Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zvlhčovač EVAP-optimalizace vlhkosti prostřednictvím centrálního větrání Brink

Obsah vodních par ve vzduchu se mění v závislosti na ročním období a povětrnostních podmínkách. V zimě je množství vody obsažené ve vzduchu nízké. Intenzivní větrání v mrazivých zimních dnech může vést ke snížení relativní vlhkosti vzduchu pod únosnou mez.


Odvádíme-li vnitřní vhlký vzduch a nahrazujeme-li jej venkovním vzduchem, který obsahuje minimum vodních par, bude docházet k vysoušení vnitřního vzduchu. Nezáleží na tom, jestli větráme okny, nebo pomocí vzduchotechniky. Do určité míry je toto snížení vlhkosti vzduchu žádoucí.

Pod určitou úroveň už bude nízká vlhkost vnitřního vzduchu přinášet problémy a to jak lidem, tak i vybavení domu. Optimální vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období se pohybuje v rozmezí 35-50%. Nižší vlhkost pod 30-25% budou už citlivé osoby vnímat negativně.

Příklad větrání bez aktivního zvlhčování:


  1. Vnitřní vzduch o teplotě 20°C a 45% RH obsahuje 6,6 g vody na kg vzduchu.
  2. Venkovní vzduch o teplotě 0°C a 70% RH obsahuje 2,8 g vody na kg vzduchu.
  3. Větráním je odváděno 6,6 - 2,8 = 3,8 g vody na kg vzduchu. Vzduch v interiéru je vysušován o 3,8g vody na každý kg vzduchu.

Jak tomu předcházet a jaká jsou řešení? Systém větrání od firmy Brink poskytuje několik možností optimalizace a úpravy vlhkosti v interiéru.

Na prvém místě je to optimalizace větrání a větrání takového množství vzduchu, které na jedné straně zaručí požadovanou kvalitu ovzduší a současně nebude docházet k převětrávání a k vysušování vzduchu. K tomu slouží řízené větrání Brink se senzory CO2 a dvouzónovou regulací, která umožňuje rozdělit dům na denní a noční část. Je větráno právě tolik vzduchu, kolik je potřeba k udržení kvality prostředí.

Další možností je entalpický výměník. Entalpický výměník je výměník zhotovený z polopropustné membrány, která propouští vodní páry. Část těchto par se vrací z odváděného vzduchu zpět do přiváděného čerstvého vzduchu. Vzhledem k tomu, že entalpický výměník pracuje s vlhkostí z odváděného vzduchu, ze které navrací pouze její část, je tedy množství vlhkosti navrácené do domu závislé na množství vlhkosti vyprodukované v domácnosti. Není-li produkována vlhkost v domě, není co vracet. Entalpický výměník je tedy schopen zpomalit a omezit vysoušení vzduchu v domácnosti, nikoli mu zamezit.

Jediným řešením, které umožňuje garantovat minimální úroveň vlhkosti v interiéru je aktivní zvlhčování vzduchu. V nabídce firmy Brink se nachází zvlhčovač EVAP.

Princip funkce zvlhčovače Evap


Brink EVAP je bezpečný a energeticky účinný zvlhčovač vzduchu. Pracuje na základě přirozeného principu odpařování vody (adiabatický proces). Suchý teplý vzduch proudí skrz matrici absorbující vodu a odpařuje vodu z jejího zvlhčovaného povrchu, čímž se zvyšuje jeho vlhkost.

Zvlhčovač Evap funguje zcela nezávisle a spíná, je-li obsah vlhkosti venkovního vzduchu příliš nízký. Spínání zvlhčovače je závislé na venkovní teplotě, s použitím tzv. referenčního průměrného meteorologického roku. Tato teplota je kontrolována teplotním senzorem instalovaným do potrubí přivádějící venkovní chladný vzduch do větrací jednotky. Výchozí spínací teplota pro aktivaci zvlhčovače Evap je 12°C. Evap pak dovlhčuje přiváděný vzduch, dokud tento vzduch nedosáhne max. nastavené hodnoty.

Evap obsahuje integrovaný PTC předehřev, který je spínán pouze tehdy, když teplota přiváděného vzduchu po zvlhčení klesá pod 17°C. Maximální kapacita zvlhčení jsou 4kg/h (přibližně 4 litry za hodinu) a závisí na vlhkosti a množství vzduchu procházejícím zvlhčovačem Evap. Senzor osazený za zvlhčovačem měří úroveň relativní vlhkosti a teplotu výstupního vzduchu.

Příklad centrálního větrání s aktivním zvlhčováním pomocí Brink EVAP:

  1. Přiváděný čerstvý vzduch za větrací jednotkou po ZZT o teplotě 18°C a 19% RH obsahuje 2,8g vody na kg vzduchu.
  2. Pomocí zvlhčovače Brink EVAP je zvlhčen až na 65% RH (17°C). Díky vestěvěnému topnému článku PTC ve zvlhčovači EVAP je vzduch dohříván a je tak vyloučeno adiabatické zchlazování tohoto přiváděného vzduchu.
  3. Po přivedení vzduchu do interiéru a jeho dalšího ohřátí na teplotu 20°C klesně vlhkost na 50% RH obsahuje 7,5g vody na kg vzduchu
  4. Zvlhčovač Brink EVAP dodal 7,5 – 2,8 = 4,7g vody na kg vzduchu a kompenzuje tak vysoušení vzduchu.

Instalace

Zvlhčovač Brink EVAP se instaluje ve vodorovné poloze přímo do potrubí přívodního čerstvého vzduchu z větrací jednotky do domu. Zvlhčovač je vybaven vlastní regulací a připojuje se na elektřinu, přívod vody a odpad. Maximální průtok vzduchu skrz Evap může být až 600 m3/h, ale při použití s běžnými rezidenčními větracími jednotkami v rodinných domech je vzhledem k odporu zvlhčovače doporučen maximální průtok do 400 m3/h.

Bezpečnost

Je používána pouze čerstvá studená voda, která po průtoku přes zvlhčovač odtéká do odpadu a nedochází tak k žádné recirkulaci vody. Dříve než přiváděná studená voda navlhčí zvlhčovací matrici, prochází přes LegioSafe filtr. Voda je z povrchu matrice odpařována a neuvolňují se tak do potrubí žádné kapičky vody. Objem přiváděné vody je omezený, aby nemohlo dojít k nadměrnému zvlhčení. Není-li požadavek na zvlhčování, je zvlhčovací matrice kompletně suchá. Pokud je zvlhčovač vypnut déle než 72 hodin, vodní ventil se automaticky otevře a propláchne po dobu 30 sekund potrubí a odpad kazety. Použitím zvlhčovače Evap nevzniká žádné riziko pro lidi v budově nebo budovu samotnou.

Údržba

Zvlhčovač EVAP nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Údržba se omezuje na roční prohlídku a pravidelnou výměnu kazety se zvlhčovací matricí a filtrem LegioSafe. Matrice se nedá čistit a musí být vyměněna minimálně jednou za 2 roky, aby bylo garantováno bezpečné a zdravotně nezávadné zvlhčování.

Praktické zkušenosti

Jakékoli dodatečné instalace jsou náročné a v mnoha případech i nerealizovatelné. Z toho důvodu doporučujeme udělat přípravu pro budoucí možné osazení zvlhčovače.
Jakékoli dodatečné instalace jsou náročné a v mnoha případech i nerealizovatelné. Z toho důvodu doporučujeme udělat přípravu pro budoucí možné osazení zvlhčovače.

V rámci řešení problémů s nízkou vlhkostí vzduchu v domě je ještě vhodné se podívat na nastavení větrání, zda není vzduchotechnika špatně nastavená a nedochází k převětrání domu. Další příčinou může být i netěsnost domu, kdy paralelně s řízeným větráním vzduchotechnikou dochází k nekontrolovanému a neřízenému větrání netěsnostmi v obálce domu. V některých případech se může jednat o významné množství vzduchu, které jednak odvádí vlhkost z domu,tak i zvyšuje tepelné ztráty domu.

Zvlhčovač Evap je používán již druhou sezónu v instalacích řady domů a kanceláří. V mnoha případech byl instalován dodatečně pro řešení problémů se suchým vzduchem a to včetně instalací vybavených větracími jednotkami s entalpickým výměníkem.

U těchto dodatečných instalací se ve většině případů instalační firmy potýkají s problémem nedostatku místa v technických místnostech a jak integrovat zvlhčovač do stávající instalace vzduchotechniky. Tam, kde situace umožnila zvlhčovač doinstalovat, byl zvlhčovačem problém suchého vzduchu vyřešen a dle místních podmínek se úroveň vlhkosti pohybuje v rozmězí cca 45-50%. Pozn. výsledná vlhkost v jednotlivých místnostech se ještě liší v závislosti na teplotě vzduchu a místních zdrojích vlhkosti.


ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem a Brink a Ubbink pro ČR. Nabízíme komplexní systém větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana potrubí, okapů a ploch před ledem a sněhem, ...