Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost Daikin představuje nový přírůstek do řady „Bluevolution“ – mini chladicí jednotku s chladivem R-32

Mini chladicí jednotka Daikin s chladivem R-32 je velice kompaktní vzduchem chlazená jednotka, která je dostupná jak v konfiguraci pouze pro chlazení (EWAA-DA), tak v konfiguraci tepelného čerpadla (EWYA-DA).

Tato nová řada nahrazuje mini chladicí jednotky Daikin používající chladivo R-410A (jednotky EWAQ-AC a EWYQ-AC) – zcela v souladu s cestou, kterou se naše společnost vydala před několika lety.

Společnost Daikin začala nahrazovat jednotky s chladivem R-410A jednotkami s chladivem R-32 ve většině klimatizačních zařízení pro domácnosti v roce 2012. Od té doby se společnost Daikin usilovně snaží využívat toto chladivo s nízkou hodnotou GWP a rozšířila jeho použití i na zařízení aplikovaných systémů. V roce 2018 jsme tak jako první na světe uvedli na trh chladicí jednotku s chladivem R-32 a v roce 2020 jsme pokračovali uvedením prvního tepelného čerpadla s chladivem R-32. Nyní doplňujeme řadu „Bluevolution“ o novou mini chladicí jednotku s chladivem R-32, a můžeme tak nabídnout kompletní sadu řešení aplikovaných systémů s chladivem R-32.

Hlavní vlastnosti a funkce mini chladicí jednotky s chladivem R-32

Nová mini chladicí jednotka Daikin s chladivem R-32 bude díky rozšíření řady o výkony od 11 kW do 16 kW ekologickým a efektivním řešením u všech domácích aplikací, které vyžadují kompaktní jednotky pro komfortní chlazení a vytápění.

Stejně jako pro ostatní jednotky z řady „Bluevolution“ jsou i pro mini chladicí jednotku s chladivem R-32 charakteristické minimální dopady na životní prostředí, za což vděčí chladivu s nízkou hodnotou GWP (675). To této řadě umožňuje, aby byla perfektně v souladu i s budoucími předpisy.

Další důležitou vlastností je možnost recyklace. R-32 totiž není směsí chladiv, a proto ho lze jednoduše recyklovat. Chladivo lze odčerpat, například během činností údržby, a následně znovu použít. Díky tomu jsme ještě ohleduplnější vůči životnímu prostředí a dodržujeme předpisy.

Čím nová mini chladicí jednotka s chladivem R-32 skutečně vyniká, je její účinnost.

Tato nová řada jednotek nabízí opravdu neuvěřitelné hodnoty účinnosti. Účinnost nové řady jednotek při plném zatížení dosahuje hodnot COP až 3,71 (Tvzd ST/MT 7 °C / 6 °C – výstupní voda kondenzátoru 45 °C, Dt = 5 °C) a EER 3,35 (teplota vstupní vody 12 °C; teplota výstupní vody 7 °C; venkovní teplota:35 °C ST), sezónní účinnost chlazení při částečném zatížení (SEER) dosahuje hodnoty až 5,79 a sezónní účinnost při vytápění (SCOP) dosahuje hodnoty až 4,82, což výrazně snižuje provozní náklady.

Nová řada jednotek s chladivem R-32 dokáže vyrábět teplou vodu o teplotě 60 °C až do venkovní teploty −7 °C a v režimu vytápění může vždy pracovat až do teploty −25 °C.

Pohled na zásady společnosti Daikin týkající se používání chladiv a její reakci na nové potřeby

Chladiva jsou důležitější než kdykoli předtím, protože potřeba současného světa chladit a vytápět neustále roste. Přestože řešení související s chladivy mohla mít v minulosti negativní dopady na dnešní životní prostředí, je důležité najít taková řešení současných problémů, která obstojí i v budoucnosti. To je hlavním cílem společnosti Daikin. Přispět ke snížení dopadů chladiv na životní prostředí pomocí komplexního přístupu po celou dobu životnosti chladiva i zařízení.

Při výběru chladiva patří obvykle mezi hlavní aspekty jeho bezpečnost, cenová dostupnost a přívětivost k životnímu prostředí. Mezi těmito různými aspekty a faktory je třeba najít správnou rovnováhu. Možnosti výběru se samozřejmě mohou na základě jednotlivých aplikací lišit, protože jediné ideální řešení pro každou aplikaci prostě neexistuje. Nedávné změny zavedené novými mezinárodními předpisy však vedly k novému vývoji ve světě chladiv, který během uplynulých několika let přesunul do středu svého zájmu chladiva s nižší hodnotou GWP.

Společnost Daikin, která má jedinečné odborné znalosti v oblasti výroby chladiv i zařízení, identifikovala chladivo R-32 jako chladivo nabízející největší rovnováhu z hlediska dopadů na životní prostředí, energetické účinnosti, bezpečnosti (chladivo R-32 je klasifikováno ve třídě A2L – nízká hořlavost) a efektivity nákladů pro klimatizační zařízení a tepelná čerpadla. A proto společnost Daikin věří v úspěch chladiva R-32.


Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.