Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Větrání a klimatizace / od 28.1.2008 do 8.12.2008


zpět na aktuální články

8.12.2008
Hannes Lütz, Product Manager, CentraLine c/o Honeywell GmbH

Nová norma EN 13779 pro větrací a klimatizační zařízení je jednou z prvních evropských směrnic, která na základě "Energy Performance of Buildings Directive" (EPBD) definuje nové pokyny pro projektování. Tyto směrnice poskytují projektantům aktivní pomoc, jak požadavky EPBD provádět. Celkově tak lze podstatně zvýšit energetickou účinnost větracích a klimatizačních zařízení.

24.11.2008
Ing. Miroslav Harazím, Ph.D., Drekoma

Statická elektřina není zdaleka pouze záležitostí elektrotechniky, ale principy a zákonitosti elektrostatického pole jsou využívány nebo naopak potlačovány v celé řadě oborů a činností. Nepříznivé působení se vyskytuje všude tam, kde dochází k tření, oddělování, řezání, přesýpání, rolování materiálů nebo kde elektrický výboj může ohrozit zdraví lidí nebo způsobit výbuch hořlavých par či plynů.

17.11.2008
Jarema Chmielarski - technický konzultant pre Európu v spoločnosti Armacell GmbH

Počiatočná investícia do väčšej hrúbky izolácie je len o málo vyššia než investícia do minimálnej hrúbky potrebnej na ochranu proti kondenzácii. Náklady na montáž izolácie vzniknú tak či tak, netreba im teda venovať pozornosť. Otázkou je, či sa vyššie náklady vykompenzujú ešte vyššími energetickými úsporami, teda či sa investícia splatí.

27.10.2008
Jarema Chmielarski - technický konzultant pre Európu v spoločnosti Armacell GmbH

Ve 2. dílu najdete výsledky energetických výpočtů pro trubky o průměru DN 40 (48,3 mm) a DN 80 (88,9 mm) převedené na bežný metr. Při zvýšení izolace se sníží tepelné zisky a tak lze dosáhnout enegetických úspor tepelné a elektrické enegie s následným vyčíslením snížení emisí CO2.

15.9.2008
Hannes Lütz, Product Manager, CentraLine c/o Honeywell GmbH

Nová norma EN 13779 [2] pro větrací a klimatizační zařízení je jednou z prvních evropských směrnic, která na základě "Energy Performance of Buildings Directive" (EPBD) definuje nové pokyny pro projektování. Tyto směrnice poskytují projektantům aktivní pomoc, jak požadavky EPBD provádět. Celkově tak lze podstatně zvýšit energetickou účinnost větracích a klimatizačních zařízení.

1.9.2008
Lucie Svobodová, Stanislav Němeček, Lindab Ventilace

Nejlepší zárukou pro energeticky optimální systém vzduchovodů a bezproblémové předání systému v rámci kolaudace stavby je splnění požadavků projektu. Čím dříve zvážíte možnost testů úniku vzduchu z potrubních systémů již během plánovací fáze, tím snadněji lze tyto testy provést bez větších výdajů. Samozřejmě, může se to stát komplikovanější, když se nedosáhne požadované těsnosti. Aby se tak nestalo, doporučujeme od začátku počítat se systémovými komponenty zaručené kvality a použít je! Plánování a provedení vzduchotechnických a klimatizačních systémů, je nezbytné pro zaručení požadavků dlouhodobého zachování energie.

28.7.2008
Ing. Miloš Lain, PhD., Ing. Vladimír Zmrhal, PhD.

Článek se zabývá ověřením mikroklimatu v uzavřeném proskleném spojovacím tubusu u nově stavěné administrativní budovy. Cílem energetické studie je ověřit přirozené větrání komunikačního uzlu v letním období, parametry vnitřního prostředí a optimalizace velikosti otvorů a režimu provozu.

7.7.2008
Szymon Firląg, Joanna Rucińska, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Warszawa, Poland

Pro předehřev větracího vzduchu například u nízkoenergetických nebo pasivních domů se užívají zemní výměníky, ale k určení správných rozměrů výměníku obvykle nejsou k dispozici široce dostupné a dostatečně přesné prostředky.

23.6.2008
Ondřej Šikula, Ing. Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Cílem příspěvku je prezentovat dopad vybraných variant úprav okolí OT na proudění vzduchu, tepelný výkon deskového OT a možnost eliminace klesajících chladných proudů vzduchu od okna ve střešních nadstavbách.

9.6.2008
Ing. Olga Rubinová Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Při přímém větrání okny je intenzita i efektivita bezprostředně závislá na lidském faktoru. Řízené větrání zajišťuje, aby byl objekt větrán pouze tehdy, když je to z hygienických nebo technických důvodů nezbytné. II díl článku se věnuje renovaci decentrálních systémů větrání.

26.5.2008
Olga Rubinová, Ing.Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Vzduchotechnika patří mezi systémy TZB, které významným způsobem přispívají ke zdravému bydlení. Její životnost je nižší než životnost budovy, proto jako u jiných systémů TZB je nutné přistupovat po dobu její životnosti k její renovaci. V článku jsou shrnuty požadavky, které jsou dnes kladeny na moderní zařízení pro bytové větrání, a nastíněny aktuální větrací systémy, které lze v bytových objektech aplikovat, včetně přestavby systémů stávajících.

12.5.2008
Olga Rubinová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Cílem příspěvku je analýza tepelného chování půdní vestavby s důrazem na letní tepelné podmínky. V současné době je v rámci výzkumného záměru IEA BCS Annex 50 - Prefabrikace systémů pro nízkoenergetickou renovaci obytných obudov, který řeší možnosti prefabrikace střešních nástaveb s obytnou funkcí zpracována analýza 9 variant systémů větrání a vytápění, z nichž samozřejmě pouze některé obsahují systém umožňující aktivní chlazení v letním období, přičemž je všeobecně známo, že právě letní období je z hlediska komfortu bydlení pod střechou kritické.

28.4.2008
Ing. Olga Rubinová PhD., ing. Aleš Rubina

Příspěvek byl presentován na letošní konferenci Klimatizace a větrání 2008 ,zabývá se možnostmi matematického modelování vnitřního prostředí polní nemocnice. Matematický model musí zohlednit minimální tepelnou akumulaci, určitou průvzdušnost obálky, významný vliv podloží a také netypický tvar sledovaného objektu. Cílem modelu je prognóza tepelného chování stanové konstrukce za různých klimatických podmínek a různé zeměpisné polohy.

7.4.2008
Kateřina Klánová, Státní zdravotní ústav, lektorovala Ariana Lajčíková

Článek vyhodnocuje a shrnuje poznatky ve vyšetřování koncentrací mikroorganismů v ovzduší. Kvalita vnitřního prostředí je ovlivněna koncentrací mikroorganismů. Tato koncentrace je ve značné míře důsledkem realizace stavby, jejího vybavení a dostatečného režimu úklidu. Článek je určen nejen odborné veřejnosti.

24.3.2008
Prof. Ing. František Drkal, CSc.

Druhý díl řeší výchozí údaje pro dimenzování větrání prostor garáží s různými frekvencemi výjezdů vozidel. Zpřesňuje a upozorňuje na celou řadu okrajových podmínek, které je pro správný návrh nutné respektovat. Článek je určen odborné veřejnosti.

17.3.2008
Prof. Ing. František Drkal, CSc.

I díl tématu návrh větrání garáží se zabývá obecnými principy. Co mají obsahovat podklady a jak dimenzovat? Článek určen odborné veřejnosti z řad projektantů VZT, případně studentům vysokých škol.

11.2.2008
Vladimír Zmrhal, Miloš Lain, František Drkal, Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

Cílem počítačové simulace bylo prověřit tepelný stav prostředí v zasklených lodžiích. Větrání lodžií je přirozené neupraveným venkovním vzduchem. Průtok větracího vzduchu závisí na účinku větru a rozdílu hustot vzduchu. V článku jsou presentovány výsledky a analýzy simulačních výpočtů v letním období.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama