Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 12.12.2011 do 14.4.2014

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2  3  4  5  6   

Doporučení pro měrný příkon ventilátoru (SFP) a účinnost vzduchotechnických systémů – I.

14.4.2014 | P.G. Schild, M. Mysen
Spotřeba energie při provozu ventilace může být významně snížena díky návrhu účinných vzduchotechnických systémů s nízkým příkonem ventilátorů, a tím pádem i nízkou hlučností ventilátorů. Účinnost ventilačních systémů je zatím obecně poměrně nízká, nicméně existuje v této oblasti nemalý potenciál využitelný pro její zvyšování.

Modelovanie vetracích systémov s konštantným prietokom vzduchu a systémov riadených skutočnou potrebou

17.3.2014 | Ing. Mohamad Kheir Mohamad, Ing. Júlia Weismanová
Monitorovanie kvality ovzdušia priestorov je dôležité z hľadiska dosiahnutia zdravotne nezávadného prostredia a požadovanej produktivity práce. Proces, pri ktorom sa privedením vonkajšieho vzduchu odstraňujú kontaminanty z vnútorného priestoru ovplyvňuje kvalitu ovzdušia v budove, ale zároveň je ekonomicky náročný, z dôvodu nutnej úpravy vonkajšieho vzduchu.
plynový kotel

Dimenzování vzduchospalinové cesty kotelen

20.1.2014 | Ing. Vladimír Valenta
Pro provoz plynových kotlů je třeba zajistit přívod spalovacího vzduchu a v kotelně musí být také zajištěno dostatečné větrání prostoru. Zde budou uvedeny vztahy pro určování průtoku spalovacího i větracího vzduchu pro plynové kotle typu B a v závěru i pro uhelné kotle.

Vliv typu střešní krytiny na tepelnou zátěž stájí pro chov dojeného skotu

12.8.2013 | Ing. Jan Topič, Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební
Článek se zabývá vlivem typu střešní krytiny na tepelnou zátěž stájí pro chov skotu v závislosti na vnějších tepelných ziscích a vlivem tepelné zátěze na užitkovost dojnic. Metodika výpočtu tepelné zátěže vychází z ČSN 73 0543 – 2 Vnitřní prostředí stájových objektů – Část 2: Větrání a vytápění.

Ekvivalentní hladina akustického tlaku vnitřních prostorů v praxi

8.4.2013 | Ing. Ondřej Jelínek, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Petr Blasinski
Předmětem textu není popis zcela známé teorie šíření akustické energie v izotropním prostředí, tak jak je naznačeno na obr. 1, ale upozornění čtenáře na praktické problémy vznikající při realizaci stavby a jejich řešení. Článek prokazuje, že pouze kvalitním komplexním návrhem systému VZT lze eliminovat technické a i finanční problémy s dodávkou a realizací systémů vzduchotechniky.

Výpočtový program pro návrh výměníků CAIRO 3.5.5.

19.3.2013 | SECESPOL-CZ, s. r. o.
Osvědčený výpočtový program CAIRO společnosti Secespol pro návrh deskových a trubkových výměníků tepla má novou verzi 3.5.5. a je volně ke stažení. Ve článku chceme upozornit zejména na změny ve výpočetním programu oproti předchozím verzím. Základní návrh je popsán ve videu (ke zhlédnutí na konci článku), případně na stránkách www.secespol.cz v sekci software.
Vliv kondenzace vodní páry na účinnost výměníku pro zpětné získávání tepla

Vliv kondenzace vodní páry na účinnost výměníku pro zpětné získávání tepla

18.2.2013 | Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Kondenzace vodní páry není v běžných výměnících pro zpětné získávání tepla výjimečným stavem, ovšem její vliv se obvykle zanedbává. V článku je popsáno, jak může navýšení tepelného toku sdíleného mezi ochlazovaným a ohřívaným vzduchem o vázané teplo při kondenzaci vodní páry obsažené ve vzduchu teoreticky ovlivnit účinnost výměníku.
Sledování spotřeb energie VZT jednotek od projektu po reálný provoz

Sledování spotřeb energie VZT jednotek od projektu po reálný provoz

7.1.2013 | Ing. Milan Drda, Ing. Josef Plášek
Příspěvek je zaměřen na klíčové aspekty optimalizace návrhu VZT jednotek z hlediska jejich energetické náročnosti a nákladů životního cyklu. Na několika případech VZT jednotek demonstruje a porovnává výsledky výpočtu nákladů životního cyklu s vazbou na návrh jednotek, včetně doporučení k optimalizaci těchto nákladů. Závěr příspěvku se věnuje další klíčové a dosud zásadně opomíjené oblasti, kterou je průběžné a vhodně vizualizované sledování spotřeb energie VZT jednotky v reálném provozu a průběžné porovnání s projektovanými hodnotami. To pak umožňuje efektivní zásahy provozního personálu a sledování ze strany vlastníka či managementu.

Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 3. část

5.11.2012 | Ing. Michaela Horáčková, Ing. David Bečkovský, Ph.D.
Seriál článků pojednává o způsobu stanovování výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti budovy a jejím vlivu na celkovou hodnotu průvzdušnosti a dále analyzuje vliv započítání prvků uvnitř vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti. Analýza byla provedena v rámci vysokoškolské kvalifikační práce na souboru 6 experimentálních rodinných domů a v určitých případech prokázala na celkovou hodnotu průvzdušnosti vliv jak výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti, tak především objemu prvků uvnitř měřeného prostoru jako je nábytek, vnitřní konstrukce nebo ostění otvorů.

Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 2. část

29.10.2012 | Ing. Michaela Horáčková, Ing. David Bečkovský, Ph.D.
Seriál článků pojednává o způsobu stanovování výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti budovy a jejím vlivu na celkovou hodnotu průvzdušnosti a dále analyzuje vliv započítání prvků uvnitř vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti. Analýza byla provedena v rámci vysokoškolské kvalifikační práce na souboru 6 experimentálních rodinných domů a v určitých případech prokázala na celkovou hodnotu průvzdušnosti vliv jak výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti, tak především objemu prvků uvnitř měřeného prostoru jako je nábytek, vnitřní konstrukce nebo ostění otvorů.

Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 1. část

22.10.2012 | Ing. Michaela Horáčková, Ing. David Bečkovský, Ph.D.
Seriál článků pojednává o způsobu stanovování výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti budovy a jejím vlivu na celkovou hodnotu průvzdušnosti a dále analyzuje vliv započítání prvků uvnitř vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti. Analýza byla provedena v rámci vysokoškolské kvalifikační práce na souboru 6 experimentálních rodinných domů a v určitých případech prokázala na celkovou hodnotu průvzdušnosti vliv jak výpočtové hranice obálky vzduchotěsnosti, tak především objemu prvků uvnitř měřeného prostoru jako je nábytek, vnitřní konstrukce nebo ostění otvorů.
Celkové chladicí faktory klimatizačních systémů a jejich zlepšování © Stanislav Komogorov - Fotolia.com

Celkové chladicí faktory klimatizačních systémů a jejich zlepšování

9.7.2012 | Ing. Miloš Lain, Ph.D.
V příspěvku je uveden rozbor celkového chladicího faktoru klimatizačního systému. Celkový chladicí faktor zahrnuje kromě energetických nároků zdroje chladu i energetické nároky ventilátorů a čerpadel, která jsou součástí klimatizačního systému a zajišťují odvádění tepelné zátěže z požadovaných prostorů budovy.

Druhý den konference environmentálních ekonomů EAERE 2012

30.6.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Konference environmentálních ekonomů EAERE 2012 pokračovala druhým dnem přednášek. V hlavní přednášce William D. Nordhaus, profesor na Yale University v USA, přednášel na téma Modely pro integrované posuzování v oboru ekonomie a změna klimatu. Navazovalo hodnocení konference o ochraně klimatu Rio+20.

Jubilejní 20. konference Klimatizace a větrání 2012

24.5.2012 | Ing. Jan Blažíček
Po dvou letech se opět v nádherných prostorách Národního domu KDŽ na Vinohradech sešli odborníci v oboru klimatizace a větrání. Pořadatel – odborná sekce OS01 Klimatizace a větrání při Společnosti pro techniku prostředí – připravil program, který odpovídá mottu letošní konference: „Kvalitní prostředí s minimálními energetickými nároky“.

Syndrom nízkého ΔT

16.5.2012 | DANFOSS, s. r. o.
Téměř všechny systémy rozvodu chladící vody mají problém udržet nastavenou teplotu při částečném vytížení. Tomuto problému se říká „syndrom nízkého ΔT ”. Obecně můžeme říci, že delta T syndrom se týká rozdílu teplot mezi přiváděnou vodou, která opouští zařízení a vratnou vodou, která se vrací zpět.
inteligentní budova

Inteligentní budova – simulace šíření kontaminentu, např. CO2, v budovách

14.5.2012 | Ing. Stanislav Števo, PhD., Bc. Veronika Mosná, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava
Contam je simulační nástroj používaný na analýzu teplot a proudění vzduchu ve více zónách nebo komplexu budov. Sleduje koncentraci a šíření kontaminentu v budově, např. CO2 v závislosti na pohybu osob v budově.
klimatizace bazénu

Praktický návrh bazénové odvlhčovací jednotky KLMV – větrací

24.4.2012 | JANKA Radotín, a.s., Ing. Jan Kontra, JANKA ENGINEERING s.r.o.
Bazénová odvlhčovací jednotka slouží k dopravě a úpravě vzduchu přiváděného do prostoru bazénové haly. Primární funkcí odvlhčovací jednotky je ochrana stavební konstrukce bazénu před nežádoucí kondenzací vzdušné vlhkosti a zajištění tepelné pohody pro uživatele bazénu.

Stupně optimalizace vytápění

20.2.2012 | Ing. Stanislav Števo, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Ing. Jozef Dorner, Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava
Mikro-úroveň je optimalizace jednotlivých segmentů otopné soustavy, například zefektivnění provozu rekuperační jednotky. Následuje střední úroveň, například dimenzování topných okruhů a makro úroveň, kde již probíhá optimalizace řízení z pohledu spotřeby energií.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 02.03.2012 21:22

Venkovní klimatické podmínky při návrhu VZT systémů v praxi

13.2.2012 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař
Článek se zabývá popisem variant řešení na konkrétním problému vzduchotechnického systému s ohledem na stávající instalované zařízení a klimatické podmínky, které byly v srpnu letošního roku. Článek ukazuje, jaký význam mají venkovní klimatické podmínky na provoz VZT zařízení a jeho návrh. Reálný provoz zpětně ukazuje na problémy při návrhu zařízení.

Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování

12.12.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař
Článek navazuje na předcházející text: Modelování fyzikálních jevů 1 – odpar z vodní hladiny a zabývá se řešením a vyhodnocením fyzikálních jevů uplatňujících se při řízeném odvlhčování prostorů bazénových hal. Návrh vzduchotechnické jednotky je obdobou stávajících řešení využívaných v praxi doplněných o poznatky z matematického modelování různých stavů a nastavení těchto centrálních odvlhčovacích zařízení. V závěru je uvedeno procentuální hodnocení možných úspor při optimálním provozování těchto zařízení.
zpět na aktuální články       1  2  3  4  5  6   

Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Větrání a klimatizace