Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Větrání a klimatizace / od 7.5.2007 do 14.1.2008


zpět na aktuální články

14.1.2008
Pawel Wargocki, překlad Ing. Luboš Forejt, International Centre for Indoor Environment and Energy, Technical University of Denmark

Experimenty v laboratoři i v reálných podmínkách ukazují, že zlepšení kvality vzduchu ve vnitřním prostředí zlepšuje výkonnost kancelářské práce. Současné výsledky tvoří silný argument pro poskytování vzduchu ve vnitřním prostředí v lepší kvalitě než je minimální úroveň požadovaná současnými normami.

31.12.2007
Pawel Wargocki, překlad Ing. Luboš Forejt, International Centre for Indoor Environment and Energy, Technical University of Denmark

Cílem tohoto článku je shrnout výsledky získané z nových experimentů v laboratoři a v reálných podmínkách, které naznačují, že nízká kvalita vzduchu má negativní vliv na výkonnost administrativní práce; porovnat dlouhodobé náklady na zvýšení kvality vzduchu ve vnitřním prostředí v administrativní budově, diskutovat důsledky pozorovaných výsledků na budovu a návrh klimatizačního systému.

17.12.2007
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

II. díl článku řeší celou řadu praktických doporučení pro návrh a následné uvedení celého systému do provozu. Volba kvalitnějšího systému větrání a klimatizace provozovny představuje sice vyšší pořizovací náklady, ale provozní náklady mohou být výrazně nižší, naopak výrazně vyšší je kvalita vnitřního prostředí provozovny.

3.12.2007
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Větrání, či klimatizace provozovny musí splnit hygienické předpisy ohledně teploty, vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu aj. Návrh ovlivní přítomnost škodlivých látek, například plynů unikajících při svařování atp.

5.11.2007
Ing. Miloslav Chlum, RAAMI s.r.o. větrací technika LUNOS

Důvody regenerace panelových domů jsou známy a dostatečně pojmenovány, a to včetně důvodů pro revitalizaci větracích systémů v panelových stavbách. Při vlastní realizaci jsou však velmi často opomíjeny dopady výměny oken a zateplení fasád na obytné prostředí, na vnitřní mikroklima. Okna s mikroventilací nejsou všelékem a nemohou plně zajistit funkčnost nově instalovaného větracího systému. Jedním z možných řešení pro naplnění požadavku zdravého obytného prostředí je užití větracího systému s prvky pro přívod větracího vzduchu a odtahovými ventilátory se základním větracím stupněm řízeným v závislosti na vlhkosti vzduchu v bytě.

8.10.2007
M. A. Melhado (1), J. L. M. Hensen (1), M. Loomans (2) a L. Forejt (3), 1Technische Universiteit Eindhoven, Netherlands; 2Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO); 3České vysoké učení technické v Praze

Tento článek je přehledem evropských, jihoamerických a severoamerických norem určených pro návrh klimatizace operačních sálů. V článku jsou porovnány dílčí mikroklimatické parametry požadované jednotlivými normami s ohledem na typ chirurgické operace a zvolený klimatizační systém. Dále jsou tyto parametry diskutovány ve vtahu k problematice kontroly šíření infekce.

24.9.2007
Pawel Wargocki *, překlad: Ing. Luboš Forejt, * International Centre for Indoor Environment and Energy

II. díl shrnuje získané výsledky výzkumu. Tvoří silný argument a podnět pro poskytování vzduchu ve vnitřním prostředí v lepší kvalitě než je minimální úroveň požadovaná současnými normami. Článek je určen odborné veřejnosti a byl přednesen na 17. Konferenci klimatizace a větrání 2006.

10.9.2007
Pawel Wargocki *, překlad: Ing. Luboš Forejt, * International Centre for Indoor Environment and Energy

Cílem tohoto článku je shrnout výsledky získané z nových experimentů v laboratoři a v reálných podmínkách, které naznačují, že nízká kvalita vzduchu má negativní vliv na výkonnost administrativní práce; porovnat dlouhodobé náklady na zvýšení kvality vzduchu ve vnitřním prostředí v administrativní budově, diskutovat důsledky pozorovaných výsledků na budovu a návrh klimatizačního systému.

20.8.2007
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT, Údolní 315/96, 142 00 Praha 4

Stále častěji se setkávám s dotazy na certifikaci prvků a komponentů systémů pro odvod kouře a tepla. Proto považuji za účelné zveřejnit odpovědi na tyto otázky. Předkládaný text byl konzultován s kompetentní autorizovanou a notifikovanou osobou (PAVUS, a.s.).

6.8.2007
Ing. Miloš Lain, Přemysl Liška

Tepelná zátěž osvětlení hraje výraznou roli při dimenzování klimatizačního zařízení zejména pro kanceláře. Hodnoty uvedené v ČSN 730548 odpovídají době vzniku této normy a pro nově budované nebo rekonstruované kanceláře jsou již zastaralé. V článku jsou uvedeny aktualizované hodnoty tepelné zátěže od svítidel.

23.7.2007
Ing. Jan Vidim

Ochrana proti zámrazu je u vzduchotechnické jednotky jedna z nejdůležitějších bezpečnostních funkcí. Pokud je správně naprojektovaná, instalovaná z hlediska topenářského i měření a regulace, oživená a pravidelně kontrolovaná, zabrání významným škodám na zařízení.

18.6.2007
Vladimír Zmrhal, Miloš Lain, František Drkal, Jan Hensen*, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, *Technische Universiteit of Eindhoven, Center for Building & Systems TNO

Článek se zabývá ověřením potřebných výkonů zdroje chladu pro klimatizační zařízení velmi rozsáhlé, nově stavěné administrativní budovy v Praze. Cílem energetické studie je najít optimální režim provozu, který využije akumulační schopnosti budovy, dovolí snížit nominální výkon zdroje chladu a tím snížit spotřebu energie pro chlazení.

4.6.2007
Martin Hurych, IMI International

Současné regulátory a regulační ventily mohou, alespoň teoreticky, uspokojit naše neustále rostoucí nároky na komfortní vnitřní klima a na minimalizaci nákladů na chlazení. Každý z nás však zná situaci, kdy i ta nejmodernější technika selhává a neplní funkce, jež její výrobce slibuje v neustále obsažnějších manuálech a příručkách. Nejčastější příčinou tohoto stavu je nesplnění základních hydronických podmínek. Teprve po jejich dosažení je možné očekávat stabilní a přesnou regulaci.

28.5.2007
Nativa spol. s r.o.

Teplo v rodinném, bytovém domě nebo jiném stavebním objektu je používáno zpravidla na vytápění, ohřev větracího vzduchu a ohřev teplé vody. Je zcela jedno jaké topné médium používáme (plyn, elektřin, uhlí, biomasa) nebo jejich vzájemnou kombinaci. Ve své podstatě je to stejné teplo, za které platíme ovšem různou cenu.

21.5.2007
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Co vše je potřebné brát v úvahu pro optimální návrh výústek je tématem II dílu článku o distribuci vzduchu. Přehled základní typů výústek včetně celé řady fofografií, hlavní zásady jejich návrhu a definice vstupních parametrů. Článek je určen studentům a odboprné veřejnosti.

14.5.2007
Martin Jindrák, ATREA s.r.o.

Druhá část článku se věnuje principu rovnotlakého větracího systému a konkrétnímu řešení větrání v rámci revitalizace decentrálního systému větrání bytové jednotky. Jak jinak, než s využitím rekuperace odpadního tepla.

7.5.2007
Martin Jindrák, ATREA s.r.o.

Článek navazuje na teoretické předpoklady autora publikované dříve týkající se použití větracích systémů s využitím rekuperace odpadního tepla, která jsou vhodná k zajištění optimálního mikroklimatu v interiéru bytů s důrazem na úspory energie a nutnost stálého větrání.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama