Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Provoz a údržba
Archiv článků od 1.5.2013 do 10.7.2014

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

22.6.2014
HENKEL ČR - Tangit

Mnoho topenářů a instalatérů stále používá pro utěsňování potrubí tradiční materiály, jako je konopí. Ale je to opravdu taková výhoda? Nelpíme na tom jen proto, že jsme na práci s ním zvyklí? Okamžité použití, snadná a čistá práce a rychlost, to jsou atributy těsnicího vlákna Tangit UNI-LOCK.

27.5.2014
Ing. Jan Blažíček, redakce

Program konference byl zaměřen na nejnovější poznatky z oboru klimatizace a větrání související s činností projektantů, výrobců a montážních firem VZT zařízení i souvisejících profesí. Ústředním tématem konference se stalo motto: Větrání a klimatizace nejen v nové výstavbě, ale i při revitalizaci budov.

31.3.2014
Ing. Tomáš Kmoch

V červnu roku 2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů, tato vyhláška nabyla účinnosti v srpnu roku 2013. V oblasti požárních odvětrávacích systémů je nejdůležitější vyhláškou vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

4.11.2013
Ing. Ondřej Jelínek, Ing. Lucie Vendlová, Ing. Petr Blasinsky, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Článek prezentuje výsledky odborné práce autorů při řešení kritické situace spojené se záporným stanoviskem dotčeného orgánu KHS a hrozícího zákazu zkušebního provozu stavby spojené s negativními akustickými dopadu provozu stavby na okolní zástavbu objektu.

19.10.2013
Camfil s.r.o.

Hotel je vybavený interným centrálnym riadiacim systémom. Implementované je aj interné centrálne riadenie vzduchotechniky. Nutnosť výmeny filtrov je indikovaná na centrálnej obrazovke po dosiahnutí nastavenej hodnoty tlakovej straty.

14.10.2013
Ing. Jiří Frýba

Provozní směrnice obsahují návody pro chování pracovníků v různých provozních i mimořádných situacích, vyjasňují vztahy podřízenosti a nadřízenosti a vymezují osobní odpovědnost jednotlivých pracovníků. Provozní předpisy obsahují návody k obsluze jednotlivých agregátů a pokyny pro údržbu.

9.9.2013
Ing. Ondřej Jelínek, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Ing. Petr Blasinski, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Rozličné elementy zařízení vzduchotechniky při své funkci generují nežádoucí hluk, který je příčinou stížnosti uživatelů, i když předepsané mikroklima je zajištěno. Mimo užití aktivních prvků útlumu hluku aplikovaných přímo na vzduchotechnická zařízení lze také využít pasivních prvků.

26.8.2013
Ing. Jiří Frýba

Méně zkušení provozní manažeři oboru TZB mívají někdy potíže při identifikaci příčin technických problémů, které někdy běžná praxe přináší. Tabulku v článku lze používat obousměrně – tedy s její pomocí hledat zdroj problému, nebo ji použít jako podklad k plánu údržby, směřující k vyloučení výskytu poruch a závad zařízení.

15.8.2013
Camfil s.r.o., Ing. Imrich Mészáros – riaditeľ a konateľ Camfil s.r.o. – slovenského závodu celosvetového lídra vo výrobe vzduchových filtrov a navrhovaní filtračných riešení

V levickom výrobnom závode Camfil testovali nové využitie filtrov pri vzduchových kompresoroch, čím dosiahli rozsiahlu úsporu nákladov na údržbu: ročne ušetria až 16 680 eur.

5.8.2013
Ing. Miloš Lain , Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav pro techniku prostředí

Pro pobytové místnosti legislativa udává požadavky na větrání a na vytápění s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání je dáno minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu na osobu, nebo minimální intenzita větrání a jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2.

19.7.2013
WILO CS, s. r. o.

Dříve high tech čerpadla se stala standardem a moderní úsporná čerpadla vyžadují samotní investoři. Tříotáčková čerpadla začínají být pasé. Na výrobce kotlů nové požadavky dolehnou až od r. 2015, ale i oni stále častěji již nyní sahají u vestavěných čerpadel k řešení s vysokou účinností.

8.7.2013
Ing. Jiří Buchta, CSc.

V praxi se trvale setkáváme s problémy při správné aplikaci podmínek pro umisťování spotřebičů kategorie B, tj. těch, které odebírají spalovací vzduch z prostoru instalace spotřebiče a spaliny odvádějí prostřednictvím kouřovodu a komína nad střechu objektu. Přitom je důležité připomenout, že právě tato kategorie spotřebičů se nejvyšší mírou podílí, právě nesprávnou aplikací požadavků předpisů, tj. zejména TPG 704 01, na otravách spalinami včetně otrav se smrtelnými následky, ke kterým dochází v desítkách případů v České republice za rok.

24.6.2013
Ing. Jiří Buchta, CSc.

V praxi se trvale setkáváme s problémy při správné aplikaci podmínek pro umisťování spotřebičů kategorie B, tj. těch, které odebírají spalovací vzduch z prostoru instalace spotřebiče a spaliny odvádějí prostřednictvím kouřovodu a komína nad střechu objektu. Přitom je důležité připomenout, že právě tato kategorie spotřebičů se nejvyšší mírou podílí, právě nesprávnou aplikací požadavků předpisů, tj. zejména TPG 704 01, na otravách spalinami včetně otrav se smrtelnými následky, ke kterým dochází v desítkách případů v České republice za rok.

13.6.2013
Camfil s.r.o.

Vzduchové kompesory boli inštalované bez filtrácie na nasávacích otvoroch ako je to bežná skúsenosť z praxe. Nasávaný vzduch pre výrobu stlačeného vzduchu zároveň chladí mazací olej kompresora. Čistota vzduchu výrazne ovplyvňuje účinnosť chladiča a kompresora. Po zvážení sme sa rozhodli pre inštaláciu filtrov na nasávacie otvory v celej miestnosti. Osadených bolo 8 kusov filtrov typu UF7/380.

10.6.2013
Ing. Jiří Buchta, CSc.

V praxi se trvale setkáváme s problémy při správné aplikaci podmínek pro umisťování spotřebičů kategorie B, tj. těch, které odebírají spalovací vzduch z prostoru instalace spotřebiče a spaliny odvádějí prostřednictvím kouřovodu a komína nad střechu objektu. Přitom je důležité připomenout, že právě tato kategorie spotřebičů se nejvyšší mírou podílí, právě nesprávnou aplikací požadavků předpisů, tj. zejména TPG 704 01, na otravách spalinami včetně otrav se smrtelnými následky, ke kterým dochází v desítkách případů v České republice za rok.

14.5.2013
TESTO, s. r. o.

Pro změření ovzduší v místnosti je třeba změřit, analyzovat a dokumentovat mnoho parametrů. Měřící přístroj pro analýzu ovzduší testo 480 za Vás přitom mnoho úkolů převezme. S tímto přístrojem zpracujete data efektivně a hravě je spravujete pomocí odpovídajícího softwaru.

6.5.2013
Ing. Ondřej Jelínek, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař

Akustické mikroklima je významnou složkou utvářející nejen vnitřní, ale i venkovní prostředí budov. Článek představuje formou případové studie řešení problémů souvisejících s měřením ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru staveb. V textu jsou uvedeny metody jak odstranit negativní akustický výkon, případně jaké stavební řešení je možné využít pro úpravu nevyhovujících, měřením zjištěných skutečností.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama