Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jednotka PremiAir s integrovaným chlazením (VII)

Klimatizační jednotky PremiAir je možno dodat ve variantě s integrovaným chlazením. Jedná se o kompaktní řešení chlazení vzduchu, přičemž kondenzační část chladícího okruhu je umístěna v proudu odváděného vzduchu, a tím odpadá potřeba externí kondenzační jednotky.


PŘÍKLAD POUŽITÍ

Uplatňuje se například pro větrání historických a památkově chráněných budov, kde je instalace kondenzační jednotky vně budovy vyloučená. Jednotka je umístěna ve vnitřní strojovně a s venkovním prostředím je propojena pouze přívodním a odvodním vzduchotechnickým potrubím.

DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE

  • Vestavný chladivový okruh včetně plynule regulovatelného pístového nebo ON/OFF kompresoru, přednaplněno chladivem R407C nebo R410A. Chladivový okruh je vybaven všemi bezpečnostními a ovládacími prvky, jako jsou nízkotlaký/vysokotlaký presostat a tlaková čidla, expanzní ventil (termostatický nebo elektronický), průhledítko, filtrdehydrátor atd.
  • Kompletní systém měření a regulace.
  • Pístový nebo nebo scroll kompresor.

VÝHODY PÍSTOVÉHO KOMPRESORU OPROTI KOMPRESORŮM SCROLL:

  • Vyšší účinnost COP, resp. EER.
  • Nižší úroveň hluku.
  • Plynulá regulovatelnost chladícího výkonu změnou otáček kompresoru (od 25 Hz do 70 Hz).
  • Možnost výměny elektromotoru kompresoru (v případě poruchy) bez nutnosti zásahu do chladícího okruhu.
  • Nižší zástavbová výška než u klasického svislého scrollu.
  • Menší prostorová náročnost, a to až o 50 %.
  • Robustní hliníková konstrukce a nižší hmotnost.

VÝHODY INTEGROVANÉHO CHLAZENÍ

Vyšší účinnost - oproti řešení s externí kondenzační jednotkou má systém vyšší účinnost, neboť celý systém je výkonově optimalizován, komponenty jsou sladěny a trasy chladiva minimalizovány. Integrovaný systém MaR je sladěn s chladícím okruhem ve všech provozních stavech, čímž optimalizuje potřebu energie při částečném zatížení.

Rychlá montáž – jednotka je dodána jako kompakt, takže odpadá montáž chladícího okruhu a MaR na místě instalace.

Společný servis, tj. nižší cena – celý systém je pod servisem JANKA Engineering. Výjezd jedné servisní skupiny vyřeší údržbu nebo opravu jak vzduchotechnické jednotky, tak i chladícího okruhu a systému MaR.

Záruka na funkční celek - celková funkčnost systému je garantována jedním dodavatelem.

POPIS FUNKCE

Chladivo v plynném skupenství je v kompresoru stlačováno a následně v kondenzátoru ochlazováno prostřednictvím odpadního vzduchu z větraného prostoru. Tím dochází k postupnému zkapalňování chladiva. Při částečném zatížení kompresoru je vzduchový výkon odpadního vzduchu dostatečný, avšak v letních extrémech je třeba vzduchový výkon na kondenzátoru navýšit. Toto je realizováno automatickým zvýšením výkonu odvodního ventilátoru (je o cca 30 % předimenzován) a otevřením pomocné větrací klapky. Zkondenzované chladivo jde přes sběrač chladiva, filtrdehydrátor, solenoid a průhledítko až do expanzního ventilu. Tady chladivo ve výparníku prudce expanduje, mění skupenství na plynné a odebírá tím teplo z přiváděného vzduchu, tj. vzduch ochladí.

PŘÍKLAD SESTAVY JEDNOTKY S INTEGROVANÝM CHLAZENÍM

Pomocná klapka pro přisávání kondenzačního vzduchu.
Pomocná klapka pro přisávání kondenzačního vzduchu.
Termostatický, případně elektronický expanzní ventil.
Termostatický, případně elektronický expanzní ventil.


Plynule regulovatelný pístový kompresor.
Plynule regulovatelný pístový kompresor.
Chladič s přímým výparem chladiva.
Chladič s přímým výparem chladiva.
Příslušenství chladícího okruhu.
Příslušenství chladícího okruhu.

PROJEKČNÍ KATALOG klimatizačních jednotek PremiAir (PDF)