Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ventilátory bez spirální skříně pro větrací jednotky menších výkonů nejsou výhodné

Ventilátory bez spirální skříně mohou zlevnit větrací jednotky. Za cenu energetické ztráty a funkcí integrovaných do kompletní sestavy ventilátoru se skříní.


Moderní ventilátor větracích jednotek není jen oběžné kolo a spirální skříň (Foto: Lukáš Mareda)

V článku Řízení ventilátoru podle koncentrace CO2 [1] na TZB-info, ve kterém autoři analyzují různé způsoby řízení otáček ventilátoru pro dodržení přípustné koncentrace CO2 v místnosti a vlivu způsobů řízení na spotřebu elektrické energie pro pohon ventilátoru, bylo zmíněno:

Ve výpočtu byl uvažován radiální ventilátor. Tradičně je oběžné kolo vloženo do spirální skříně, která zajišťuje energeticky efektivní přeměnu kinetické energie proudícího vzduchu na tlakovou. V souvislosti s aplikacemi nových EC motorů můžeme sledovat rozšíření radiálních ventilátorů s ‚volným oběžným kolem‘, kde je spirální skříň nahrazena přímo komorou VZT jednotky. Tato úprava soustrojí ventilátor-motor značně zmenšuje a zlevňuje, ovšem za cenu aerodynamických vlastností.

V této souvislosti jsem na TZB-info našel články „Radon a řízené nucené větrání, cesta ke zdraví“ [2] nebo „Při výběru centrální rekuperační jednotky řešte i možnosti údržby a servisu. Ušetříte.“ [3]. V nich je zmíněno, že společnost ThermWet s.r.o. při výrobě svých větracích jednotek používá konstrukci složenou z více desek z konstrukčního polystyrenu, ve kterých je počítačem řízenou frézou vytvořen vnitřní tvar, kudy proudí vzduch. Proto se nabízí řešení, že by se stejně tak vytvořil i spirální tvar ventilátorové skříně a místo kompletních ventilátorů včetně spirální skříně by se použila jen část ventilátoru bez skříně. Zda je to možné a bylo by to výhodné, jsem se zeptal Ing. Lukáše Maredy, který je jednatelem a technickým ředitelem společnosti ThermWet s.r.o.

Ilustrativní obrázek (archiv autora)
Ilustrativní obrázek (archiv autora)
Pro počítačem řízené frézování není problém vytvářet i složité tvary optimalizující prodění vzduchu (Foto: Thermwet)
Pro počítačem řízené frézování není problém vytvářet i složité tvary optimalizující prodění vzduchu (Foto: Thermwet)

Plné znění odpovědi Ing. Lukáše Maredy:

Obr. Na ventilátoru typu G3G133RO1504, EBM-Papst, rozpojeném na dvě části je vidět plynule se měnící tvar spirální skříně a jeho vyleštěný povrch pro minimalizaci ztrát energie. Na výstupu je vidět vložená vrtulka anemometru. (Foto: Lukáš Mareda)
Obr. Na ventilátoru typu G3G133RO1504, EBM-Papst, rozpojeném na dvě části je vidět plynule se měnící tvar spirální skříně a jeho vyleštěný povrch pro minimalizaci ztrát energie. Na výstupu je vidět vložená vrtulka anemometru. (Foto: Lukáš Mareda)

V naší nové generaci větracích jednotek Ventbox UP 150 jsou osazené ventilátory se spirální skříní. Jak zmiňujete, toto řešení má své výhody, ale je cenově dražší. Jedná se typ G3G133RO1504, výrobce EBM-Papst. Mezi výhody patří:

  • Vyšší účinnost ventilátoru je dosažena optimálními podmínkami pro proudění vzduchu kolem oběžného kola. Spirální skříň má dokonale hladký vnitřní povrch, který pomáhá snižovat tření vzduchu o její stěny.
  • Možnost automatické korekce změny tlakové ztráty při zanášení filtrů. To je zajištěno anemometrem, který je výrobcem vestavěný na výfuku vzduchu ze spirální skříně (viz. foto).
  • Spirální skříň je vybavená čidlem teploty a relativní vlhkosti. Na základě teploty dokáže řízení motoru automaticky přepočítat objemový průtok na hmotnostní. Tím je zajištěna vyrovnaná hmotnost vzduchu na přívodu a odtahu větrací jednotky i při jejich rozdílných teplotách.
  • Komunikace motoru s řídicím systémem jednotky probíhá přes Modbuss.

Závěr

Autoři v článku [1] vychází z provozu ventilátoru pro větrání školní místnosti o objemu 1 061 m3. Větraný objem rodinného domu se pohybuje v rozmezí okolo 250 až 600 m3. To znamená, že pro větrání RD potřebujeme ventilátor se zhruba polovičním a menším výkonem. Bylo by opravdu velmi sporné nevyužít výhody, které nabízí kompletně řešený ventilátor včetně skříně. Jak z hlediska minimalizace energetických ztrát vznikajících při uvádění vzduchu do pohybu, tak jeho řízení.

  1. Řízení ventilátoru podle koncentrace CO2, Aleš Rubina, Petr Blasinski, Štěpán Jůza, Dominik Cakl
  2. Radon a řízené nucené větrání, cesta ke zdraví
  3. Při výběru centrální rekuperační jednotky řešte i možnosti údržby a servisu. Ušetříte.
 
 
Reklama