Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nejmenší děti se vrátí 18. 11. do školy. Potřebují to, ale také potřebují čerstvý vzduch

Zdravé vnitřní prostředí budov nejen z hlediska ochrany před COVID 19

Nucené větrání s rekuperací tepla zajistí optimální mikroklima pro školáky a učitele, s eliminací šíření nemocí a nutností nošení ochranných prostředků. Ve špatně větrané místnosti roušky nikoho neochrání.

V posledních měsících, nejenom na českém trhu, nabízí desítky firem včetně e-shopů, různé systémy likvidace virů a bakterií pro vnitřní prostory budov. Mezi nejrozšířenější patří různé typy čističek vzduchu s HEPA filtry, ionizací nebo UV-C dezinfekcí. Tyto systémy ale pracují bez výměny vzduchu, nuceného přívodu čerstvého venkovního vzduchu a bez zajištění účinného proudění v celém prostoru místnosti. Udržení optimální vlhkosti vzduchu a zdravotně nezávadné úrovně koncentrace CO2 potom závisí výhradně na lidském faktoru a pravidelném otevírání oken.

Mezi nejrizikovější objekty pro vznik nezdravého vnitřního prostředí patří právě školy. Vysoká koncentrace osob na 1 m2 podlahové plochy, společné prostory typu třídy, jídelny nebo tělocvičny jsou ideální pro šíření všech možných typů nemocí. Vysoká vlhkost a koncentrace CO2 má pak dlouhodobý negativní vliv na zdraví dětí.

Německo, pro mnohé vzor pokrokových řešení a ekologizace celé společnosti, přišlo s originálním efektivním řešením zajištění zdravého prostředí ve školách. Kromě povinného školního vybavení musí nosit žáci do školy deky. Dle nařízení, bez ohledu na venkovní teplotu, musí učitel otevřít okna každých dvacet minut. Toto řešení je optimální pro zajištění dostatku čerstvého vzduchu, který neobsahuje škodlivé látky. Není však optimální z hlediska prosazování nízkouhlíkové Evropy a snižování energetické náročnosti budov, o komfortu žáka a učitele nemluvě. I v závěru tohoto článku jsou tyto skutečnosti zmiňovány.

(zdroj: Hospodářské noviny z 10/2020)
(zdroj: Hospodářské noviny z 10/2020)

Jaké je tedy optimální řešení? Opět se vracíme zpět k problematice zajištění větrání. Všeobecná doporučení pro větrání a doporučení asociace EUROVENT nebo REHVA, nejen v obdobích pandemií, si můžete přečíst zde.

Nyní se vraťme do školských zařízení. Jenom v České republice jsou jich tisíce a u 60 % z nich došlo k výměně oken a zateplení obvodového pláště. Původní, alespoň nějaké přirozené větrání netěsností oken budovy tím bylo prakticky eliminováno. Ve všech vyspělých evropských zemích se proto dnes hromadně uplatňují systémy nuceného větrání, zásadně již s účinným zpětným získáváním tepla neboli rekuperací.

Také v České republice vznikla extrémně tichá decentrální jednotka ATREA DUPLEX Inter, která se vyznačuje nenáročnou instalací s minimem stavebních úprav a plně automatickým provozem dle koncentrace CO2. Vzhledem k převládajícím „panelovým školám“ bez nadpraží oken se jeví jako ideální řešení stojatá jednotka s tryskovým přívodem vzduchu a bez nutnosti rozvodů vzduchotechnického potrubí. Důkazem toho je počet instalovaných větracích jednotek DUPLEX Inter za poslední 4 roky. Počet se blíží číslu 2 000 a to se jedná pouze o jeden typ od jednoho výrobce. Můžeme tedy konstatovat, že k dnešnímu dni jsou provozovány stovky tříd se zdravým vnitřním prostředím pro děti.

DUPLEX 850 Inter medical
Aquatherm 2018 Zlatá medaile skleněná

DUPLEX 850 Inter

 • Volně stojcí provedení jednotky
 • Inovovaná 2. generace estetických rekuperačních jednotek
 • Kompaktní větrací jednotka pro přímou instalaci
 • Vysoká účinnost rekuperace s úspornými EX ventilátory
 • Jednotka shodné velikosti (určena pro 1 školní třídu = max. 30 dětí + 2 učitelé)
 • Vyhovuje hlukovým požadavkům kladených na třídy (NV 272/2011/OPŽP)
 • Lze zvolit v materiálových a vzhledových variantách (plech, dřevo, lakovaný dekor)
 • Zcela bez napojení k potrubí po třídě – distribuce ze konstukce samotné jednotky
 • Kompletní sestava pro montáž (od fasádní mřížky po vyústku ve třídě)

Jaké jsou zásady návrhu nejenom pro třídy?

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých – ve znění pozdějších novelizacích.

Tab1: Množství vzduch
Učebny 20–30 m3/h na 1 žáka
Tělocvičny 20–90 m3/h na 1 žáka*
Šatny 20 m3/h na 1 žáka
Umývárny 30 m3/h na 1 umyvadlo
Sprchy 150–200 m3/h na 1 sprchu
Záchody 50 m3/h na 1 kabinu
25 m3/h na 1 pisoár
Výsledná teplota tg [°C] w RH
min opt max [m/s] [%]
Učebny 20 20 ± 2 28 0,1 až 0,2 30 až 65
Tělocvičny 18 20 ± 2 28 0,1 až 0,2 30 až 65
Šatna 20 22 ± 2 28 0,1 až 0,2 30 až 65
Sprchy 24
Záchody 18 0,1 až 0,2 30 až 65
Chodby 18 0,1 až 0,2 30 až 65

*Rozptyl vzduchové výkonu pro tělocvičny se aplikuje jako 20 m3/h na necvičícího žáka a 90 m3/h na cvičího žáka. Pro tělocvičny se stanoví reálné provozní stavy (tj. výuka tělocviku; shromažďování pro žáky – např. vyhlašování cen; veřejná sportování akce s maximální kapacitou atd.). Dimenzuje je provedena na maximální množství.

Z praxe:

Reálná obsazenost třídy je často nižší oproti navrhované kapacitě, a tedy VZT jednotkou bude možné přivádět větší množství vzduchu, než je navržených 20–30 m3/h na žáka. V souvislosti s aktuální pandemií se doporučuje větrat velmi intenzivně a využít kapacitu VZT zařízení. Toho lze docílit dvěma způsoby:

 1. Snížením hodnoty požadované koncentrace CO2 v učebně (Jednotky DUPLEX Inter jsou standardně vybaveny CO2 čidlem).
 2. Nastavením trvalého větrání v časovém programu jednotky na nominální (dle projektu VZT) výkon již dvě hodiny před výukou a ukončit trvalé větrání až 2 hodiny po výuce. Mimo tuto dobu nastavit výkon na 0,5 m3.m-2.h-1 – to v běžných učebnách znamená minimální nastavitelný výkon VZT jednotky.

Jak je to s koncentrací CO2 před a po instalaci nuceného větrání? Zdravotně nezávadnou úroveň CO2 nezajistíte větráním pomocí oken nebo čističkami vzduchu.


Jak je to s rychlostí proudění vzduchu? Ve výšce hlavy je to 0,15 až 0,2 m/s.


Jak je to z hlediska pořizovacích nákladů?

Větrací systémy s rekuperací tepla nejsou levná záležitost od žádného renomovaného výrobce nebo dodavatele. V České republice často slýcháváme kritiku na dotační programy a úspěšnost čerpání. V oblasti veřejných budov, pod které spadají i školy, to tak rozhodně není. Konkrétně Operační program Životní prostředí a nyní stále otevřená výzva č. 146, která se přímo týká snižování energetické náročnosti budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, je toho důkazem. A výše dotace? V tomto případě je to až 70 %. Pořízení těchto systémů je rázem dostupné pro všechny zřizovatele školských zařízení a ostatních veřejných budov v ČR.

Na jaké objekty je možné dotace použít?

Všech, ve vlastnictví státu. Zejména budovy městských a obecních úřadů, knihoven, bazénů, sportovních hal a již zmiňovaných škol.

Nezapomínejme na ostatní prostory ve školách?

Mimo tříd je možné využít dotaci na větrání kuchyňských provozů a jídelen. Dalším velkým shromaždištěm osob jsou tělocvičny a šatny. V neposlední řade jsou to různé typy ateliérů nebo odborných učeben.

Fakta jsou jasná. Nucené větrání s rekuperací tepla zajistí optimální mikroklima pro školáky a učitele, s eliminací šíření nemocí a nutností nošení ochranných prostředků. Ve špatně větrané místnosti roušky nikoho neochrání.

SOŠ a OA Chomutov
SOŠ a OA Chomutov
ZŠ Huntířov
ZŠ Huntířov

Výzva č. 146 OPŽP je stále otevřená a nabízí dotaci až 70 %. Pořízení větracích systémů s rekuperací tepla je rázem dostupné pro všechny zřizovatele školských zařízení a ostatních veřejných budov v ČR.


Nucené větrání s rekuperací tepla zajistí optimální mikroklima pro školáky a učitele, s eliminací šíření nemocí a nutností nošení ochranných prostředků. Ve špatně větrané místnosti roušky nikoho neochrání.

ATREA s.r.o.
logo ATREA s.r.o.

Zásadním principem výrobního programu firmy ATREA s. r. o. je již od roku 1990 snižování energetické náročnosti provozu vzduchotechnických zařízení, hlavně uplatněním moderních rekuperačních výměníků, dokonalé vestavěné regulace a postupný přechod na plně ...