Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Řízené větrání s rekuperací tepla: rozvoj, trendy a význam v době koronaviru

Rozhovor redakce TZB-info s Ing. Romanem Šubrtem, vedoucím prodeje větrání s rekuperací tepla společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o. se týkal rozvoje trhu s touto technikou, podmínkami pro dosažení postavení významného dodavatele a důležitých technických aspektů, které jsou s větráním a rekuperací tepla spojeny.

Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor

Před 7 lety byla otevřena první česká školicí Zehnder Akademie v Sezimově Ústí. Při této příležitosti majoritní akcionář společnosti Zehnder Group, Hans Peter Zehnder uvedl, že vedle vývoje dalších inovativních výrobků pro oblast vytápění vidí velký potenciál v řízeném větrání spojeném s rekuperací tepla a že se tomuto segmentu trhu s technickými zařízeními budov již velmi aktivně věnují. Od roku 2013 se značka Zehnder na českém trhu s větracími jednotkami s rekuperací tepla velmi úspěšně etablovala a patří mezi vedoucí dodavatele v segmentu zařízení vhodných pro malé garsonky, malé i velké rodinné domy až domy bytové a větší kancelářské budovy. „V dnešní době se setkáváme s tím, že firmy stavějící domy na klíč berou rekuperační jednotky jako standardní výbavu, a to potvrzuje dřívější vize pana Zehndera. Nás těší, že patříme k těm dodavatelům, které si vybírají nikoliv jen s ohledem na cenu, ale i vysokou kvalitu zařízení, jejich technickou úroveň a úroveň našich doprovodných služeb,“ zdůrazňuje Roman Šubrt.

K rychlému prosazení větracích zařízení Zehnder na českém a slovenském trhu Roman Šubrt uvádí: „Základem je intenzivní spolupráce s montážními a projekčními firmami. Ze slov pana Zehndera, která trochu i v nadsázce řekl při otevírání naší první akademie v Sezimově Ústí mohu citovat, že správný návrh systému větrání je snad ještě důležitější než vlastní větrací jednotka. Proto je pro nás prioritou zajištění kvalitních projekčních podkladů, zřízení a vyškolení autorizovaných center u našich partnerských firem. To, že jsme si jako hlavní partnery pro prosazení našich větracích zařízení na trhu nevybrali jen projektanty, ale i instalační firmy, byl tehdy revoluční krok. Také jsme vsadili na třístupňový systém výrobce – odborný velkoobchod – instalační firma. Ten byl a je standardně používaný u našich výrobků pro vytápění. My jsme si ho zvolili i pro větrací zařízení, což bylo v roce 2013 nezvyklé. Ukázali jsme, že ta cesta je správná, protože to všem partnerům přináší pozitivní efekty.“

„Dodáváme i decentrální větrací jednotky s rekuperací, ke kterým jsme jako jeden z mála výrobců získali certifikaci u světově uznávané, nezávislé, autority Passive House Institute (PHI). Musím ale říct, že centrální větrací systémy jsou z hlediska zabezpečení všech parametrů větrání výhodnější, byť s jejich instalací mohou být spojeny stavební problémy související s umístěním jednotky, rozvodů vzduchu. S ohledem na zajištění přísných hygienických podmínek je velmi přísně kontrolována naše výroba, používané materiály a systém se instaluje tak, aby byla umožněna jeho jednoduchá údržba včetně případného vyčistění vnitřních povrchů, v každém jejich bodě, které by se mělo provést jednou za pět až deset let. Tím vytváříme záruku, že po dobu očekávané životnosti padesáti let budou mít zákazníci záruku hygienického provozu." Roman Šubrt zdůraznil, že základem hygienického provozu je správný návrh a pak řízení činnosti větrání s ohledem na aktuální parametry vzduchu v interiéru, tedy na koncentraci oxidu uhličitého, různých odérů a odparů organických látek, vlhkosti vzduchu, někdy i potřeby odvádět plynný radon jako zdroj radioaktivity atp. Je možné větrání řídit pomocí časového programu, ale v poslední době se jako optimálnější jeví řízení pomocí čidel. Tato čidla mohou být i součástí nadřazeného systému objektu, který dokáže komunikovat s větracím systémem Zehnder.

S větráním je úzce spojena potřeba udržovat optimální relativní vlhkost vzduchu v rozpětí od 40 do cca 60 %. Neboť tyto podmínky jsou nejméně vhodné pro množení mikroorganismů a současně nevysušují lidské sliznice, povrch očí, vnitřní povrchy dýchacích cest, takže jsou i v maximální míře odolné proti průniku škodlivých mikroorganismů do lidského těla. K tomu Roman Šubrt mj. uvádí: „Největší problém s udržením vlhkosti vzniká v zimní období. Variantně nabízíme větrací jednotky s tzv. entalpickým výměníkem, který přes speciální membránu na bázi polymerů difuzí přenáší vlhkost z odváděného vzduchu do suššího přiváděného z venkovního prostředí. Samozřejmě je třeba přitom zajistit, aby výměna vzduchu byla přiměřená a zajistila požadovanou kvalitu vzduchu, ale abychom nepřevětrávali. A tam třeba čidla CO2 udělají dobrou službu.“

 
 
Reklama