžné použití
 • RS Process – zařízení pro maximální přesnost regulace

Dokonalé připojení k technickému řízení budov

U parních zvlhčovačů vzduchu řady RS je rozhraní pro připojení k běžným systémům řízení budov BMS (protokoly Modbus a BACnet) již součástí standardní dodávky.

Standardní vybavení


 • Parní vyvíjecí nádoba z ušlechtilé oceli
 • Patentovaný systém odstraňování vodního kamene
 • Externí sedimentační kontejner
 • Dálková signalizace provozních a poruchových stavů
 • Ovládací panel s dotykovým 5řádkovým LC displejem
 • Autodiagnostický systém
 • Hodiny reálného času
 • Připojení prostřednictvím protokolů Modbus a BACnet

Příslušenství

 • Parní distributor [1]
 • Hadice rozvodu páry [2]
 • Ventilační nástavec pro přímé zvlhčování prostoru [3]
 • Hadice na kondenzát [4]
 • Ventil s filtrem [5]

Další volitelné příslušenství

 • Systém distribuce páry Condair OptiSorp
 • Snímač vlhkosti pro montáž do potrubí/místnosti
 • Kanálové/prostorové hygrostaty
 • Souprava pro kompenzaci tlaku (do max. 10 000 Pa)
 • Změkčovač vody Condair Soft
 • Reverzní osmóza Condair AX
 • Vzdálená online diagnostika Condair
 • Připojení LonWorks
Technické údajeCondair RS58101620243040506080
Napájení topenímaximální výkon páry v kg/h
400 V AC / 3 fáze / 50..60 Hzkg/h5,08,010,016,020,024,030,040,050,060,080,0
230 V AC / 1 fáze / 50..60 Hzkg/h5,08,09,8
Napájení regulace 230 V AC / 1 fáze / 50..60 Hz
Rozměry (Š × V × H)mm420 × 987 × 370530 × 1097 × 4062 × 530 × 1097 × 406
Provozní hmotnostkg4040406666666666132132132
Shoda s předpisy CE, VDE, SVE
Pozn: **na vyžádání až do 160 kg/h
FLAIR, a.s.
logo FLAIR, a.s.

Zvlhčovače parní, adiabatické. Odvlhčovače bazénové, stavební. Adsorbční odvlhčování. Klimajednotky a tepelná čerpadla pro bazény. Chladicí jednotky a přesná klimatizace. Dveřní clony. Předizolované potrubí ALP. Konvektory. Distribuční elementy pro VZT.