Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Řízené větrání a radon v budovách

Zajištění dostatečné výměny vzduchu v budovách je jedním ze základních požadavků na jejich hygienické a zdravé prostředí. Budovy se utěsňují a přirozená výměna vzduchu klesá. Mnohdy až na n=0,05 až 0,15 h-1. Škvírové, mikro a mnohdy ani ručně zajišťované větrání nestačí. Hygienický požadavek v jiných státech EU je cca n=0,8 až 1,0 h-1.

Vlhkost, CO2, toxiny z nábytku a odéry nejsou však jedinými faktory zhoršujícími výrazně hygienu vnitřního prostředí pobytových místností, kterých se zbavíte správným větráním. Dále je to ionizační klima.

V běžných podmínkách se jedná o tyto možné zdroje ionizačního záření :

  • použité stavební hmoty s obsahem např. radioaktivních popílků s obsahem radia
  • emanace radioaktivních plynů z podloží přes stavební hmoty do interiérů budov

Hlavním představitelem ionizačního záření je Radon 222Rn. Samotný radon je inertní plyn, ale závažné jsou jeho dceřiné produkty vdechované spolu s nosnými pevnými či kapalnými aerosoly do plic. Zde se usazují a zářením alfa ozařují plicní epitel, čímž vytváří potenciální riziko pro vznik plicního karcinomu.

Jako přípustné se u nás uvádějí hodnoty EOAR(ekvivalentní objemové aktivity radonu) v interiéru:

  • pro stávající budovy 200Bq/m3
  • pro nové budovy 100Bq/m3

V Čechách rokem 2010 končí desetiletý unikátní Radonový program, který měl mimo jiné za úkol zmapovat a vyhledat domy s vysokou objemovou aktivitou radonu v ovzduší. Celkem za 10 let bylo změřeno asi 61 900 bytů a nalezeno 9689 bytů s aktivitou radonu více než 400Bq/m3 a 2263 bytů s aktivitou radonu nad hodnotou 1000Bq/m3! Byly vytvořeny mapy radonového indexu geologického podloží v měřítku 1:50 000 pro celé území ČR. Pro veřejnost jsou přístupné na www.geology.cz.

Zde si může majitel RD, nebo bytu vyhledat informaci o tomto riziku.

Preventivní opatření v podobě radonového indexu pozemku se jeví jako krok správným směrem. Jako ochrana nových staveb před účinky radonu se používá např. plynotěsná folie pod základovou deskou. Účinnější se však ukazuje tzv. radonový index stavby, který lépe vypovídá o kvalitě založení stavby. Normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů (účinnost od 2000-11-01) a norma ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu z podloží (účinnost od 1998-07-01), se však musí stát běžnou součástí kvalitní stavební praxe. Systémovým nedostatkem je, že vlastník novostavby není povinen si nechat objekt změřit, takže se ani nedozví, v čem bude po dobu dvou až tří generací bydlet.

Pro budovy je tedy stále nejúčinnější a osvědčenou ochranou větrání, výhodně s částečným přetlakem, s intenzitou výměny vzduchu 0,5 až 10 h-1. Tato intenzita větrání zaručuje snížení EOAR v interiéru budov až na 12-13Bq/m3 a to i v oblastech extrémních výskytů zemního radonu. Z toho hlediska a hlediska úsporného provozu je tedy vhodné řízené větrání a to s rekuperací tepla.

Zdravotně a komfortem vyhovující řízené větrání můžete pořídit za průměrnou cenu 75.000,-Kč na klíč, do rekonstrukcí i novostaveb na www.thermwet.cz.

zdroj informací: www.suro.cz


ThermWet s.r.o.
logo ThermWet s.r.o.

Společnost ThermWet – kompletní řešení řízeného větrání s rekuperací do Vašeho domu! Vývoj, výroba, projekce, montáž, servis – vše pod jednou českou střechou! Vyrábíme a montujeme vlastní řadu rekuperačních jednotek Ventbox pro rodinné domy ...