Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Účinný filtr pro rezidenční rekuperační jednotky PURE Induct

Filtrace vzduchu je jednou ze základních a důležitých vlastností systémů větrání domů se zpětným ziskem tepla, jak se dnes zkráceně nazývá rekuperace. Problémem s čistotou venkovního vzduchu se setkává většina z nás. Domy v blízkosti silnic, v průmyslových oblastech, ale i na relativně čistých vesnicích, kde jsou v zimním období více užívána k topení tuhá paliva, jsou vystaveny zvýšené prašnosti.


Klasické prachové filtry, které tvoří „bariéru“ procházejícímu proudu vzduchu a odlučují z něj prachové částice mají v rezidenční vzduchotechnice své limity. Se zvyšujícím se požadavkem na úroveň filtrace se zvětšuje jejich odpor či rozměry. Větrací rekuperační jednotky používané v rezidenční výstavbě mají však maximální provozní tlaky do cca 300 Pa. Z důvodu spotřeby energie, hlučnosti a životnosti ventilátorů však limit provozního tlaku leží níže, do cca 150 Pa.

Pure Induct účinný filtr s velmi nízkým odporem

Firma Brink proto přichází s koncepčně jiným řešením filtrace, které zajistí zvýšenou filtraci, ale nezatěžuje tak větrací jednotku a je tedy použitelné pro většinu rezidenčních vzduchotechnik. Čistička vzduchu Pure Induct pracuje na principu ionizace vzduchu a skládá se ze dvou částí. Ionizační komory a kolektoru, kde jsou prachové částice odlučovány.

Vzduch procházející ionizační komorou je ionizován a obsažené prachové částice jsou nabity. Nabité prachové částice se jednak začnou shlukovat do větších celků a proudí do kolektoru, kde jsou zachyceny na staticky nabité filtrační kazetě.

Díky tomuto efektu je schopen filtr Pure Induct odloučit s vysokou účinností i ultra jemné částice a přitom klade procházejícímu vzduchu malý odpor (20 Pa při 250 m3/h).

Funkčnost filtrace byla ověřována u TŰV NORD Systems a při velikosti částic 0,3 µm vykazuje odlučitelnost 99 %.
Problém se zápachy

Dalším častým problémem jsou zápachy, které pronikají zvenčí do domu, které mohou velmi nepříjemně ovlivnit bydlení. Jejich zdroji je například v zimních měsících topení pevnými palivy. Tyto zápachy jsou tvořeny jednak plyny obsaženými ve vzduchu, jednak jsou navázány na jemné prachové částice.

Jemné prachové částice je filtr Pure Induct schopen spolehlivě odloučit a tím výrazně snížit zápach pronikající zvenčí do domu. Pro další eliminaci zápachů je možné filtr Pure Induct rozšířit o uhlíkovou vložku, která pohlcuje i plyny a ještě dále omezí zápachy.Použití

Filtr Pure Induct může fungovat jako celoroční řešení pro zvýšení filtrace v blízkosti trvalých zdrojů znečištění, nebo sezónní řešení v zimním období pro omezení znečištění a zápachů z lokálních topenišť.

Instalace

Pure Induct je určen jako rozšiřující druhý stupeň filtrace a instaluje se za větrací jednotku na přívod vzduchu do domu.ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem a Brink a Ubbink pro ČR. Nabízíme komplexní systém větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana potrubí, okapů a ploch před ledem a sněhem, ...