Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Větrání a klimatizace
Archiv článků od 12.1.2022 do 23.2.2022

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

19.2.2022
FENIX Trading s.r.o.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se spolu s dalšími partnery podílelo na stavbě rodinného domu, který svým majitelům slouží pro běžné bydlení a zároveň vědcům jako testovací objekt k ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny s domovními bateriemi a distribuční „chytrou sítí“.

15.2.2022
BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.

Řízené větrání představuje ideální řešení pro zajištění správné výměny vzduchu v domácím prostředí, protože čistý vzduch, hygiena a pohodlí jsou základními prvky kvalitních životních podmínek. Využijte nabídku BAXI, která obsahuje dva typy rekuperačních jednotek s průtokem vzduchu 200 a 350 m3/hod. a je vhodná pro řešení větrání v rodinných domech, bytech nebo menších administrativních či výrobních prostorách.

4.2.2022
Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)

Od roku 2018 je k dispozici tuzemským instalačním a servisním firmám cloudové řešení Panasonic Aquarea Service Cloud (ASC), které umožňuje pomocí vzdáleného přístupu nastavení, správu, diagnostiku i prediktivní údržbu systémů chlazení a vytápění. ASC je schopen efektivně předcházet stovkám servisních výjezdů ročně, a ušetřit tak instalačním či servisním firmám stovky hodin a statisíce v provozních nákladech.

31.1.2022
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD., STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra TZB

Recenzovaný S vetraním infiltráciou v podobe netesností okien a dverí je spojený nežiadúci únik tepla v chladných obdobiach. Veľkosť úniku je závislá ako na intenzite vetrania, tak aj na veľkosti energie obsiahnutej vo vzduchu. Výpočet má zahŕňať nielen mernú tepelnú kapacitu suchého vzduchu, ale aj energiu obsiahnutú vo vodnej pare vo vzduchu.

26.1.2022
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Recenzovaný Hodnocení energetické náročnosti budov závisí na velkém množství výpočtů, které musí být ve shodě s platnými právními předpisy. Článek uvádí související strukturu právních předpisů včetně norem a jejich stručné charakteristiky.

25.1.2022
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Splnění požadavku na průvzdušnost obvodového pláště domu je podmínku získání dotace Nová zelená úsporám. Svědčí ale také o kvalitě provedených prací a dosažení projektovaných energetických parametrů stavby. Přesvědčit se o těsnosti obálky budovy je vhodné v momentě dokončení obvodového pláště a střechy, kdy je možné případné nedostatky ještě odstranit. Navštivte s námi podruhé stavbu energeticky úsporné dřevostavby rodinného domu na okraji Prahy.

doc. Ing. Karel Papež, CSc.
24.1.2022
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov

Ve věku 82 let zemřel po krátké nemoci doc. Ing. Karel Papež, CSc. Svůj odborný život spojil s rozvojem a výukou oboru Technická zařízení budov.

24.1.2022
Ing. Katarína Harčárová, Ústav environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Recenzovaný Predkladaný príspevok sa zaoberá hodnotením kvality vnútorného prostredia (IEQ) v dvoch apartmánových jednotkách nachádzajúcich sa v rôznych štádiách interiérových úprav – v štádiu holobytu a vo finálnom štádiu zariadeného bytu. Výsledky monitoringu IEQ potvrdili minimálne rozdiely medzi holobytom a kompletne zariadeným bytom z hľadiska tepelno-vlhkostnej mikroklímy. Priemerné koncentrácie tuhých častíc dvoch reprezentatívnych frakcií (PM2,5 a PM10) boli vyššie v prípade holobytu. Naopak vyššie koncentrácie celkových prchavých organických zlúčenín (TVOC) boli zaznamenané v prípade zariadeného bytu.

20.1.2022
Meesenburg s.r.o.

SIEGENIA AERO se pomocí celého spektra decentrální větrací techniky stará o zdravé klima místností. Využívá k tomu výkonné okenní nebo nástěnné větráky.

13.1.2022
EuroClean, s.r.o.

Většina průmyslových provozů dnes využívá nějakou formu chladícího okruhu a zdaleka se to netýká jen elektráren a tepláren. Mohlo by se zdát, že kvalita chladící vody nás nemusí tolik trápit jako v případě pitné vody, ale opak je pravdou. Chladící vodu totiž ve většině případů nelze použít surovou a na řadu tak přicházejí její úpravy.

12.1.2022
TESTO, s. r. o.

Jelikož se letos opět neuskuteční tradiční výstava vytápění INFOTHERMA, rozhodla se společnost Testo Česká republika společně se svým partnerem firmou ZAM-Servis, s.r.o. přestavit své novinky a akce z oboru ve formě webináře.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama