Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energeticky efektivní rekuperační jednotky BRINK FLAIR

Kompletní řada jednotek pro rezidenční výstavbu

Firma Brink Climate Systems přináší již několik desítek let inovativní řešení pro větrání domů, která přispívají ke zdravějšímu a komfortnějšímu vnitřnímu prostředí. Vysoce energeticky efektivní větrací jednotky Brink Flair a jejich široké příslušenství zajistí zdravé a úsporné větrání.

Jednotky Brink Flair si při skvělých technických parametrech a vybavenosti zachovávají stále příznivou velikost a snadno se instalují do současných menších domů.
Jednotky Brink Flair si při skvělých technických parametrech a vybavenosti zachovávají stále příznivou velikost a snadno se instalují do současných menších domů.

Konstrukce jednotek Brink Flair je uzpůsobena současným stavbám


Současné byty a domy vyžadují větrací jednotky, které se snadno instalují do malých technických místností a dokáží se přizpůsobit omezenému stavebnímu prostoru. Jednotky Brink Flair respektují tyto požadavky a přes své skvělé technické parametry a vysokou vybavenost si stále zachovávají malé rozměry a umožňují tak instalaci do běžných domů. Příznivá hmotnost usnadňuje instalaci.

Ventilátory ve větracích jednotkách Flair mají dostatečný výkon a tlakovou rezervu. Jednotky lze zatěžovat až do 100% jejich maximálního průtoku vzduchu při respektování charakteristiky ventilátorů. Není tak nutné předimenzovávat velikost větrací jednotky.

Bytové domy a malé rodinné domky Rodinné domy Velké domy, školy, kanceláře apod.
Typ Flair 225 Flair 325/400 Flair 450/600
Výkon 225 m3/h * 200 Pa 400 m3/h * 260 Pa 600 m3/h * 200 Pa
Rozměry (V × Š × H) 650 × 600 × 455 mm 650 × 750 × 560 mm 800 × 850 × 661 mm
Hmotnost 29 kg 38,5 kg 49 kg

Vyspělá a prověřená technologie Brink

Ve standardu větracích jednotek Brink Flair nalezneme řadu jedinečných technických řešení, která usnadní návrh, montáž a současně zajistí spolehlivý a úsporný provoz za všech povětrnostních podmínek.

Sofistikovaná regulace ochranného předehřevu Brink minimalizuje provozní náklady.
Sofistikovaná regulace ochranného předehřevu Brink minimalizuje provozní náklady.

Ochranný předehřev se sofistikovanou regulací

Ochranný předehřev zajišťuje, že v mrazivých dnech výměník nezamrzá a větrací jednotka pracuje v rovnotlakém režimu s nejvyšší účinností zpětného zisku tepla. Úkolem předehřevu v jednotkách Brink je zamezit zamrzání, nikoli předehřívat vzduch na vysoké teploty či topit v době, kdy nehrozí zamrzání.

Elektrický výkon předehřevu Brink je řízen plynule polovodičovou regulací na základě teploty a přítomnosti ledu ve výměníku. Ochranný předehřev je sepnut až tehdy, když automatická regulace detekuje nejen nízkou teplotu, ale i zvyšující se odpor způsobený tvořícím se ledem. Provoz ochranného předehřevu Brink je tak maximálně úsporný, minimalizuje provozní náklady a udržuje vysokou účinnost zpětného zisku tepla v zimních měsících!

Automatická regulace konstantního průtoku

Správné nastavení větrací jednotky do rovnotlakého režimu se ukazuje jako klíčové pro efektivní větrání a bezpečnost stavby. Nepracuje-li větrací jednotka správně v rovnotlakém režimu, zhoršuje se její účinnost zpětného zisku tepla a skrz netěsnosti v konstrukcích domu může proudit vzduch, který v zimních měsících způsobuje problémy v podobě kondenzace, která dále způsobuje stavební poruchy.

Není v silách běžných montážních firem, aby standardními měřícími přístroji při měření na koncových elementech dosáhli vysoké přesnosti nastavení. Nehledě na to, že se tlakové podmínky ve VZT rozvodu neustále mění, například vlivem působení větru na budovu a pozvolným zanášením filtrů.

Pro tyto účely je tak důležité, aby větrací jednotka nabízela řešení, které eliminuje výše uvedené problémy a usnadní nastavení. Tímto řešením je automatická regulace konstantního průtoku.

Brink je průkopníkem v používání automatické regulace s konstantním průtokem a jeho větrací jednotky jsou již po několik generací touto regulací ve standardu vybaveny. Současné nové jednotky Flair obsahují vestavěný lopatkový anemometr, senzory teploty a vlhkosti. Ventilátory jsou přesně řízeny na základě hmotnostního průtoku a zajišťují, že větrací jednotka pracuje neustále v optimálních podmínkách s nejvyšší možnou účinností.

Regulace udržuje průtok větrací jednotky v rovnotlakém režimu a nastavených hodnotách průtoku vzduchu nehledě na měnící se okolní podmínky. Regulace jednotek Brink Flair měnícím se podmínkám neustále uzpůsobuje otáčky ventilátoru tak, aby průtok vzduchu zůstal na požadovaných nastavených hodnotách a v rovnotlakém režimu.

Tato automatická regulace Brink montážním firmám značně usnadní, urychlí a zpřesní nastavení průtoku vzduchu a uživatelům zajistí požadovaný průtok vzduchu a maximální možnou účinnost tepelného výměníku.


Nastavení požadovaného průtoku na jednotkách Brink Flair je jednoduché, rychlé a oproti běžnému standardu i výrazně přesnější.
Nastavení požadovaného průtoku na jednotkách Brink Flair je jednoduché, rychlé a oproti běžnému standardu i výrazně přesnější.

Vysoká účinnost zpětného zisku tepla a úsporný provoz

Tepelné výměníky v jednotkách Brink Flair jsou vlastní výroby pod značkou Holmak a vynikají nejen vysokou účinností zpětného zisku tepla (až 98 %). Mimo vysoké účinnosti je důležitá i nízká spotřeba ventilátorů, neboť ventilátory využíváme po celý rok, zatímco zpětný zisk tepla pouze v topném období. Větrací jednotky Flair patří k absolutní špičce v nízké spotřebě ventilátorů a energie pro provoz ochranného předehřevu.

Důvěryhodné parametry větracích jednotek Flair

Firma Brink dokládá vysokou kvalitu a parametry svých větracích jednotek prostřednictvím nezávislých a důvěryhodných certifikátů. Jedním z těchto certifikátů je například Passive House Institute. Tento certifikát je dokladem vysoké kvality a především důvěryhodnosti. Uživatel může srovnávat parametry s ostatními výrobci jednotek.

Flair 225 Flair 325 Flair 400 Flair 325 – Enthalpy Flair 400 – Enthalpy Flair 450 Flair 600
Hodnoty dle ErP
Tepelná účinnost dle EN 13141-7 92 % 91 % 92 % 83 % 81 % 92 % 90 %
Referenční průtok 158 m3/h 228 m3/h 280 m3/h 228 m3/h 280 m3/h 315 m3/h 420 m3/h
Spotřeba SPI dle EN 13141-7 0,17 Wh/m3 0,15 Wh/m3 0,17 Wh/m3 0,14 Wh/m3 0,17 Wh/m3 0,20 Wh/m3 0,23 Wh/m3
Akustický výkon Lwa 39 dB(A) 41 dB(A) 50 dB(A) 41 dB(A) 50 dB(A) 47 dB(A) 55 dB(A)
Hodnoty dle Passive House Institute
Testovaný rozsah průtoků až 172 m3/h 251 m3/h 313 m3/h 249 m3/h 316 m3/h 345 m3/h 444 m3/h
Účinnost ZZT dle PHI 89 % 91 % 89 % 86 % 84 % 92 % 90 %
Účinnost ZZV dle PHI x x x 77 % 71 % X X
Spotřeba dle PHI 0,25 Wh/m3 0,21 Wh/m3 0,20 Wh/m3 0,21 Wh/m3 0,20 Wh/m3 0,25 Wh/m3 0,25 Wh/m3
Akustický výkon Lwa 42,5 dB(A) 44,5 dB(A) 51,0 dB(A) 44,5 dB(A) 51,0 dB(A) 50,5 dB(A) 53,0 dB(A)

Proč jsou větrací jednotky Brink Flair energeticky nejefektivnější větrací jednotky?

O energetické efektivitě větracích jednotek nevypovídá pouze samotná účinnost zpětného zisku tepla, ale jejich kompletní energetická bilance, kterou ovlivňují ventilátory, ochranný předehřev a jejich regulace.

Vysoká účinnost zpětného zisku tepla jednotek Flair není daná jen kvalitním tepelným výměníkem, ale i velmi přesnou regulací konstantního průtoku, která zajišťuje že výměník pracuje neustále v optimálních podmínkách a s nejvyšší možnou účinností. Ventilátory jednotek Flair vykazují velmi nízkou spotřebu, kdy například jednotka Flair 325 má SEP pouhých 0,15 Wh/m3, což z ní činí jednotku s nejnižší doloženou spotřebou.

Modulovaný ochranný předehřev, jak bylo popsáno výše, spíná až za situace, kdy se ve výměníku začne skutečně tvořit led, což nám v přepočtu četnosti teplot < 0 °C a na provozní hodiny dává značné úspory energie.

Snadné nastavení a informace, které jednotka poskytuje o aktuálním provozu, nám dovoluje optimalizovat větrání a větrat pouze tolik, kolik je potřeba.

Tyto vlastnosti z jednotek Brink Flair činí jedno z energeticky nejefektivnějších zařízení na světovém trhu rezidenčních rekuperačních jednotek.

Široká rodina energeticky efektivních větracích jednotek Brink Flair pro komfortní a efektivní větrání
Široká rodina energeticky efektivních větracích jednotek Brink Flair pro komfortní a efektivní větrání

Tradice, kvalita a důvěra jednotek Brink

Větrací jednotky Brink fungují po celé Evropě již od 1982 a jsou pro montážní firmy a své uživatele zárukou kvality. V České republice byly od roku 2004 dodány a nainstalovány stovky větracích jednotek Brink, které v naprosté většině fungují do dnešních dnů.

Jednotky Flair se snadno udržují a servisují. K větracím jednotkám Flair jsou dostupné veškeré náhradní díly.


ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem a Brink a Ubbink pro ČR. Nabízíme komplexní systém větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana potrubí, okapů a ploch před ledem a sněhem, ...