Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Základem úsporné a funkční vzduchotechniky je profesionální a systémový VZT rozvod

V rámci rezidenční vzduchotechniky je věnována velká pozornost větracím jednotkám a vzduchotechnické rozvody zůstávají na okraji zájmu, přestože jsou základním kamenem systému větrání. Větrací jednotku můžete v budoucnu opravit či vyměnit, vzduchovod již ne, nebo jen za cenu zásadních stavebních zásahů.

Snadná instalace bez experimentů a omylů


Odborných pracovníků je nedostatek. Instalace tedy mnohdy provádějí pracovníci, kteří mají minimální povědomí o vzduchotechnice. Proto bychom pro realizaci vzduchotechnického rozvodu měli používat pouze ověřené a pro větrání určené komponenty. Mělo by se jednat o sourodé a systémové řešení, kde instalatér nebude na stavbě „kutit“ a vytvářet pochybná spojení.

Systémový rozvod předchází problémům

Rozvod Air Excellent poskytuje dostatečnou nabídku připojovacích tvarovek, boxů a potrubí, aby vyhověl požadavkům současných staveb. Vzduch můžeme přivádět stropem, podlahou či stěnou a využít možností, které nám poskytuje široká nabídka distribučních elementů na trhu.

Instalace plochého potrubního rozvodu s minimálním snížením výšky stropu
Instalace plochého potrubního rozvodu s minimálním snížením výšky stropu
Pevný a těsný systémový rozvod AE lze instalovat přímo do litého betonového stropu. Omezí se tak požadavek na snížení podhledů.
Pevný a těsný systémový rozvod AE lze instalovat přímo do litého betonového stropu. Omezí se tak požadavek na snížení podhledů.

Testovaný a certifikovaný hygienický rozvod

Air Excellent je ověřený a certifikovaný vzduchotechnický rozvod, jehož hygienická nezávadnost a další důležité parametry jsou doloženy důvěryhodnými a nezávislými certifikáty (např. TŰV-SŰD). Mezi důležité vlastnosti, které byly podrobeny ověření patří především:

  • Z materiálu AE se neuvolňují žádné škodlivé látky
  • Ke všem součástem rozvodu AE jsou k dispozici hodnoty pro výpočet tlakové ztráty
  • Vysoká třída těsnosti D (ATC 2) při zkušebním tlaku +/- až 2.000 Pa
  • Povrch rozvodu AE, který přicházejí do kontaktu s dopravovaným vzduchem je mikrobiálně odolný
  • Rozvod AE je čistitelný a při použití odpovídajících nástrojů nemůže dojít k rozpojení nebo poškození potrubíRychlé, snadné a přesné nastavení průtoku vzduchu do jednotlivých větví AE. Clony jsou součástí dodávky rozdělovacích a kalkulační nástroj výrobce Ubbink dává informaci o nastavení. Pro častější úpravy průtoku lze vybavit DBoxy regulačními klapkami.

Těsný VZT rozvod znamená úsporné a tiché větrání

Těsnost VZT rozvodů je na stavbách opomíjena, přitom netěsným VZT rozvodem můžete znehodnotit systém větrání. Vlivem úniků vzduchu z potrubí musí větrací jednotka zvýšit vzduchový výkon aby kompenzovala netěsnosti a tím vzroste i tlak v potrubí. V důsledku toho se zvyšuje spotřeba energie a hlučnost. V praxi se běžně objevují netěsné rozvody vzduchu, které mají za následek až dvojnásobný nárůst spotřeby energie ventilátory a trojnásobný nárůst hlučnosti větrací jednotky. Viz studie těsnosti Valerie Leprince (PLEIAQ) 2019.

Vzduchotechnické rozvody přelepované a dotěsňované na každém spoji páskou nejsou vizitkou vysoké kvality a profesionality. Naopak, spoje potrubí, tvarovek a boxů mají být navrženy systémově již od výrobce rozvodu.

Rozvod Air Excellent je díky použitým těsněním a své konstrukci, která minimalizuje počet spojů velmi těsný. Rozvod je certifikován ve třídě D (ATC 2) a montážníkům v náročných podmínkách staveb umožňuje dosáhnout velmi kvalitních instalací. K dosažení vysoké těsnosti AE rozvodu přispívá spojovací „Klik systém“ který umožňuje rychlé a pevné spojení potrubí a tvarovek.

Profesionální instalace rozvodu AE: na rozdělovacích boxech jsou osazeny regulační klapky.
Profesionální instalace rozvodu AE: na rozdělovacích boxech jsou osazeny regulační klapky.
Rozvod AE s plochými tlumiči lze snadno schovat do podhledu. DBoxy jsou přístupné přes revizní otvoru pro změnu nastavení a údržbu.
Rozvod AE s plochými tlumiči lze snadno schovat do podhledu. DBoxy jsou přístupné přes revizní otvoru pro změnu nastavení a údržbu.

Snadné a přesné dimenzování VZT rozvodu vede k nízkému odporu

K veškerým součástem rozvodu Air Excellent jsou k dispozici nezbytné údaje pro výpočet tlakových ztrát. Podle požadovaného množství vzduchu se mění počet potrubí a tvarovek Air Excellent do jednotlivých místností tak, aby bylo dosaženo požadované úrovně větrání a současně byl omezen odpor VZT rozvodu. Na jednu tvarovku je možné připojit až dvě přívodní trubky. Maximální délka potrubí je omezena pouze požadovaným množstvím vzduchu, které lze přepočítat. Pomocí jednoduchého kalkulačního nástroje kontrolujeme odpor a optimalizujeme VZT rozvod. Díky znalostem všech parametrů a kalkulačnímu nástroji, lze s rozvodem AE lze dosáhnout velmi nízkých tlakových ztrát.

Ověřování těsnosti na stavbě pomocí přístroje P.A.N.D.A. Airflow. Není možné dosáhnout vysokých tříd těsnosti bez použití kvalitních systémových rozvodů s těsněním a disciplíny instalačních firem.
Ověřování těsnosti na stavbě pomocí přístroje P.A.N.D.A. Airflow. Není možné dosáhnout vysokých tříd těsnosti bez použití kvalitních systémových rozvodů s těsněním a disciplíny instalačních firem.

Přesné nastavení průtoku

Nastavení průtoku vzduchu do jednotlivých větví VZT rozvodu se na stavbě ukazuje jako jedna z problematických částí instalace. Montážníci nemají mnohdy dostatečné vybavení či znalosti, aby správně nastavili vzduchotechnický rozvod.

Proto pro optimální nastavení průtoků vzduchu do jednotlivých místností slouží v rozvodu Air Excellent regulační clony nebo klapky. Pomocí jednoduchého kalkulačního nástroje si technik spočítá nastavení clon či klapek a je tak schopen snadno zaregulovat rozvod bez nepřesného škrcení koncových elementů a z toho vyplývajícího rizika nárůstu odporu a hlučnosti. Nastavení průtoků vzduchu lze do budoucna upravovat tak, jak se mění podmínky v domě. Toto přesnější nastavení omezujeme také „převětrávání“, které v zimě vede k nízké vlhkosti.

Úspora místa a hezký interiér

Široká nabídka distribuce vzduchu pomocí Air Excellent přináší značné úspory stavebního prostoru, kterého není na stavbách nazbyt a zákazníky je draze zaplacen. Použití nástěnných tvarovek AE a difuzorů umožňuje provětrat běžné obytné místnosti bez nutnosti snižování stropů. To redukuje nutnost snižovat podhledy. Přepočteme-li si tento ušetřený obestavěný prostor na peníze, jedná se v případě rodinných domů o desetitisíce a v případě bytových domů až o miliony Kč.

Air Excellent využívá nejkratší cestu vedení potrubí a nejvhodnější přívod vzduchu do místnosti, aby maximálně zjednodušil a zkrátil VZT rozvod.

Udržitelnost vzduchotechniky

Spojovací „Klik systém“ s mechanickým zámkem zaručuje vysokou těsnost a pevnost spojení, zabraňuje „vyvracení“ trubek v připojovacím hrdle, čímž zvyšuje těsnost VZT rozvodu.
Spojovací „Klik systém“ s mechanickým zámkem zaručuje vysokou těsnost a pevnost spojení, zabraňuje „vyvracení“ trubek v připojovacím hrdle, čímž zvyšuje těsnost VZT rozvodu.

Vzduchotechnický rozvod musí sloužit po mnoho let a v případě potřeby musí umožňovat revizi, údržbu a čištění. Čištění VZT rozvodu se neprovádí tak často jako čištění větrací jednotky, ale při životnosti budovy v desítkách let k tomu několikrát může dojít. Na trhu jsou běžně dostupné nástroje, jako jsou rotační kartáče, tlakový vzduch a mopy. VZT rozvod ale musí být pro toto čištění konstrukčně připravený. Veškeré postupy čištění VZT rozvodů jsou založeny na protažení čisticího nástroje potrubím a tedy i  mechanickým namáháním potrubí, tvarovek a jejich spojů.

K bezpečnosti a spolehlivosti čištění rozvodu Air Excellent přispívá pevný spojovací Klik systém, kdy nehrozí riziko rozpojení potrubí. Potrubí z hliníkových hadic a spoje pomocí lepících pásek jsou v tomto případě nežádoucí. Rozdělovací boxy VZT rozvodu musí být přístupné přes revizní otvory.

Závěr

Vzduchotechnický rozvod se zásadním způsobem podílí na funkčnosti, provozních nákladech a hlučnosti systému větrání. Chyby v řešení vzduchotechnického rozvodu lze v budoucnu těžko napravovat. Článek vychází z mnohaletých zkušeností výrobce vzduchotechnického rozvodu Air Excellent, holandské firmy Ubbink a jejího distributora pro Českou republiku firmy ŠTORC s.r.o. Vzduchotechnický rozvod Air Excellent je vyráběn od roku 2005 a má za sebou již 18 let praktických zkušeností.ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem a Brink a Ubbink pro ČR. Nabízíme komplexní systém větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana potrubí, okapů a ploch před ledem a sněhem, ...