Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Větrání a klimatizace / od 17.8.2009 do 29.11.2010


zpět na aktuální články

29.11.2010
Ing. Luděk Mareš

Autor se ve svém článku zabývá rotujícími větracími hlavicemi, které jsou s oblibou dodávány jako náhrada za nástřešní ventilátory pro systémy centrálního odsávání bytových jader. Na základě provedených měření prokazuje, jaká mohou být reálná očekávání uživatelů po instalaci tohoto větracího systému.

25.10.2010
Ing. Milan Čurik

Tvorba vnitřního prostředí centrální úpravou vzduchu vyžaduje objemné rozvody a je energeticky náročná, proto se v drtivé většině navrhuje na hygienické minimum, tj. množství čerstvého vzduchu podle osob. Normy a vyhlášky pro návrh obsahují mnoho okrajových podmínek ke stejnému problému, které se ale mnohdy značně rozcházejí.

18.10.2010
Beranovský J., Cifrinec I., Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Jan Antonín, Vogel P., Macholda F., EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Příspěvek diskutuje výsledky provozních měření rotačních větracích hlavic na měřící trati a následně na konkrétním panelovém domě. Výsledky ukazují, že hlavice s elektrickým pohonem i bez něho nemohou v žádném případě sloužit k větrání panelových a podobných bytových domů.

14.6.2010
Ing. Kiss D. József, Ing. Libor Štursa

Viskozita je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny. Toto tečné napětí způsobuje, že rychlejší vrstva urychluje vrstvu pomalejší a naopak. Větší viskozita znamená větší brzdění pohybu kapaliny nebo těles v kapalině. Tak zní teorie. Co to však znamená v praxi?

17.5.2010
Ing. Hana Doležílková, Ph.D.

Jedním z opomíjených faktorů, které ovlivňují návrh větrání a kvalitu vnitřního vzduchu, je kvalita venkovního ovzduší. Článek dále popisuje vnitřní i vnější ovzduší včetně škodlivin, které se ve vzduchu vyskytují.

26.4.2010
Ing. Hana Doležílková, Ph.D.

Článek popisuje program Contam 2.4, který je používán pro modelování vnitřního prostředí staveb, větrání a koncentrací škodlivin ve vzduchu.

12.4.2010
Ing. Petr Kotek, Ph.D., Lucie Šancová, Petr Vogel, Jiří Beranovský, František Macholda, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Na základě reakcí čtenářů na příspěvky zabývající se větráním bytových (panelových) domů byl původní článek o rekuperaci tepla rozšířen o variantu nuceného přetlakového větrání s elektrickou topnou spirálou. Jedná se o způsob předehřevu venkovního vzduchu jednotkou s 250 W elektrickou spirálou a ventilátorem, která nasává venkovní vzduch z fasády, předehřeje při určitých podmínkách vzduch topnou spirálou a systémem ventilace distribuuje vzduch do dílčích místností přetlakem.

29.3.2010
Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.

Článek popisuje možnosti integrace vzduchotechnických a klimatizačních jednotek s vlastní regulací do systémů řízení budov. Pokud se zúčastněným stranám podaří předem přesně domluvit, jakým způsobem a s jakými funkcemi budou komunikovat, vyhnou se problémům při realizaci a zpoždění dodávek. Zařízení s vlastním řídicím systémem se v dodávkách objevují stále častěji a to do jisté míry mění pohled na úlohu profese měření a regulace.

22.3.2010
Ing. Zdeněk Zikán, ATREA

Vysvětlení principu zpětného získávání tepla (ZZT) a základní rozdělení zařízení pro ZZT ve vzduchotechnických systémech, při větrání. Výhody a nevýhody jednotlivých systémů a jejich použitelnost.

15.2.2010
Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, Ing. Petr Vogel, EKOWATT, Mgr. František Macholda, MBA

Větrání či výměna vzduchu je základním opatřením k zajištění potřebné kvality vnitřního prostředí budov. V současné době je potřeba se starat o kvalitu vnitřního vzduchu víc než dříve, neboť u velké části nových a rekonstruovaných staveb dochází k dokonalému utěsnění obvodového pláště - zejména oken. Z hlediska tvorby interního mikroklimatu je velmi podstatné větrání s dostatečným přívodem čerstvého vzduchu.

18.1.2010
Lucie Šancová, Ekowatt, Jiří Beranovský, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Petr Vogel, Ing. Jan Antonín, František Macholda

Při výměně starých oken za okna nová těsná je třeba zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Cílem článku je najít účinný systém větrání aplikovatelný v panelových domech, který zajistí zdravé a příjemné vnitřní prostředí a zároveň bude energeticky co nejméně náročný.

4.1.2010
Ing. Zuzana Mathauserová

Autorka upozorňuje na zhoršenou kvalitu vnitřního prostředí v bytech, kde byla vyměněna původní okna za současná okna těsná, která sice zlepšují energetickou bilanci bytu, ale zároveň velmi omezují možnosti větrání. V bytech se hromadí neodvětraná vlhkost, vedoucí k růstu plísní, v případě plynových spotřebičů pak spaliny, což jsou toxické látky vedoucí ke zhoršení zdravotního stavu uživatele bytu, otravám až úmrtí.

14.12.2009
Ing. Miloš Lain, Ph.D.

Autor prezentuje koncepci využití stropního sálavého chlazení s kumulací do stavební konstrukce (tzv. aktivace betonu) pro nově budovanou Národní technickou knihovnu. Počítačovou simulací byly ověřeny teploty v knihovně při různých režimech provozu aktivace betonu. Je uveden postup simulace od stavby modelu, řešení parametrů zasklení, vnitřních zisků a modelu chlazené stropní konstrukce. Jsou prezentovány i výsledky simulace a doporučené režimy provozu. Článek je stručně doplněn o první zkušenosti při uvádění budovy do provozu.

7.12.2009
Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D.

Nabídka malých ventilátorů pro koupelny je dnes velmi široká. Různé konstrukční řešení, vzduchový výkon, krytí, spotřeba energie, hlučnost nebo vzhled malých ventilátorů umožňují každému vybrat si vhodný výrobek pro svůj prostor.

5.10.2009
Ing. Ondřej Šikula, Ing. Olga Rubinová, Ph.D.

Solární kolektory mohou zajistit částečné pokrytí potřeby tepla pro vytápění budov. Vzduchové kolektory používající jako teplonosnou látku vzduch patří k technicky nejjednodušším systémům solárního vytápění. Takový systém může být přímo zakomponován do budovy např. jako solární střecha.

7.9.2009
Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Dnešní energetické systémy a celkové řešení budov způsobuje, že potřeba tepla na vytápění zdaleka nepředstavuje dominantní člen v energetické bilanci budovy. Tepelně technický standard obálky budovy se trvale zvyšuje a nyní se soustředí pozornost na systémy větrání a klimatizace, osvětlení a přípravy teplé vody.

24.8.2009
Ing. Jan Vidim, Domat Control Systems

Příspěvek představuje dvě realizace vzduchotechnických jednotek pro výrobní technologie s vysokými požadavky na přesnost regulace teploty a vlhkosti v prostoru a zároveň s energeticky úsporným řešením zdrojů.

17.8.2009
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.

Dle současné mezinárodní normalizace v Evropě a ČSN se vzduchové filtry dělí na filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic u běžného větrání, které se zkouší a třídí dle převzaté evropské normy ČSN EN 779 a na filtry s vysokou účinností (vysoce účinné filtry), které se zkouší a třídí dle převzaté normy ČSN EN 1822.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama