Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Prostory s nebezpečím výbuchu (VI)

Klimatizační jednotky PremiAir s označením KLMOD EX jsou určeny pro prostory s nebezpečím výbuchu. Veškeré rozměry jednotek jsou stejné jako u jednotek ve standardním provedení KLMOD. Provedení klimatizačních jednotek v nevýbušném provedení je v souladu s odpovídajícími normami. Každá jednotka je samostatně certifikována u FTZÚ. Použití některých komor je omezeno, viz příslušné normy pro zónu 1 a zónu 2. Návrh těchto jednotek je nutné vždy konzultovat s obchodním zastoupením firmy Janka.

POPIS MOŽNÉHO PROVEDENÍ DLE ČSN EN 13 463-1:


skupina výrobků II
II – zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu.
kategorie výrobků
2G – ZONA 1 s výbušnou atmosférou tvořenou plyny a parami.
3G – ZONA 2 s výbušnou atmosférou tvořenou plyny a parami.
ochrana proti vznícení
c – bezpečná konstrukce.
podskupina výbušnosti - rozdělení dle ČSN EN 60 079-14
IIB – podskupina IIB, ventilátor s převodem.
IIB+H2 – podskupina IIB, ventilátor napřímo.
požadovaná teplotní třída
T3 – teplotní třída T3 (< 200 °C), motor v zajištěném provedení.
T4 – teplotní třída T4 (< 135 °C), motor s pevným závěrem.

ZÁKLADNÍ ODLIŠNOSTI OD STANDARDNÍHO PROVEDENÍ:

Opláštění

Veškeré části jednotky mají vodivé připojení k centrálnímu uzemňovacímu bodu a jsou provedena potřebná vodivá propojení dle směrnice ATEX. Opláštění je provedeno s těsností L2 dle EN ČSN 1886.

Ventilátory

Pro jednotky v nevýbušném provedení je třeba použít ventilátory v nejiskřivém provedení. Mohou to být ventilátory se spirální skříní, použít vždy klínové řemeny se svodem nebo i ventilátory s volným oběžným kolem.

MOTORY

Pro jednotky v nevýbušném provedení se používají buď motory v zajištěném provedení označení "e" (pro ZONA 2), nebo motory s pevným závěrem označení "d" (ZONA 1). V případě, že bude elektromotor řízen frekvenčním měničem, musí být vždy použit motor s pevným závěrem (teplotní třída T4), opatřený navíc termistory. Termistory musí být zavedeny do vyhodnocovacího ATEX relé, které v případě přehřátí motoru zajistí bezpečné vypnutí frekvenčního měniče a zastavení ventilátoru.

Nejiskřivý ventilátor a motor s pevným závěrem.
Nejiskřivý ventilátor a motor s pevným závěrem.
Vodivé propojení vnitřních vestaveb.
Vodivé propojení vnitřních vestaveb.

FILTRY

Pro jednotky v nevýbušném provedení je třeba používat pouze antistatické filtry určené pro toto prostředí. Jedná se o kapsové filtry s délkou kapes 500 mm, vyráběné pouze ve třídách filtrace M5 a F7. Jsou vyrobeny ze speciálního elektrostaticky vodivého filtračního média, které splňuje nejnáročnější parametry pro použití do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jsou certifikovány FTZÚ Ostrava- Radvanice.

REKUPERACE

Pro zpětné získávání tepla je možné použít buď deskový rekuperátor, nebo glykolový okruh. Rotační regenerátory použít nelze. Servopohony na deskovém rekuperátoru musí být v provedení určeném do prostředí s nebezpečím výbuchu (řada servopohonů ExMax a RedMax).

OHŘEV A CHLAZENÍ

Je možné použít bez omezení vodní ohřívač a chladič, dále také chladič s přímým výparníkem. Trojcestné ventily a jejich pohony musí být v provedení určeném do prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo musí být umístěny mimo zónu. Elektrický ohřívač je možné dodat na speciální přání. Plynový ohřívač použít nelze.

Uzemnění listů bypassové klapky deskového
rekuperátoru.
Uzemnění listů bypassové klapky deskového rekuperátoru.

PROJEKČNÍ KATALOG klimatizačních jednotek PremiAir (PDF)