Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Větrání a klimatizace / od 6.2.2006 do 4.9.2006


zpět na aktuální články

4.9.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Další díl se věnuje úpravě vzduchu KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S VODNÍ PRAČKOU. V článku je uveden podrobný popis zakreslení pro letní a zimní provoz v h-x diagramu.

21.8.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Druhý díl se věnuje návrhu klimatizačního zařízení S CIRKULACÍ, OHŘEVEM, VLHČENÍM A CHLAZENÍM. V úvodním článku byly uvedeny tabulky s parametry pro běžné aplikace, které jsou potřebné k návrhu zařízení. V příspěvku najdete podrobný popis postupu pro letní a zimní provoz se zakreslením v h-x diagramu pro tento druh zařízení.

7.8.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Série článků "Úpravy vzduchu v klimatizačních zařízeních" volně navazuje na seriál "Teorie vlhkého vzduchu". Seriál ukazuje jakým způsobem graficky znázornit úpravy vzduchu v klimatizaci od jednoduchých zařízení až po zařízení složitější.

24.7.2006
Ing. Miloš Lain, Ing. Martin Barták, Bc. Hana Svobodová, Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Dodatečné instalace klimatizačních jednotek jsou většinou poplatné dispozici prostoru a často také uspořádání nábytku. V příspěvku je provedeno komplexní zhodnocení parametrů tepelné pohody v místnosti s osazenou klimatizační jednotkou.

10.7.2006
redakce

Následující text je ukázkou z knihy Vzduchotechnika, autorů Ing. G. Gebauera, CSc., Ing. O. Rubinové PhD. a Ing. H. Horké. Tuto knihu vydalo Era vydavatelství a vybraný text je jen malou ukázkou z této kvalitní knihy. Kniha na 262 stranách přináší odbornou problematiku přehledně a srozumitelně. Kniha je doplněna celou řadou grafů a kvalitních obrázků.

15.5.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

V pokračování článku se autor zabývá otázkami tepelného komfortu v souvislosti s povrchovou teplotou a nebezpečím vzniku průvanu. Rozebírá otázky distribuce teploty a praktické způsoby hydraulického zapojení.

1.5.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Možnou alternativou úpravy stavu prostředí pro vytvoření optimálního tepelného komfortu osob v administrativních budovách, bez vysokých nároků na distribuci vzduchu, je klimatizace prostorů sálavými chladicími systémy. Mezi nejrozšířenější systémy tohoto typu patří zejména chladicí stropy.

24.4.2006
Ing. Daniel Veselý, Instaplast Praha a.s.

Radon jakožto plyn má přirozenou schopnost unikat z prostředí s vyšší hustotou (geologické podloží, půda) do vnitřního prostředí budov. Někdy stačí i malá netěsnost v provedené izolaci, kterou proniká nahromaděný plyn. Jako nejúčinější protiradonové opatření se ukazuje dostatečné větrání.

17.4.2006
Martin Jindrák, Ing. Štefan Krahulec, Atrea s.r.o, Jablonec n.N.

V druhé části článku autoři mimo jiné porovnávají v energeticky pasivním domě skutečné spotřeby energií a skutečné energetické zisky s hodnotami vypočtenými a tabulkovými.

10.4.2006
Martin Jindrák, Ing. Štefan Krahulec, Atrea s.r.o

Jedná se o jednu z prvních realizací energeticky pasivního domu, která využívá ucelený systém teplovzdušného cirkulačního vytápění. Zkušenosti ukazují, že při podobných realizacích lze pracovat s intenzitou výměny vzduchu menší než 0,2 hod-1.

3.4.2006
Ing. Milan Bechyně

Daikin Europe N.V. představil na tiskové konferenci v Plzni třetí generaci své osvědčené řady klimatizačních systémů VRV - nově navržené VRV III. Jednotka spojuje výhody dřívějších osvědčených VRV systémů Daikin a je dále vybavena řadou vylepšení jako je nový design, snazší instalace a údržba, vyšší výkon a kontrola úniku chladiva.

27.3.2006
Ing. Milan Bechyně

Ing. Jiří Frýba je již počtvrté organizačním garantem letošního 17. ročníku odborné konference Klimatizace a větrání 2006. V rozhovoru pro TZB-info kromě odborného společenského programu konference popisuje i historii jejího vzniku.

20.3.2006
Jan Hollan

Velkorysé větrání je v pořádku vždy, když vede ke vzrůstu komfortu. Je-li venku deset patnáct stupňů nad nulou, problém se suchým vzduchem nikdy nenastává. V mraze je to ovšem jinak: "čistý a čerstvý vzduch" nemusí být příjemný, klesne-li jeho vlhkost pod třicet procent. Snadným opatřením je snížit tehdy tempo větrání výrazně pod hodnoty doporučované normami.

13.3.2006
Ing. Luděk Mareš

Článek definuje základní pojmy a fyzikální principy související s vlhkostí vzduchu a přehledně shrnuje metody měření vlhkosti jako jednoho ze základních vzduchotechnických parametrů.

6.3.2006
Ing. Luděk Mareš

Teplota je snad nejdůležitější veličinou užívanou v technice prostředí. Používá se při mikroklimatickém hodnocení prostředí, při návrhu a kontrole vytápěcích a klimatizačních zařízení. Odvozenými veličinami je např. výsledná teplota, operativní teplota, střední radiační teplota.

27.2.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

V druhé části příspěvku autor popisuje program pro analýzu střední radiační teploty v místnosti, ukazuje na možnosti použití simulačního software a porovnává jednotlivé způsoby výpočtu této teploty.

20.2.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Operativní teplota je hodnotícím kritériem pro tepelnou pohodu v prostoru. Kromě teploty vzduchu respektuje i střední radiační teplotu a proudění vzduchu. V první části příspěvku autor vypočítává možnosti stanovení střední radiační teploty.

13.2.2006
Olga a Aleš Rubinovi

Použití termovizních snímků, znázorňujících teplotní pole různých předmětů a ploch se stalo již součástí technické praxe při hodnocení tepelně technických vlastností obálky budovy, zejména při vyhledávání tepelných mostů. Že však toto použití není jediné a termokamera může být i přínosem pro identifikaci teplotních poměrů nebo různých jevů v soustavách technických zařízení budov, ukazuje několik příkladů.

6.2.2006
Ing. Hana Doležílková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov

V druhé části článku autorka porovnává jednotlivé způsoby výpočtu množství větracího vzduchu. V závěru pak ukazuje, že v obytných budovách, kde jsou lidé nejvýznamnějším zdrojem škodlivin, je rozhodující kritérium kvality vnitřního vzduchu koncentrace oxidu uhličitého.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama