Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Testy potvrzují eliminační účinky technologie Flash Streamer společnosti Daikin na nový koronavirus

Vzhledem k rizikům spojeným s onemocněním Covid-19 byla otestována účinnost patentované technologie Flash Streamer společnosti Daikin při eliminaci viru SARS-CoV-2, který toto onemocnění způsobuje. Technologie společnosti Daikin prokazatelně inaktivovala více než 99,9 % nového koronaviru.

Přední výrobce v oboru HVAC-R, společnost Daikin, potvrdila efektivitu své patentované technologie Flash Streamer, která úspěšně inaktivovala více než 99,9 % nového koronaviru (SARS-CoV-2) po 3 hodinách ozařování viru. Pozitivní výsledky technologie Daikin při eliminaci koronaviru jsou pouze prvním krokem na cestě ke zjištění přesné efektivity řešení pro čištění vzduchu při eliminaci viru SARS-CoV-2. Abychom z tohoto hlediska získali přesné a správné informace o našich výrobcích, budou u konkrétních výrobků společnosti Daikin provedeny další testy.

Vysoce efektivní technologie

Společnost Daikin může s radostí prohlásit, že po rozsáhlém testování byla prokázána vysoká efektivita inovativní technologie Flash Streamer při eliminaci koronaviru. Společnost Daikin Industries Ltd provedla ve spolupráci s profesorem Shigeru Kyuwaou z oddělení biomedicíny na Tokijské univerzitě a výzkumnou skupinou vedenou profesorem Shigeru Morikawou z oddělení mikrobiologie na Okajamské univerzitě přírodních věd pokus, jehož cílem bylo stanovit efektivitu působení patentované technologie Flash Streamer společnosti Daikin na koronavirus. Během pokusu byly viry ozařovány po dobu 3 hodin pomocí technologie Flash Streamer společnosti Daikin.

Výsledky tohoto pokusu prokázaly, že:

  • po ozařování dlouhém 1 hodinu inaktivoval výboj technologie Flash Streamer 93,65 % koronaviru (SAR-CoV-2),
  • po ozařování dlouhém 3 hodiny inaktivoval výboj technologie Flash Streamer 99,97 % koronaviru (SAR-CoV-2).

Jsou nutné další testy

Výše zmíněné testy nebyly navrženy k hodnocení výkonu výrobků a je třeba uvést, že pokusy tohoto typu se provádějí v laboratorních podmínkách, které se liší od podmínek vyskytujících se v běžném životě.

Společnost Daikin se zavázala poskytovat přesné a správné informace o viru SARS-CoV-2 a bude usilovat o další testování výrobků vybavených vysoce efektivní technologií Flash Streamer.

V době psaní tohoto textu ještě nebyl stanoven časový harmonogram provádění těchto testů, ale hned po jejich dokončení budou poskytnuty úplné informace o účinnosti výrobků.

Informace o technologii Flash Streamer společnosti Daikin

Technologie Flash Streamer byla vyvinuta společností Daikin v roce 2004 s cílem rozkládat okysličením škodlivé látky. Výboj Streamer je typ plazmového výboje s inovativní technologií čištění vzduchu, který stabilně generuje elektrony s vysokou rychlostí. Masivní výboj technologie Streamer zasahuje viry, plísně, bakterie, alergeny a nebezpečné chemické látky, rozkládá a dělí jejich povrchové proteiny, které jsou následně zničeny okysličením, čímž se viry stanou neškodnými. Výboj zařízení Streamer se potom rozloží na bezpečné atomy dusíku a kyslíku a molekuly vody.

Jeho schopnost rozkládat okysličením je mnohem vyšší než u běžných plazmových výbojů používaných ve standardních technologiích, což má za následek rychlost rozkladu okysličením dosahující téměř 1000krát vyšších hodnot. V kombinaci se složkami vzduchu mají navíc tyto elektrony s vysokou rychlostí schopnost vysoce účinného rozkladu okysličením, který neustále odstraňuje pachy, bakterie a škodliviny v interiéru, jako je například formaldehyd.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Testy popsané v tomto textu se týkají pouze patentované technologie Flash Streamer. Účinky výrobků s technologií Flash Streamer nebo účinky v reálném provozním prostředí se mohou lišit. Více informací o výrobcích společnosti Daikin se zabudovanou technologií Streamer najdete v příslušných informacích o výrobcích.

Zdroj: „Zpráva ze studie o inaktivačním účinku generátoru plazmových iontů (Daikin Streamer) na SARS-CoV-2“ redigovaná Shigeru Morikawou z kurzu mikrobiologie na oddělení veterinární medicíny Okajamské univerzity přírodních věd.


Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.