Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Systemair DESIGN – návrhový program distribučních, regulačních a požárních prvků

Systemair DESIGN je návrhový program, který umožnuje návrh a výběr v oblasti distribučních, regulačních a požárních prvků. Představovaný nástoj je obrazem výrobního portfolia firmy Systemair a.s., která se touto formou prezentuje a jejíž sortiment se neustále rozšiřuje.


Návrhový program je nástoj určený nejen pro projekční kanceláře v oboru vzduchotechniky, stejně tak může posloužit i realizačním firmám, při řešení konkrétního problému. Na jednom místě jsou všechny dostupné informace a podklady od zmiňovaných výrobků. Systemair DESIGN je volně dostupný přes operační systém Android i v mobilních telefonech, což umožňuje mít dokumenty stále u sebe.

Software byl vyvinut ve spolupráci s našemi předními laboratořemi pro měření a vizualizaci proudění vzduchu distribučních elementů vč. měřených akustických hodnot. Návrhový program je rozdělen do tří hlavních samostatných částí. Katalog, výběr výrobků a projekt.


Katalog

První část představuje on-line katalog. Katalog je pro rychlou a snadnou orientaci v sortimentu rozdělen na tématické podkapitoly zastupující sortiment distribuce, regulační prvky a prvky požární ochrany.

Pro rychlou orientaci a přehled je název výrobku vždy doprovázen i grafickou podobou a evidenčním číslem výrobku pro objednání. Samozřejmostí je vždy u každého typového prvku stručný popis. Zvolené požadované množství vzduchu se zobrazí v podobě grafického výstupu se všemi akustickámi a tlakovými údaji a dále v podobě obrazu proudění v předem nadefinované místnosti. Obraz proudění lze individuálně měnit na základě dalších parametrů, jako jsou rozdíly teplot, požadovaná rychlost v dosahu proudu vzduchu. Distribuční element je možné jednoduchým způsobem po místnosti volně posouvat a otáčet. Grafický výstup ze Systemair DESIGNu, tak představuje reálnou a ucelenou podobu obrazu proudění v daném prostoru vč. veškeré dokumentace a technických listů k danému výroku.


Samostanou podskupinu tvoří regulátory variabilního a konstantního průtoku vzduchu. V sortimentu výrobků jsou jako další samostanou podskupinou prvky požární techniky. U požárních klapek je výstupem technický list. Tisknutelný dokument je možné doplnit i o grafickou podobu zvoleného certifikovaného způsobu instalace klapky.

Výběr výrobků

Jak již napovídá název druhé části, zde po vyplnění filtrových polí je výstupem přehled nabízených výrobků, které splňují požadované parametry. Z nabízených výrobků je možné jednoduchým filtrovaním zvolit ten nejvhodnější.

Projekt

Poslední část umožnuje po jednoduché registraci uživatele založit vlastní účet v Sytemair DESIGNu. V části projekt je možné vytvářet a následně ukládat vlastní projekční řešení distribuce vzduchu do podkladu vložené externí reference místnosti.


  • Distribuce, regulační prvky a požární prvky vše na jednom místě
  • Dokumentace, katalogy, návody
  • Výstup, export do PDF
  • Podklady v DXF a RFA
  • Intuitivní uživatelské prostředí
  • Verze pro operační systém Android
  • Český jazyk a další jazykové mutace

Závěr

Firma Systemiar a.s. představuje návrhový program Systemiar DESIGN pro návrh a vizualizaci proudění distribuce vzduchu.

Systemair DESIGN je nástoj nejen pro samotnou projekční činnost, ale i pro pochopení a přiblížení problematiky distribuce vzduchu pro širší odbornou veřejnost. Jsme náležitě hrdi, že se firma Systemair a.s. může o své zkušenosti v tomto ohledu podělit právě s Vámi.

 
 
Reklama