Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová generace Mini VRV 5 S s chladivem R32

Požadavek na zásadní zlepšení vztahu k ochraně životního prostředí se u techniky Daikin projevuje přechodem na jednosložkové ekologické chladivo R32. V tomto chladivu se spojuje nízký potenciál skleníkového efektu GWP, vysoká sezónní účinnost, potřeba jeho nízkého objemu, vzhledem k jeho jednosložkovému složení jednodušší recyklace.

S touto chladivovou inovací přichází pátá generace řady Mini VRV 5 S pro výkony 11 až 15,5 kW, která je na trhu od září 2020. S použitím chladiva R32 jsou spojeny nové požadavky, a proto se na podmínky přechodu na toto chladivo podíváme podrobněji.

O podmínkách použití R32


Jedovatost R32 je zatříděna jako mírná, nicméně s hodnotou 0,3 významnější než 0,44 u R410a. To se oproti chladivu R410a projevuje aplikačním omezením daným požadavkem na větší plochu místnosti, aniž by bylo nutné do místnosti zavádět speciální opatření. U chladiva R410a je limit dán náplní 8,8 kg chladiva, u R32 je to 6 kg. Tato nevýhoda chladiva R32 je však oproti R410a částečně kompenzována jeho vyšší účinnosti, a tedy nutností možností použít menší množství chladiva. Například pro VRV systém s 9,5 kg chladiva R410a je minimální plocha místnosti 8,6 m2, zatímco pro VRV systém se stejným uspořádáním, ale s o 10 % nižší náplní, tzn. 8,6 kg chladiva R32 vychází minimální plocha 11,4 m2.

Větší rozdíl mezi chladivy je z pohledu hořlavosti. Chladivo R32 je z pohledu hořlavosti řazeno mezi velmi nízko hořlavé. To znamená, že k tomu, aby se jím horizontálně šířil požár, nebo aby došlo k explozi, nestačí jiskra, ale je nutný konstantní plamen. U R410a se hořlavost neřešila. U R32 se řešit musí. Proto Daikin pro usnadnění použití VRV systémů s R32 navrhl řešení, které vyplývá z kombinace ustanovení bezpečnostních a výrobkových norem a ulehčuje projekční práce. Přehledně, graficky ve vztahu náplň chladiva – plocha místnosti zobrazuje oblast použitelnosti. Například pro typickou výšku místnosti nad 2,5 metru pro instalaci ve výšce minimálně 2,2 metrů. Tato oblast je u nové generace Mini VRV 5 S rozšířena použitím zvláštních bezpečnostních prvků tak, aby se tato zařízení dala instalovat v místnostech obvyklých rozměrů. Pro jednotku Mini VRV 5 S s nejmenším výkonem a minimální náplní 6,4 kg chladiva R32 postačí plocha místnosti 1 510 m2. Tato skutečnost, podle zkušeností Daikin, pokrývá přibližně 98 % obvyklých realizačních podmínek.

Doplňková bezpečností opatření u nových VRV systémů zahrnují výstrahu na únik chladiva, která je zajištěna souběžně zvukovým signálem – sirénou a vizuálním světelným signálem, a dále automaticky pracujícími uzavíracími ventily zabraňujícími dalšímu úniku chladiva. To znamená, že při návrhu je nutné dodržet jen omezení vyplývající z hlediska hmotnosti náplně chladiva a plochy místnosti, což se řeší s využitím Daikin software VRVXPress, protože zbytek bezpečnostních opatření je zajištěn výrobcem jejich integrací do konstrukce.

Mini VRV 5 S může pracovat s celkovou délkou potrubí chladiva až 300 m, čemuž odpovídá cca 22 m2 minimální plocha místnosti.
Technická zlepšení nové generace Mini VRV

V první řadě menší rozměry, což umožnil mj. přechod ze dvou ventilátorů na jeden větší. S tím je spojena mnohem větší kompaktnost, menší hmotnost. Výkon 11 až 15,5 kW, jedno i třífázové provedení.

Součástí systému je i 5 nových vnitřních jednotek, od výkonu 1,1 kW u kanálové jednotky. Snížení výkonu reaguje na zlepšování tepelně technických parametrů staveb.

Provozovatele platící účty za spotřebu energií potěší zvýšení účinnosti o 12 %.

V současnosti je dokončen vývoj, který umožňuje propojení s VZT jednotkami a dveřními clonami.

Zásadní změnou je nově přepracovaný ventilátor, který má asymetrický tvar se zvýšeným výkonem, nízkou hladinou hluku a nízkým příkonem. Například pro parapetní instalaci, za mříží atp. může být výhodná možnost nastavit externí statický tlak až na 45 Pa.

Tři nastavitelné úrovně snížení hluku u generace s chladivem R410a byly rozšířeny na pět, přičemž nejnižší úrovní je akustický tlak 39 dB(A).
Optimalizován byl tvar mřížky ventilátoru jak s ohledem na odpor procházejícího vzduchu, tak bezpečnost proti vniknutí předmětů, úrazu.

Pro nevýhodné venkovní podmínky lze doplnit vyhřívání spodní části výměníku a skříně proti vzniku námrazy.

Národní hrdost může potěšit fakt, že se používá špičkový kompresor swing, sice vyvinutý Daikin a, ale vyráběný v Brně.

Chladivo R32 s vyšší energetickou účinností snižuje návrhovou dimenzi potrubí, spotřebu mědi.

Uzavírací ventily byly přemístěny do přední části tak, aby byly lépe přístupné, a navíc jsou pro bezpečnost těsnosti spojů natvrdo pájeny.

Stejně jako u ostatních Daikin jednotek, je deska elektronického řízení PCB chlazena chladivem.

Veškeré informace k páté generaci systémů Mini VRV 5 S včetně použití návrhového software podají specialisté Daikin.


Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.