Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost Daikin rozšiřuje program cirkulární ekonomiky

Jednotky VRV s regenerovaným chladivem jsou nyní k dostání v celé Evropě

Rozšíření programu L∞P by Daikin s cílem posílit přínosy ve vztahu k udržitelnosti v Evropě: Díky cirkulární ekonomice se ročně nemusí vyrobit 250 000 kg nového chladiva.


Společnost Daikin Europe rozšiřuje svůj program cirkulární ekonomiky na všechny jednotky VRV vyráběné a prodávané na evropských trzích. Program L∞P by Daikin ročně ušetří 250 000 kg nově vyrobeného chladiva tím, že Evropanům nabízí možnost používat regenerované a recyklované chladivo. Nezávislá certifikace zaručuje, že regenerované chladivo v plném rozsahu splňuje standardy kvality a lze je správně používat v jednotkách VRV s certifikací L∞P by Daikin. Společnost Daikin plánuje v rámci své globální strategie pro chladiva rozšířit tento program i na další výrobky a chladiva.

Společnost Daikin je lídrem v oboru vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVAC-R). Aktuálně ohlašuje rozšíření svého programu L∞P by Daikin, zaměřeného na cirkulární ekonomiku pro chladiva. Klíčové principy tohoto programu jsou prosté: Společnost Daikin prostřednictvím své instalační sítě získává použitá chladiva ze stávajících systémů, recyklací a regenerací je přetvoří na látku původní vysoké kvality a takto regenerovaná chladiva následně distribuuje do nových systémů VRV vyráběných a prodávaných na evropských trzích.

Tento program je dokonalým příkladem cirkulární ekonomiky, kterou využívá celý ekosystém Daikin i evropské obchodní partnery.

Roční úspora 250 000 kg nově vyrobeného chladiva

Program L∞P by Daikin byl spuštěn v roce 2019 pro vybrané jednotky Daikin VRV, avšak díky jeho popularitě ho nyní společnost od listopadu 2020 rozšiřuje na všechny jednotky VRV vyráběné a prodávané v Evropě. Konkrétně bude program L∞P by Daikin momentálně zahrnovat všechny členské státy EU a dále také Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Island, Kosovo, Černou Horu, Severní Makedonii, Norsko, Srbsko, Švýcarsko a Spojené království.

Celkově program L∞P by Daikin ušetří 250 000 kg nově vyrobeného chladiva za rok. Od svého spuštění se program L∞P by Daikin na evropských trzích dokonale osvědčil. Program usnadňuje použití recyklovaného chladiva víc než kdy dříve, takže ho přijaly za své i další společnosti, například Action. Tento nizozemský maloobchodní řetězec s více než 1 400 prodejnami po celé Evropě ve svých nových nebo renovovaných provozovnách využívá regenerované chladivo ze starých provozoven.

Program L∞P by Daikin je dokonalým příkladem cirkulární ekonomiky,“ říká George Dimou, manažer pro produkty VRV ve společnosti Daikin Europe. „Každý den pracujeme na tom, aby naše výrobky byly energeticky co nejúspornější, abychom zvyšovali míru jejich cirkularity a abychom také motivovali všechny naše partnery a zákazníky ke spojení sil na cestě k nižším emisím uhlíku. Nedílnou součástí těchto ambicí je odpovědné používání materiálů. Program L∞P by Daikin je dokonalou ukázkou tohoto úsilí. Předcházíme vyčerpání zdrojů a navíc šetříme tuny nově vyrobeného chladiva a snižujeme dopad naší činnosti na životní prostředí.

Dokonalá shoda se Zelenou dohodou pro Evropu

Program L∞P by Daikin dokonale zapadá do ambicí evropského akčního plánu pro ekologickou cirkulární ekonomiku, který společnost Daikin plně podporuje. Evropská komise si klade za cíl omezit používání odpadu, plastů a dalších materiálů v celé Unii. Inovativní cirkulární projekty, jako je například L∞P by Daikin s hmatatelným dopadem na využívání přírodních zdrojů, jsou jedním z příspěvků oboru HVAC-R k boji proti plýtvání materiály.

Investice do lokální cirkulární ekonomiky a evropských podniků jsou navíc trvalou investicí do evropského hospodářství. Tím se ambice Zelené dohody pro Evropu dostávají do souladu s ambicemi programu „EU nové generace“, což je program obnovy Unie po odeznění pandemie COVID-19.

Opětovné využití regenerovaného chladiva navíc nemá žádný vliv na kvóty nařízení EU o F-plynech a udržitelným způsobem podporuje další růst odvětví HVAC-R. Nezávislý audit je zárukou, že regenerované chladivo splňuje naprosto stejné kvalitativní standardy jako chladivo nově vyrobené. Tento postup také zajišťuje správnou distribuci regenerovaného chladiva po administrativní stránce: pro každou jednotku s certifikací L∞P by Daikin na trhu existuje ekvivalentní 100 % regenerované chladivo používané v závodech společnosti Daikin.

„Potenciál stát se průmyslovým standardem“

Společnost Daikin bude v rámci udržitelné strategie i nadále investovat do svého programu L∞P by Daikin. Zavázala se v krátkodobém horizontu dále rozšiřovat program tak, aby pokrýval více druhů chladiv a různé produktové řady.

Podáváme ruku všem našim partnerům, instalačním firmám i zákazníkům, abychom spojili své síly a stali se průkopníky na cestě k cirkulární evropské ekonomice. Každé euro investované do regenerovaného chladiva tak podpoří evropské podnikání a sníží dopady naší činnosti na životní prostředí. Věříme, že princip L∞P by Daikin má potenciál stát se průmyslovým standardem a doufejme, že inspiruje další výrobce v odvětví HVAC-R,“ uzavírá viceprezident společnosti Daikin Europe Tošitaka Cubuši.

Další informace o L∞P od společnosti Daikin najdete na adrese Uzavření smyčky: Vytvoření cirkulární ekonomiky pro odvětví HVAC-R | DaikinDaikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.