Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové výrobky v řadě venkovních jednotek Sky Air A-series s ekologickým chladivem R32

Záznam z webináře Daikin představuje sortiment chladicí techniky, především inovace venkovní jednotky Sky Air A-series a novinky v řadě Sky Air.

Sky Air A-series

Venkovní jednotky Sky Air A-series se vyznačují zejména flexibilitou návrhu a širokého spektra použití pro standardní i technické aplikace. Jejich výhodou je snadná instalace. Disponují chladicími výkony již od 3,5 do 14 kW, v rozšířené modifikaci, tzv. „velkých“ Sky Air jednotek až 19 kW, resp. 22 kW. Jak napovídá souhrnný název, tak jde o více řad, a to prémiovou Sky Air Alpha, střední třídu Sky Air Advance určenou pro byznys a ekonomickou třídu Sky Air Active.

Jaké jsou hlavní znaky Sky Air A-series?

Na první pohled je zřejmá jednotná skříň všech jednotek. Má sníženou hmotnost o 20 % a je s ní tedy i snazší manipulace. Pro novou řadu A-series je nově navržený třířadý kondenzátorový výměník do výkonu 14 kW. Provozní rozsah chlazení předchozích jednotek od −15° C do +50° C okolní teploty venkovního vzduchu byl rozšířen od −20° C do +52° C. V režimu vytápění standardně do −20° C.

Nově použité chladivo R32 neomezuje použití těchto jednotek do starších zařízení s chladivy R22 a R410A. V případech, že je potřeba využít stávající chladivové potrubí, lze u těchto jednotek uplatnit tzv. replacement technologie, která nevyžaduje nutnost čištění staršího chladivového potrubí. Vedle pětinásobné filtrace cirkulujícího chladiva umožňuje záměnu i nová, odolnější konstrukce jehly expanzního ventilu a nový typ oleje chladiva.

Výhodou při instalaci je zkrácení minimální délky chladivového potrubí z 5 m na 3 m, přičemž maximální délka chladivového propojení je zvýšena až 85 m. Ekvivalent délky pak až 100 m. Chladivem může být předplněno až 40 m potrubí, což výrazně snižuje časové a investiční nároky na instalaci.

Použité chladivo R32 ruší ze zákona vyplývající povinnost pravidelných revizí těsnosti až do hmotnosti náplně 7,4 kg. Nicméně kontroly jsou doporučeny a 7 segmentový displej zobrazuje výsledky autonomní kontrolní funkce.

Technologie Daikin využívá tepla z přehřátých par chladiva k případnému odstraňování námrazy na spodní, základové desce skříně a spodní části výměníku.

Nové jednotky již nepoužívají scroll kompresory, ale nově vyvinuté swing kompresory s vyšší účinností a delší životností. Nové je rovněž chlazení elektronické PCB desky s využitím chladiva, což eliminuje nevýhody teplotních výkyvů dříve uplatňovaného chlazení pouze venkovním vzduchem.


Nejvyšší absolutní sezónní účinnost SEER při chlazení je až 7,72.

Technicky zajímavá a přínosná je možnost variabilního řízení teploty odpařování chladiva, které může probíhat ekvitermně. To znamená, že v závislosti na rozdílu skutečné a žádané teploty vzduchu v místnosti se mění teplota odpařování chladiva. Důsledkem této funkce je komfortnější vnitřní prostředí a snížení spotřeby elektrické energie.

Přínosem je rovněž možnost použití těchto jednotek pro technické chlazení IT a UPS prostorů, kdy je možné provozovat jednotky v asymetrické kombinaci vnitřní/venkovní jednotka s ohledem na požadovanou nízkou relativní vlhkost v prostoru (tzv. EDP režim) při garantovaném chladícím výkonu zařízení až do −20° C okolní teploty venkovního vzduchu.

Možnost instalace venkovní jednotky je spojena s emisemi hluku. U nových jednotek byla hladina akustického tlaku snížena na 48 dB(A) ve vzdálenosti 1 metru.

Provozní komfort a jistota je podložena využitím i-Cloudu Daikin, přes který lze ovládat jednotlivé jednotky, i více provozoven společně, a rovněž kontrolovat jejich chod atd.
Mini Sky Air Alpha series

Výhody řady Sky Air Alpha series přináší pro provozovatele i nová produktová řada Mini Sky Air Alpha series, která disponují chladicím výkonem 3,5 až 6 kW. Má prodlouženou délku chladivového potrubí až na 50 m s výškovým rozdílem mezi instalovanými jednotkami až 30 m, širší provozní rozsah chlazení venkovních teplot −20° C až +52° C.

Využití, tak jako u předchozí řady A-series, je možné ve spojení se širokým sortimentem vnitřních jednotek, zejména i pro technologické chlazení, místností s počítači aj.

Nové produkty Sky Air 2020

Nové produkty reagují na zavádění chladiva R32. Přepracováním starších verzí jednotek řady RZQ-C vznikla nová řada velkých jednotek Sky Air Advance, RZA-D. Do sortimentu byla zařazena nová velká mezistropní jednotka FDA a vznikla nová řada Sky Air Alpha, řady NV(Y)1.

Jednotky Sky Air Advance, RZA-D mají chladicí výkon v rozsazích 19 až 22 kW. Provozní režim od venkovní teploty −20° C pro chlazení a vytápění.

Mezistropní jednotka FDA pracuje s chladivy R410A a nebo R32. S novými možnostmi řízení a sníženým hlukem.

Nové venkovní jednotky Sky Air Alpha, řady NV(Y)1 jsou s chladivem R32 pro výkon 7,1 až 14 kW a s jedním ventilátorem. Výhodou je oproti verzím se dvěma ventilátory zmenšení rozměrů. Zásadní je i snížení emisí hluku.Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.