Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energeticky úsporné provedení klimatizačních jednotek PremiAir (IV)

Při návrhu koncepce jednotky PremiAir KLMOD byl kladen velký důraz na její energetickou úspornost. Výsledkem tohoto snažení je jednotka s vynikajícím opláštěním, osazená těmi nejlepšími komponenty od osvědčených světových výrobců. Naše snaha nekončí u pouhého splnění parametrů, nutných k dosažení prémiové energetické třídy A. Klademe důraz na nízkou energetickou náročnost jednotky v celém rozsahu jejího použití, na maximální bezporuchovost a nízkou servisní náročnost.

NAŠE CESTY VEDOUCÍ K ÚSPORÁM

  • Opláštění brání nežádoucímu úniku energie přes plášť jednotky. Sendvičový panel tloušťky 50 mm vykazuje skvělé tepelně izolační vlastnosti. Jeho součinitel prostupu tepla 0,53 W/m2K (panel PUR) patří mezi světovou špičku. Panel spolu s rámovou konstrukcí zabezpečuje výbornou ochranu proti tepelným mostům a vysokou těsnost.
  • Rotační regenerátor s účinností až 90 % zpětného získávání tepla je základním stavebním kamenem našich energeticky úsporných klimatizačních jednotek. Zpětným získáváním vlhkosti na sorpčním kole, s účinností až 80 %, uspoří zákazník výrazně na energetické spotřebě zvlhčovacího zařízení.
  • Deskový rekuperátor s účinností až 80 % (suchá) se uplatní všude tam, kde je vyžadována těsnost mezi přiváděným a odváděným vzduchem.
  • Ventilátor s vysokou účinností a efektivní elektromotor je základem úsporné přepravy vzduchu. Do těchto zařízení je možné použít vysoce účinné ventilátory RZR od firmy Nicotra-Gebhardt, s aerodynamicky tvarovanými lopatkami. Jedná se o kvalitní ventilátory, vyráběné ve třídě přesnosti 1 (dle DIN24166).
  • Převod plochým řemenem (místo standardního klínového) s lehkými hliníkovými řemenicemi s okrajovým lemem umožňuje ještě více snížit mechanické ztráty v převodu. Moderní plochý řemen s polyamidovou tažnou vrstvou má tichý vyrovnaný chod, vysokou účinnost a nulový otřep řemene.
  • Standardně používáme elektromotory ve zvýšené účinnosti IE2 dle směrnice EU 2009/125/ES a ČSN EN 60034/30. Na přání je možno dodat i elektromotory s vysokou účinností IE3 (premium).
  • Používáme ventilátory s volným oběžným kolem řady C-pro. Jedná se o vysoce účinné volnooběžné kolo od firmy Ziehl-Abegg s aerodynamicky profilovanými lopatkami.
  • Ventilátory s EC motory, tj. s elektronicky komutovanými motory. Tyto motory svojí nízkou spotřebou stojí vysoko nad účinnostmi běžných asynchronních motorů (IE2 i IE3). Mají navíc možnost monitoringu provozních hodnot pomocí komunikace ModBus.
  • Filtry s nízkou počáteční tlakovou ztrátou umožňují snížit vnitřní tlakové ztráty jednotky a tím redukují potřebný příkon elektromotoru ventilátoru. Včasnou výměnou filtrů lze dosáhnout značných úspor na energetické spotřebě centrální vzduchotechniky.

Doporučené hodnoty maximálního zanesení filtrů pro energeticky úsporné jednotky

Třída filtraceTlak. ztráta filtru pro výměnu
G1 – G4150 Pa
M5 – F7200 Pa
F8 – F9300 Pa

Maximálním snížením provozních nákladů vzduchotechniky se výrazně zkracuje doba návratnosti investičních nákladů.

Evropský parlament v roce 2010 schválil novelu evropské směrnice o energetické náročnosti budov, podle níž by se po roce 2020 měly stavět pouze domy s minimální spotřebou energie. Konkrétně jde o novelu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, která zpřesňuje dokument z roku 2002 (2002/91/EU, Energy Performance of Buildings, zkracuje se EPBD). Byla schválena 19. května 2010 a vstoupila v platnost dnem 31. května 2010.

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Třída energetické účinnosti je metodika kategorizace jednotek do 6 tříd. Nejlepší je třída A, nejhorší pak třída E. Důležitým sledovaným parametrem u vzduchotechnických jednotek je Faktor účinnosti přepravy vzduchu SFP (Specific Fan Power). Tato veličina hodnotí energetickou náročnost transportu vzduchu jednotkou (viz. ČSN EN 13779). Všechny hodnoty potřebné pro stanovení energetické třídy jednotky PremiAir jsou součástí technického výstupu ze softwaru CLIMACAL.

PODMÍNKY PRO ZATŘÍDĚNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY DO ENERGETICKÝCH TŘÍD


PROJEKČNÍ KATALOG klimatizačních jednotek PremiAir (PDF)