Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ověření mechanických vlastností konstrukce a opláštění jednotek KLMOD

JANKA - významný krok ke kvalitě výroby

TÜV SÜD

V důsledku globalizace trhu a cenovému tlaku se v posledních letech na trhu vzduchotechnických jednotek objevují i zařízení, která svou kvalitou a provedením často neodpovídají deklarovaným technickým parametrům. V souvislosti s tím vzrůstá zejména na západních trzích nekompromisní uplatňování celé řady předpisů a opatření, s cílem donutit výrobce dodržovat deklarované vlastnosti nabízených výrobků. Samotné prohlášení výrobců anebo technické listy nejsou považovány za relevantní a čím dál častěji je vyžadováno potvrzení technických vlastností nezávislým měřením autorizované osoby. Výrobci, kteří tato opatření akceptují a splňují se sdružují v různé cechy a sdružení s cílem ochránit svou pozici na lokálním trhu. Tato sdružení pak velmi silně působí na investory, legislativní orgány i odborné projektanty, kteří následně ve svých zadávací podmínkách staveb odkazují na nutnost dodržování dohodnutých opatření. V souvislosti se svou expanzí na německý trh v roce 2014 se společnost JANKA ENGINEERING s.r.o. stala členem sdružení výrobců vzduchotechnických zařízení pod zkratkou RLT. Jako člen na sebe převzala i povinnosti vyplývající ze stanov sdružení. Jednou ze stěžejních povinností je i závazek všech členů RLT do 31.10.2017 deklarovat měření vlastností svých výrobků a zároveň certifikovat svůj výrobní proces nezávislým stanoveným orgánem. Pokud by jakýkoli člen této povinnosti nedostál, byl by ze sdružení RLT vyloučen. Ve většině německých projektů by tak nesplnil základní podmínku pro účast ve výběrovém řízení. Protože si společnost JANKA ENGINEERING s.r.o. již tradičně zakládá na kvalitě svých výrobků, byl spuštěn proces testování a certifikace jednotek KLMOD s obchodním označením PremiAir.


Kompletní proces certifikace byl zajištěn mezinárodně uznávanou autoritou v této oblasti, inspekčním orgánem TÜV SÜD při technické univerzitě v Mnichově. Tato instituce zajišťuje kompletní proces certifikace nejen dle požadavků německého RLT, ale i dle požadavků EUROVENT. Vzhledem k absenci jednotných mezinárodních norem a rozdílným standardům v jednotlivých státech, je tato certifikace obecně uznávanou zárukou, která dokládá splnění požadavků na užitné vlastnosti a na bezpečnost výrobků na základě mezinárodně akceptovaných kritérií. Průkaznost shody výrobku dle příslušných kritérií je spojeno s povolením využívat zjevné logo známky kvality, která zvyšuje prestiž a dobré jméno společnosti.


Od žádosti o certifikaci po získání certifikátu

Prestiž získané certifikace odpovídá náročnosti a dlouhé cestě k jejímu získání. Žádost o certifikaci u TÜV SÜD podala JANKA ENGINEERING s.r.o. již v lednu roku 2016. V porovnání s ostatní neněmeckou konkurencí byla Janka mezi prvními, kdo si uvědomil nutnost získání certifikátu a včasným zažádáním se vyhnula situaci, ve které se nyní někteří výrobci, kteří na certifikaci stále čekají, nacházejí. JANKA ENGINEERING s.r.o. i proto dokázala tento certifikát získat 14.3.2017.

Proces testování s výslednou certifikací sestává z těchto kroků:

1. Měření mechanických vlastností

Toto měření vyhodnocuje dílčí mechanické parametry jednotek. Konkrétně je hodnocena mechanická odolnost komory, těsnost komory, prostupnost uložení filtrů, tepelná prostupnost, tepelné mosty a útlum komory.

Na základě důkladného měření v akreditovaných laboratořích TÜV SÜD byly u jednotky KLMOD ověřeny následující vlastnosti:

D1Mechanická stabilita
TB2Faktor tepelných mostů
L1(M)Netěsnost opláštění
T1Tepelná izolace
F9Netěsnost filtrační stěny

Test TÜV
Test TÜV
Certifikát
Certifikát

Certifikace výrobního procesu

Dalším krokem k získání certifikace je výrobní audit, který inspekční orgán TÜV SÜD provádí přímo u výrobce. Tento audit JANKA ENGINEERING s.r.o. absolvovala ve svém výrobním závodě v Radotíně 28.2.2017.

Výsledkem bylo získání certifikátu dle norem RLT s výše uvedenými hodnotami. Tato certifikace je pro Janku velice důležitým krokem, protože je nejen dobrou vizitkou, ale v neposlední řadě i důkazem, že vysoká kvalita výrobků je vodítkem ke zvýšení konkurenceschopnosti a cestou k úspěchu i v náročném konkurenčním prostředí západních trhů. Především je ale také poselstvím zákazníkům, že JANKA ENGINEERING s.r.o. stále poskytuje kvalitní a bezpečné produkty v souladu s náročnými mezinárodně uznávanými předpisy, které jsou na exportované výrobky aplikovány. JANKA ENGINEERING s.r.o. i tentokrát dostála svému závazku vyrábět kvalitní zařízení bez kompromisů.

Proces získání certifikátu byl v neposlední řadě i skvělou ukázkou týmové spolupráce napříč všemi odděleními společnosti, za což všem patří velký dík.

JANKA Radotín, a.s.
logo JANKA Radotín, a.s.

Tradiční výrobce vzduchotechniky a klimatizace. Vyrábíme a dodáváme: klimatizační jednotky, průmyslové chladiče, ventilátory, blokové chladicí jednotky se vzduchem nebo vodou chlazeným kondenzátorem, suché chladiče a oddělené kondenzační jednotky, ...