Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová generace klimatizačních systémů mini VRV 5 S-series s chladivem R32 má řadu výhod

Během 2. dne sympozia GREEN WAY 2020 byla odborníkům představena nová generace mini VRV 5 S výrobce DAIKIN, která používá ekologické chladivo R32. Přechod na toto chladivo byl vyvolán snahou co největšího snížení GWP, tedy potenciálu globálního oteplování.

Chladivo R32 má GWP = 675, tedy oproti předchozímu používanému R410a s GWP=2088 výrazně nižší. R32 má však i vyšší energetickou účinnost, hmotnostně je ho třeba až o 15 % méně. Proto přechodem z R410a na R32 se GWP systému VRV snižuje o 75 %.

V současnosti již probíhá akce LOOP by DAIKIN, v jejímž rámci se odkupuje použité chladivo R410a, je recyklováno a následně ve směsi s 50 % nového chladiva je využíváno pro plnění zařízení pracujících s tímto chladivem. I touto činností snižuje DAIKIN podíl GWP přičítaný chladivům.

Stále více provozovatelů systémů VRV, chillerů má zájem na trvalém monitoringu svých zařízení a cílem předcházet poruchám a případně je rychle odborně řešit, ale především optimalizovat jejich činnost. DAIKIN k tomuto účelu zřídil monitorovací centrum v Bratislavě. U nových jednotek VRV 5 S je využití monitoringu standardem.

Přechod na chladivo R32, než se stane standardem, vyžaduje o něco zvýšenou pozornost na straně projektantů. Například mírně vyšší „jedovatost“ R32 s hodnotou 0,3 oproti 0,44 u R410a vyžaduje pro instalaci VRV mírně větší plochu místnosti, pokud nejsou uplatněna speciální opatření. Tato nevýhoda chladiva R32 je však oproti R410a částečně kompenzována jeho vyšší účinnosti, díky které je použito menší množství chladiva. Příkladně VRV systém s 9,5 kg chladiva R410a vyžaduje plochu místnosti nejméně 8,6 m2, zatímco mini VRV 5 S systém se stejným uspořádáním s o 10 % nižší náplní, tzn. 8,6 kg chladiva R32, vyžaduje minimálně 11,4 m2.

Při instalaci VRV s chladivem R410a se neřeší hořlavost. U R32 se řešit musí. Proto DAIKIN poskytuje projekční pomůcku. Pro typickou výšku místnosti nad 2,5 metru a výšku instalace 1,8 metru je například pro jednotku Mini VRV 5 S s nejmenším výkonem a minimální náplní 6,4 kg chladiva R32 nutná plocha místnosti 15 m2.

Splnění ostatních podmínek spojených s použitím chladiva R32 zajistil DAIKIN konstrukčními prvky systému.

Mini VRV 5 S může pracovat s celkovou délkou potrubí chladiva až 300 m, čemuž odpovídá cca 22 m2 minimální plocha místnosti pro instalaci jednotky.

V současnosti jsou nabízeny mini VRV 5 S jednotky s výkony 11, 14 a 15,5 kW. Vzhledem ke zlepšeným regulačním vlastnostem je minimální podlahová plocha, například kanceláře, pro instalaci vnitřní jednotky v rozsahu již od 10 m2. Součástí systému je i 5 zcela nových vnitřních jednotek vyvinutých pro chladivo R32.


Z pohledu nákladů na instalaci je chladivo R32 výhodnější. S vyšší energetickou účinností chladiva je spojena potřeba nižších průtoků chladiva, tedy i menších dimenzí měděného potrubí propojujících jednotky mini VRV 5 S systému. Hmotnostně dochází k úspoře cca 20 % mědi, tedy i s její výrobou spojeného zátěže životního prostředí.

Provozní náklady snižuje vyšší účinnost, rozšíření velikosti systému, ve kterém není nutné provádět pravidelné kontroly těsnosti výkonu až do náplně 7,4 kg chladiva R32.

Informace investorům, projektantů i všem ostatním zájemcům o nové klimatizační systémy VRV vhodné i do rodinných domů poskytnou specialisté DAIKIN.


Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.